Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Elif Özlem YILMAZ
Harita Mühendisliği

Elif Özlem YILMAZ
Telefon
(262) 605 18 13
E-Posta
eoyilmazgtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 116
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama Fotogrametri Dijital Görüntü İşleme

Varol, B. Tuzcu, A.,Yılmaz,E.Ö.,Maktav,D., Bayburt,S.“ Accuracy assessment of digital elevation models obtained from different data and methods“8. International Conference On Recent Advances In Space Technologies 2017, Istanbul Turkey.https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8002942.

Varol, B.,Yılmaz, E. Ö.,Maktav,D., Bayburt,S.“Yasadışı yapılaşmanın lidar verileri ve imar planlarının karşılaştırılması ile saptanması“7.UZALCBS 2018, Eskişehir, Türkiye.http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/bildiriler/2018/2018_6165.pdf.

  • Doktora:
  • Yüksek lisans:
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği (2017)
    İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama (Yandal - 2018)
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 2016-2017 Yılı Bölüm Üçüncülüğü