GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne Staj Başvuruları Hakkında

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü STAJ Programına Dair Tüm Bilgiler

Bu metinde yaz staj programı, staj formları ve MBG öğrencilerinin her türlü staj başvurularında yapacakları işlemlerin iş akışları ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve iletişim adresleri ve staj bilgilendirme ‘M. Teams’ kanal bağlantısı verilmiştir.

 1. GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yaz Stajı Programı Başvuruları

Bölümümüzde yürütülen yaz dönemi stajlarının başvuru ilanı her yıl 'Nisan ve Mayıs' aylarının başlarında MBG bölüm sayfasında ilan edilmektedir. Dönem içi veya dönem arası için staj kabulü yapılmamakla birlikte dönem arası laboratuvar sorumlusu öğretim elemanlarının kabul etmesi durumunda stajyer kabul etmektedir.Başvurular bölümümüzdeki öğretim üyelerine direkt olarak aşağıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.  Başvuru süresi sonunda öğretim üyelerince kabul edilen öğrencilerin listesi MBG bölümü sayfasındaki ‘Duyurular’ kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuruda bölümümüzde öğretim üyesi olmamakla birlikte bu program kapsamında stajyer öğrenci kabul edebilecek diğer bölüm veya enstitülülerden öğretim üyelerinin isimleri ve iletişim bilgileri duyurulmaktadır. 

Başvuru ilanı duyurulduktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi Öğrencileri de dahil olmak üzere başvurmak isteyen adayların, ilgilendikleri alanlarda çalışan öğretim üyelerine bir niyet mektubu (örnek), transkript, özgeçmiş ve iki adet referans mektubu veya referans olabilecek kişilerin iletişim adreslerini içeren belgelerini tek bir PDF dosyası olacak şekilde hazırlayıp e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Bölümümüzde bulunan araştırma laboratuvarları veya akademik kadro bilgisine aşağıdaki ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Araştırma Laboratuvarları

Akademik Kadro

 NOT: GTÜ dışından başvuran adayların sigorta belgesi getirmeleri zorunludur. Sigorta belgesi getiremeyen öğrenciler kabul alsalar dahi staj yapmalarına yasal olarak izin verilmemektedir.

2. GTÜ MBG Öğrencilerinin Staj İşlemleri

Yenilenen PDF formatındaki staj yönergesine ulaşmak için tıklayınız (Staj işleminin yürütülmesi, değerlendirilmesi gibi sorularınıza buradan cevap bulabilirsiniz).

Stajla ilgili sorularınızı Arş. Gör. Betül Ertural’a bertural@gtu.edu.tr adresinden gönderebilir, evraklarla ilgili danışmak için Arş. Gör. Büşra Nur ÇİÇEK’e bncicek@gtu.edu.tr adresinden yazabilirsiniz. 

Ayrıca TEAMS üzerinden oluşturulan “Staj Sayfası-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2022:2023” üzerinden aşağıdaki linke tıklayarak güncel sorularınızı sorabilirsiniz. Staj komisyonu üyesi hocalarımız tarafından dönüş yapılacaktır. Ayrıca bu sayfayı takibiniz tekrara düşmemek adına önemlidir.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3axLMyjBbPgmcZ1X9NXRk_nDQDqwvzAbLJOh2M0u5WI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=08cf4242-33f0-4d3b-ac25-3c456abfcc89&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

GENEL ve ÖNEMLİ BİLGİLER:

- İsteğe bağlı veya zorunlu her türlü stajda staj tamamlandıktan sonra Staj Defterinin ve Staj Değerlendirme Formunun Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Staj defteri tutulmayan hiçbir staj değerlendirmeye alınamamaktadır. Defterin kapağına öğrenci tarafından görülebilecek şekilde ‘Staj I, Staj II veya İsteğe Bağlı Staj ve Yapılan Staj İş Günü sayısının belirtildiği’ notu yazılmalıdır. 

- Yurtdışında gönüllü veya ERASMUS programıyla yapılan stajlarda da Staj defteri ve Staj Değerlendirme Formu stajın tamamlanmasından sonra Bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Bu kişilerin transkriptine zorunlu stajı ERASMUS Staj programı kapsamında yapmıştır bilgisi işlenmektedir. Bu sebeple, Staj defteri kapağına görülebilecek şekilde ‘ERASMUS Staj programı kapsamında yapılmıştır’ notu öğrenci tarafından yazılmalıdır.

