Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Hasan TONBUL
Harita Mühendisliği

Hasan TONBUL
Telefon
(262) 605 18 09
E-Posta
htonbulgtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları Dijital Görüntü İşleme Orman Yangını İzlenmesi ve Analizi Obje Tabanlı Sınıflandırma

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kavzoglu,T. Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., “Classification of semiurban landscapes from very high resolution satellite images using a regionalized multiscale segmentation approach”, Journal of Applied Remote Sensing 11(3), 035016 (2017), doi: 10.1117/1.JRS.11.035016. Link

2. Kavzoglu, T., Tonbul, H., Yildiz Erdemir, M., Colkesen, I., (2018), “Dimensionality Reduction and Classification of Hyperspectral Images Using Object-Based Image Analysis”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing doi: 10.1007/s12524-018-0803-1. Link

3. Kavzoglu, T., Tonbul, H., (2018), “An Experimental Comparison of Multi-Resolution Segmentation, SLIC and K- Means Clustering for Object-Based Classification of VHR Imagery”, International Journal of Remote Sensing. doi.org/10.1080/01431161.2018.1506592. Link

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Tonbul, H., Kavzoğlu, T., (2018), “Nesne Tabanlı Görüntü Analizinde Görüntü Bölütleme Yaklaşımları ve Bölütleme Kalitesinin Analizi”, Harita Dergisi, 84(160): 12–23. Link

2. Tonbul H., Kavzoglu, T., 2017, “Nesne-Tabanlı Sınıflandırmada Segmentasyon (Bölütleme) Kalitesinin Sınıflandırma Doğruluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 118-125. Link

Uluslararası Bildiriler

1. Kavzoglu T., Tonbul H., (2017), “Selecting Optimal Slic Superpixels Parameters by Using Discrepancy Measures” Asian Conference on Remote Sensing, 23-26 October 2017, New Delhi, India. Link

2. Kavzoglu T., Tonbul H., (2017) “An Experimental Comparison of Multi-Resolution Segmentation and K-Means Clustering For ObjectBased Classification of VHR Imagery”, Proceedings of the Remote Sensing &Photogrammetry Society Conference, 5-8 September, London.

3. Kavzoglu T., Tonbul H., (2017), “A Comparative Study of Segmentation Quality for Multi-resolution Segmentation and Watershed Transform”, 8 th International Conference on Recent Advances in Space Technlogies (RAST 8th), 19-22 June 2017, Istanbul. Link

4. Kavzoglu, T., Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., (2016), “Evaluating Performances of Spectral Indices for Burned Area Mapping Using Object-Based Image Analysis”, Spatial Accuracy 2016-XXIII Congress, 5-8 July 2016, Montpellier, France. Link

5. Kavzoglu,T. Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., (2016). “A Regıon-Based Multı-Scale Approach for Object-Based Image Analysıs”, Internatıonal socıety for photogrammetry and remote sensing (ISPRS) 2016-XXIII Congress, 9-12 July 2016, Prague-Czech Republic. Link

6. Tonbul H., Kavzoglu T., Kaya. Ş, (2016). " Assessment of Fire Severıty and Post-Fire Regeneratıon Based on Topographıcal Features Using Multıtemporal Landsat Imagery: A Case Study in Mersin, Turkey", Internatıonal socıety for photogrammetry and remote sensıng (ISPRS) 2016-XXIII Congress, 9-12 July 2016, Prague-Czech Republic. Link

7. Tonbul H., Kavzoglu T., “Performance Evaluatıon Of Shape/Compactness Segmentatıon Parameters In Image Classıfıcatıon Usıng Quıckbırd-2 Imagery”, AGU Fall Meeting, 12- 16 December 2016, San Francisco, CA. (2016).

8. Donmez S.O., Tonbul H., Akay S.S., (2015), “Detectıng Clear-Cut Areas Usıng Remotely Sensed Data In Istanbul - Sıle Regıon”, The World Cadastre Summit Congress and Exhibition, 20-24 April 2015, Istanbul.

9. Kaya S., Kavzoglu T., Tonbul H., (2014), “Detection of Burn Area and Severity with MODIS Satellite Images and Spatial Autocorrelation Techniques”, AGU Fall Meeting, 15- 19 December 2014, San Francisco, CA. (2014).

Ulusal Bildiriler

1. Tonbul, H., Kavzoglu T., (2017), “Nesne-Tabanlı Sınıflandırmada Segmentasyon Kalitesinin Sınıflandırma Doğruluğu Üzerine Etkisi” Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VI. Sempozyumu (TUFUAB VI), 27–29 Nisan 2017, Afyon.

2. Kavzoğlu, T., Tonbul, H., Yıldız Erdemir, M., Çölkesen, İ., (2016), “Hiperspektral Görüntülerin Nesne-Tabanlı Sınıflandırılmasında Boyutsalık Problemi Ve Parametre Seçimi”, 6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS'2016), 5-7 Ekim 2016, Adana.

3. Kavzoğlu, T., Kaya Ş., Tonbul, H., (2014), “Mekansal Otokorelasyon Teknikleri Kullanılarak MODIS Uydu Görüntüleri Üzerinden Yanmış Alan ve Yanma Şiddetinin Belirlenmesi”, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS'2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (2015-Devam ediyor.)
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği (2015)
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği (2013)