Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Rabia BOVKIR
Harita Mühendisliği

Rabia BOVKIR
Telefon
(262) 605 18 09
E-Posta
rbovkirgtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri, Coğrafi Veri Yönetimi, Veri Modelleme, Arazi Yönetimi ve Politikaları

Uluslararası Makaleler

Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., 2017. Generic Land Registry and Cadastre Data Model Supporting Interoperability based on International Standards for Turkey, Land Use Policy, 68(2017), pp. 59-71.

Bovkir, R., Aydinoglu, A.C., 2018. Providing Land Value Information from Geographic Data Infrastructure by Using Fuzzy Logic Analysis Approach. Land Use Policy, 78(2018), pp. 46-60.

Uluslararası Bildiriler

Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., 2016. Providing Data Interoperability for the Applications Using Land Registry and Cadastre Base Data Sets,16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June - 7 July, Albena-Bulgaria.

Aydinoglu A.C, Bovkir, R., 2017. An Approach for Calculating Land Valuation by Using INSPIRE Data Models, Int. Arch. Photogramm. RemoteSens. Spatial Inf. Sci., XLII-4/W6, 19-21.

Aydinoglu A.C, Bovkir, R., 2017. Designing Land Administration Data Infrastructure Supporting the
Interoperability between Applications: Land Valuation Example for Turkey. The International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences- ISGGG 2017, Çanakkale, Turkey.

Bovkir, R., Colkesen, I. and Aydinoglu A.C., 2018. Calculating Land Values by Using Advanced Statistical Approaches in Pendik. XXVI FIG Congress, 06-11 May 2018, Istanbul, Turkey.

Aydinoglu A.C., Bovkir, R., 2018. Management of Big Geographic Data for Smart City Applications. XXVI FIG Congress, 06-11 May 2018, Istanbul, Turkey.

Aydinoglu A.C., Bovkir, R., 2018. Designing a Real Estate Valuation Model as an Extension of Using National GDI. Eurasian GIS 2018 Congress, 04-07 September 2018, Baku, Azerbaijan.

Aydinoglu A.C.,Bovkir, R.,Kaymakcioglu, M.,2018. Acil Durum Yönetiminde CBS Kullanımı: Ulaşımda Veri İhtiyaç Analizi.The 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 November 2018, Ankara, Turkey.

Seyrek, E.C., Colkesen, I.,Bovkir, R., Aydinoglu A.C., 2018. Açık Kaynaklı Coğrafi Veri Analiz Araçlarının İncelenmesi ve Uygulanabilirliği, The 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 November 2018, Ankara, Turkey.

Seyrek, E.C.,Colkesen, I.,Bovkir, R., Aydinoglu, A.C., 2019. The Use of Machine Learning Algorithms in Real Esatate Valuation,TUFUAB 2019, 25–27 April, 2019, Aksaray, Turkey.

Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri

Sahin, N., Izmirli, B., Colakoglu, S., Bovkir, R., 2017. Cadastral Renewal and Automation Project in Cyprus. Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration, Springer, New York, USA, pp. 191-108.

Diğer Yayınlar

European Commission, "Training Need Assesment", Technical Assistance for Capacity Building in the Horizontal Sector for the Implementation of the INSPIRE Directive, European Commission Turkey IPA Project, (Editör: Aydınoğlu, A.C., Bovkır, R.), 2016.

European Commission, "Preparing Training Programme and Training Materials", Technical Assistance for Capacity Building in the Horizontal Sector for the Implementation of the INSPIRE Directive, European Commission Turkey IPA Project, (Editör: Aydınoğlu, A.C., Bovkır, R., vd.), 2016.

INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi - Eğitim Kitabı, CBSGM, 2018.

http://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/icerikler/inspire-booklet_v2-20180626135558.pdf

  • Doktora:
  • Yüksek lisans:
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği (2014)
Projeler

AB IPA I- EuropaAid/135310/IH/SER/TR, INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği Projesi, Eğitimci, Mart 2016 - 2018.

TÜBİTAK 1001:116Y204, Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması, Bursiyer, Mart 2017- devam ediyor..