-ERASMUS programıyla staj yapan öğrencilerin ERASMUS programına dair işlemleri ERASMUS ofisince yapılırken öğrencinin bölümümüze dair tüm işlemleri ERASMUS formlarının işlenmesinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Bu işlem sizin yaptığınız stajın transkripte işlenebilmesi için şarttır.

- Başka herhangi bir programda (STAR programı dahil) staj yapacak öğrencilerimizin stajlarının zorunlu staja saydırılması için aşağıda iş akışı verilen ‘zorunlu staj başvuru’ işlemlerinin yerine getirmesi gerekmektedir.

-Staj başvurularının Staj başlama tarihinden bir hafta önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu süre sigorta girişinin yapılması için şarttır. 

- Staj defterleri İngilizce doldurulur ve 1 sayfayı geçmeyen bir Türkçe Özet eklenir.

- Zorunlu Stajlar 25-15, 20-20 veya tek seferde 40 gün olarak yapılabilmektedir.

-Gönüllü (isteğe bağlı stajlar) en az 15 gün veya 15 günden sonra 5’in katları şeklinde (Örn. 20, 25, 30, 35, 40..) olmalıdır.

-Akademik takvimin başladığı tarihler içerisinde staj yapılamaz. Ancak 8. dönemini tamamlamış, 9. ve sonraki dönem içerisinde olan öğrenciler ders almadıkları günlerde staj yapabilirler.

- Staj yapılan iş yerinin hafta sonları da (Cumartesi-Pazar) faaliyette olması durumunda, resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla öğrenci hafta sonu da staj yapabilir. Bu durumu öğrencinin staj yöneticisi tarafından onaylanmış bir belge ile belirtmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bir haftada en fazla 6 gün staj yapılabilir (Bu durum yurtdışında yapılan stajlar için de geçerlidir).

 

STAJ FORMLARI

İlgili Belgelere Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz. 2. Maddedeki formlardan yalnızca birisi doldurulmalıdır.

1.Staj fişi (A- FR-0076_Staj_Fisi)

For English Version: FR-0076 Student Internship Form

 

2a. Staj Zorunluluk belgesini (B- FR-0338_Staj-_Zorunluluk_Belgesi)

2b. Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi-FR-0336 (Gönüllü Staj İçin)

 

3. Staj kabul belgesi (C- FR-0337_Staj_Yeri_Kabul Belgesi)

For English VersionFR-0221 MBG İntership Acceptance Letter

 

4. FR-0069 Staj Defteri Kapak   

For English Version: (FR-0069 Internship Logbook Cover)    

 

5. FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu  

 

6 FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi-Anketi

For English Version: FR-0080 Intern Evaluation Form for Place of Internship

 

7FR-0185 Stajı Değerlendirme Anketi 

For English Version: (FR-0185 Internship Evaluation Form for Students)

 

8.FR-0186 Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi

For English Version:  (FR-0186 Place of Internship Evaluation Form for Students)

 

9. FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi (Bu form sadece geçmiş dönemde yapılan  stajlar hakkında resmi kurumlarca yapılacak onaylı staj dokümanı gerektiği zaman kullanılır. Staj kabulü veya görüşmeleri sırasında başvurulan kuruma beyan edilecek form için 2a. Staj Zorunluluk belgesini (B- FR-0338_Staj-_Zorunluluk_Belgesi) veya 2b. Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi-FR-0336 (Gönüllü Staj İçin)  belgelerinden biri kullanılmalıdır. Stajlar bilgisi transkript veya mezuniyet belgesinde zaten bulunmaktadır).

 

3. STAJ FORMLARIN TESLİMİ İŞ AKIŞI 

Formların ingilizce versiyonları için yukarıya bakınız.

Önemli Not: Star bursiyeri olup yaptıkları stajları zorunlu veya isteğe bağlı staj kapsamında saydırmak isteyen öğrencilerimizin STAJ Fişinin sağ üst tarafına görünebilir şekilde STAR BURSİYERİ notu yazmaları ve evraklarını Temel Bilimler Fakültesi’ne teslim ederken sigorta girişlerini yapan Sultan Önkol’a STAR bursiyeri olduklarını sözlü olarak da beyan etmeleri gerekmektedir.

