gtu_logo

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, 1992 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile hizmete girmiştir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı ile birlikte Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretime başlamış, 2001 yılından itibaren de lisans programında öğrenci kabulüne başlanmıştır.

2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri’nde, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Çevre Mühendisliği Bölümünde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümlerinde lisans düzeyinde de eğitim-öğretim sürdürülmektedir. 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan toplam 10 bölüm eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakülte Bölümleri bünyesinde bulunan ileri teknolojiye yönelik araştırma merkezleri ile sadece bölgemizin değil ülkemizin geleceğinin şekillendirileceği projeler yapılmaktadır. Üniversitemizde yapılmakta olan DPT ve TÜBİTAK projelerinin büyük çoğunluğu Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalar, kadrosu ve laboratuvarlarıyla Mühendislik Fakültesi, Üniversitemizin ana dinamosu olarak görev yapmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları yalnızca ulusal değil, uluslararası akademik çevrelere de başarılarını kabul ettirmişlerdir.

Mühendislik Fakültesi yapılan araştırma faaliyetleri ve yetiştirilen öğrencilerin kalitesi açısından verimlidir. Bünyesinde bulundurduğu gelişmiş laboratuvarları ile sağlam bir altyapıya sahiptir.

Araştırma laboratuvarlarının arttırılması, yapılan projelere yenilerinin eklenerek ülkemiz stratejilerine uygun çalışmalara ağırlık verilmesi; öğrencilerimizin yoğun araştırma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar arasında çağdaş yöntem, bilgi ve teknolojilerle en iyi şekilde yetiştirilmeleri Mühendislik Fakültesi’nin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Fakültemiz bünyesinde 10 bölüm faaliyet göstermektedir.

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Biyomühendislik

 

Çevre Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği

 

           

 

 

Harita Mühendisliği

 

İnşaat Mühendisliği

 

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bil. & Müh.

                                                                         

 
                                                                                  @gtumuhfakultesi