Harita Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI
Harita Mühendisliği

Ali Levent YAĞCI
Telefon
(262) 605 18 04
E-Posta
alyagcigtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.alileventyagci.site/
Ofis
F Blok, 105
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Tarımsal Kuraklık, Evapotranspirasyon, Python
Detaylı özgeçmiş
CV_Yagci_TR.pdf

Journal Publications (SCI/SCIE/SSCI)

 1. Yagci, Ali Levent, and Joseph A. Santanello. 2018. “Estimating Evapotranspiration From Satellite Using Easily Obtainable Variables: A Case Study Over the Southern Great Plains, USA.” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 11 (1): 12–23. doi:10.1109/JSTARS.2017.2753723.
 2. Yagci, Ali Levent, Joseph A. Santanello, John W. Jones, and Jordan Barr. 2017. “Estimating Evaporative Fraction from Readily Obtainable Variables in Mangrove Forests of the Everglades, U.S.A.” International Journal of Remote Sensing 38 (14): 3981–4007. doi:10.1080/01431161.2017.1312033.
 3. Yagci, Ali Levent, Liping Di, and Meixia Deng. 2015. “The Effect of Corn–soybean Rotation on the NDVI-Based Drought Indicators: A Case Study in Iowa, USA, Using Vegetation Condition Index.” GIScience and Remote Sensing 52 (3): 290–314. doi:10.1080/15481603.2015.1038427.
 4. Han, Weiguo, Zhengwei Yang, Liping Di, Ali Levent Yagci, and Song Han. 2014. “Making Cropland Data Layer Data Accessible and Actionable in GIS Education.” Journal of Geography 113 (3): 129–138. doi:10.1080/00221341.2013.838286.
 5. Yagci, Ali Levent, Liping Di, and Meixia Deng. 2013. “The Effect of Land-Cover Change on Vegetation Greenness-Based Satellite Agricultural Drought Indicators: A Case Study in the Southwest Climate Division of Indiana, USA.” International Journal of Remote Sensing 34 (20): 6947–6968. doi:10.1080/01431161.2013.810824.
 6. Deng, Meixia, Liping Di, Weiguo Han, Ali Levent Yagci, Chunming Peng, and Gil Heo. 2013. “Web-Service-Based Monitoring and Analysis of Global Agricultural Drought.” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 79 (10): 929–943. doi:10.14358/PERS.79.10.929.
 7. Shen, Dayong, Meixia Deng, Liping Di, Weiguo Han, Chunming Peng, Ali Levent Yagci, Genong Yu, and Zeqiang Chen. 2013. “Study on Generation and Sharing of On-Demand Global Seamless Data—Taking MODIS NDVI as an Example.” Computers and Geosciences 54 (April): 66–74. doi:10.1016/j.cageo.2012.11.011.

Journal Publications (TR-Dizin)

 1. Yağcı, Ali Levent, and Ahmet Çam. 2018. “Uzaktan Algılamada Rutin Işlemlerin Otomasyonu: Görüntülerin Sadece Veri Ile Ilgili Olan Kısımlarının Kesimi.” Harita Dergisi, no. 159 (Ocak).

Journal Publications (Refereed)

 1. Yıldız, S. Serhan, Ali Levent Yağcı, Ali Özkan, Hakan Yavaşoğlu, M.Ugur Altın, and Ergin Tarı. 2009. “GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi.” HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2009/3 Özel Sayı: 84–90.
 • Doktora: Earth Systems and GeoInformation Science, Department of Geography and GeoInformation Science, George Mason University, Fairfax, VA, U.S.A. 22030

  Tez (İngilizce): A Simple Model to Predict Drought through the Relationship between Normalized Difference Vegetation Index and Precipitation in Arid & Semi-Arid Climates

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Liping Di
 • Yüksek lisans: Geomatik Mühendisliği, Istanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, Istanbul, Türkiye 34469

  Tez (Türkçe): Afet Yönetmeliğinin, İstanbul İli İçin Türkiye Afet Bilgi Sistemi Obje Kataloğuna Aktarılması

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhammed Şahin
 • Lisans: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, Türkiye 34469

  Bitirme Projesi (Türkçe): GPS Gözlem Sürelerinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi

  Danışman: Prof. Dr. Muhammed Şahin
Ali Levent Yağcı, Aydın ilinin Nazilli ilçesinde doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatic (Harita) Mühendisliği'nde 2006 ve 2008 yıllarında tamamlamıştır. Daha sonra, George Mason Üniversitesi Coğrafya ve Jeoinformasyon Bilimi bölümünden 2015 yılında doktora (PhD) derecesini almıştır. 2010-2012 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nin Center for Spatial Information Science and Systems adlı araştırma laboratuvarında (CSISS) ve 2012 -2014 yılları arasında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin Eastern Geographic Science Center'da araştırmacı olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında ise Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Goddard Space Flight Center'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Şu anda çalışmalarına Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak decam etmektedir. Uzman olduğu alanlar, uzaktan algılama görüntü ve yöntemleri ile tarımsal kuraklığın belirlenmesi ve önceden tahmini, uydu görüntüleri ile evapotranspirasyon (buharlaşma/terleme) hesabı ve sulanan arazilerin belirlenmesi ve Python dilinde büyük data (Big data) olarak adlandırılan uzaktan algılama görüntülerinin işlenmesidir.