1- 1.Staj fişi (A- FR-0076_Staj_Fisi) formu doldurulup Staj komisyonu başkanı (Doç.Dr.Özlem AKKAYA) veya üyelerden birinden (Dr. Öğr. Üyesi Mine GÜL ŞEKER) imza alındıktan sonra bölüm başkanından imza alınır. 

2- Zorunlu veya gönüllü staj durumuna göre aşağıdaki belgelerden biri doldurulur ve bu belge dekanlık ofisindeki Bilgisayar İşletmeni Meral Eryiğit’e / Sultan ÖNKOL'a (https://www.gtu.edu.tr/kategori/196/0/display.aspx) doldurulmuş staj fişi ile birlikte teslim edilir.

2a. Staj Zorunluluk belgesini (B- FR-0338_Staj-_Zorunluluk_Belgesi)

2b. Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi-FR-0338 (Gönüllü Staj İçin)

3- 2. maddedeki staj belgesi formu (dekanlıktan imza aldıktan sonra) stajın yapılacağı yere verilir. Bunun karşılığında stajyerin doldurmuş olduğu Staj Kabul Belgesi 3. Staj kabul belgesi (C- FR-0337_Staj_Yeri_Kabul Belgesi) staj yeri yetkilisince onaylanır ve stajyer tarafından Dekanlık ofisinde Meral Eryiğit’e/Sultan ÖNKOL'a teslim edilir. 

Not: Dekan adına staj formları Dekan Yardımcısı  Doç.Dr.Oğul ESEN imzalamaktadır.

4- Meral Eryiğit tarafından stajyere 4. FR-0069 Staj Defteri Kapak  verilir.

5- Stajyer aynı zamanda  5. FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu formunu dekanlık ofisinden Sultan Önkol’a teslim eder ve sigorta girişi Sultan Önkol tarafından yapılır.

6- Stajyer Staj fişinde yazdığı tarihler arasında Stajını yapar ve staj defterine notlar alır. Staj defterinde her sayfa staj yeri yetkilisince kaşelenir ve imzalanır. 

7- Ayrıca staj biterken stajın değerlendirilmesini gösteren anketi (7. FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi-Anketi ) staj yeri yetkilisi doldurup imza ve kaşeli olarak bir zarf içerisinde stajyere verir ve stajyer bu zarfı staj defterinin içine koyar.

Böylece staj aktif olarak tamamlanır.

8-  FR-0185 Stajı Degerlendirme Anketi  For English Version: (FR-0185 Internship Evaluation Form for Students) öğrenci tarafından doldurularak Staj Defterinin içine eklenir.

9-  FR-0186 Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi  For English Version: FR-0186 Place of Internship Evaluation Form for Students) öğrenci tarafından doldurularak Staj Defterinin içine eklenir.

10- Dönem başladığı zaman (15 gün içerisinde) stajyer, staja başlamadan dekanlıktan alınmış olan staj defteri kapağı içerisinde her sayfası imzalı olan staj defterini,  zarf içerisinde alınmış olan öğrencinin stajının staj yeri yetkilisince değerlendirildiği belgeyi 6.  FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi-Anketi ve öğrenci tarafından doldurulan anketi 7. FR-0185 Stajı Degerlendirme Anketi bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.

Staj Defteri Kapağında görülecek şekilde Staj IStaj II veya İsteğe Bağlı Staj notu öğrenci tarafından yazılmalıdır.

11- Staj Komisyonu dönem başladıktan sonra iki ay içerisinde staj defterlerini kontrol ederek Kabul listesini veya eksikleri olanların duyurulduğu ilanı Bölüm Sayfası ‘Duyurular’ kısmında ilan eder.

12- İtirazlar karara bağlandıktan sonra Kabul edilen Staj bilgileri Fakülte Yönetim Kurulu’na sunularak öğrenci işlerince transkripte işlenmesi sağlanır. Final notlarının girilmesi sırasında yaptığınız staj için transkriptlerinizi kontrol ediniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 04.05.2023

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum