gtu_logo

Genel Bilgi

GTÜ Harita Mühendisliği bölümü 1996 yılında kurulmuş olup 2011 yılında GTÜ Çayırova Kampüsüne taşınmıştır. Bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktrora seviyesinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartoğrafya ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere 5 ana bilim dalı bulunmakta olup bu alanlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde, bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GTÜ`nün misyonu doğrultusunda, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmekte, lisansüstü eğitim bu faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bölüm laboratuvarları olarak mühendislik ölçmelerine yönelik GNSS ölçü aletleri, total station ve nivo aletlerinin bulunduğu kapsamlı Ölçme Tekniği Laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fotogrametri ve Jeodezi Jeodezi Laboratuvarı altyapısı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri desteklenmektedir.

Günümüzde mühendisler karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için daha fazla bilgiye ve teknolojik araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada bölümün ana hedefi; Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, global konum belirleme (GPS) gibi mesleki alanlarda ihtiyaç duydukları profesyonel bilgiyi öğretmek, teorik ve pratik bilgilerini artırmalarını sağlamaktır.