Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Rabia BOVKIR
Harita Mühendisliği

Rabia BOVKIR
Telefon
(262) 605 18 09
E-Posta
rbovkirgtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Coğrafi Veri Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri, Veri Modelleme

Uluslararası Makaleler

 1. Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., 2017. Generic Land Registry and Cadastre Data Model Supporting Interoperability based on International Standards for Turkey, Land Use Policy, 68(2017), pp. 59-71.
 2. Bovkir, R., Aydinoglu, A.C., 2018. Providing Land Value Information from Geographic Data Infrastructure by Using Fuzzy Logic Analysis Approach. Land Use Policy, 78(2018), pp. 46-60.
 3. Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., Colkesen, I., 2020. Implementing a Mass Valuation Application on Interoperable Land Valuation Data Model Designed as an Extension of the National GDI, Survey Review.

Ulusal Makaleler

 1. Şahin, E.K., Bovkır, R., Aydınoğlu, A.Ç., 2020.Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Etkisi. Harita Dergisi, 163,1-16.

Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Sahin, N., Izmirli, B., Colakoglu, S., Bovkir, R., 2017. Cadastral Renewal and Automation Project in Cyprus. Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration, Springer, New York, USA, pp. 191-108.

Uluslararası Bildiriler

 1. Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., 2016. Providing Data Interoperability for the Applications Using Land Registry and Cadastre Base Data Sets,16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June - 7 July, Albena-Bulgaria.
 2. Aydinoglu A.C, Bovkir, R., 2017. An Approach for Calculating Land Valuation by Using INSPIRE Data Models, Int. Arch. Photogramm. RemoteSens. Spatial Inf. Sci., XLII-4/W6, 19-21.
 3. Aydinoglu A.C, Bovkir, R., 2017. Designing Land Administration Data Infrastructure Supporting the Interoperability between Applications: Land Valuation Example for Turkey. The International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences- ISGGG 2017, Çanakkale, Turkey.
 4. Bovkir, R., Colkesen, I. and Aydinoglu A.C., 2018. Calculating Land Values by Using Advanced Statistical Approaches in Pendik. XXVI FIG Congress, 06-11 May 2018, Istanbul, Turkey.
 5. Aydinoglu A.C., Bovkir, R., 2018. Management of Big Geographic Data for Smart City Applications. XXVI FIG Congress, 06-11 May 2018, Istanbul, Turkey.
 6. Aydinoglu A.C., Bovkir, R., 2018. Designing a Real Estate Valuation Model as an Extension of Using National GDI. Eurasian GIS 2018 Congress, 04-07 September 2018, Baku, Azerbaijan.
 7. Aydinoglu A.C.,Bovkir, R.,Kaymakcioglu, M.,2018. Acil Durum Yönetiminde CBS Kullanımı: Ulaşımda Veri İhtiyaç Analizi.The 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 November 2018, Ankara, Turkey.
 8. Seyrek, E.C., Colkesen, I.,Bovkir, R., Aydinoglu A.C., 2018. Açık Kaynaklı Coğrafi Veri Analiz Araçlarının İncelenmesi ve Uygulanabilirliği, The 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 November 2018, Ankara, Turkey.
 9. Seyrek, E.C.,Colkesen, I.,Bovkir, R., Aydinoglu, A.C., 2019. The Use of Machine Learning Algorithms in Real Esatate Valuation,TUFUAB 2019, 25–27 April, 2019, Aksaray, Turkey.

Projeler

 1. Aydinoglu, A.C., Bovkır, R., 2017. Türkiye Ulusal CBS ile Birlikte Çalışabilir Taşınmaz Değerlemesi Veri Modeli ve Analiz Araçlarının geliştirilmesi. Sonuç Raporu, GTÜ BAP Projesi, Kocaeli (Araştırmacı).
 2. AB IPA I- EuropaAid/135310/IH/SER/TR, INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği Projesi, Mart 2016 - 2018 (Eğitimci).
 3. Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması (116Y204). TÜBİTAK 1001 Sonuç Raporu,2019 (Bursiyer).

Diğer Yayınlar

 1. European Commission, "Training Need Assesment", Technical Assistance for Capacity Building in the Horizontal Sector for the Implementation of the INSPIRE Directive, European Commission Turkey IPA Project, (Editör: Aydınoğlu, A.C., Bovkır, R.), 2016.
 2. European Commission, "Preparing Training Programme and Training Materials", Technical Assistance for Capacity Building in the Horizontal Sector for the Implementation of the INSPIRE Directive, European Commission Turkey IPA Project, (Editör: Aydınoğlu, A.C., Bovkır, R., vd.), 2016.
 3. INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi - Eğitim Kitabı, CBSGM, 2018.

http://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/icerikler/inspire-booklet_v2-20180626135558.pdf

 • Doktora:
 • Yüksek lisans:
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği (2014)