gtu_logo

Hakkımızda

 

 

Bölümümüz, üniversitelerimizin nitelikli öğretim üyesi/görevlisi ihtiyacına destek olmak üzere, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi çatısı altında Biyoloji bölümü olarak 1994 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Çayırova Kampüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermiştir. 2002-2009 yılları arasında GYTE Muallimköy kampüsünde araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetlerine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek devam etmiştir. 2009 yılı Aralık ayı itibari ile Çayırova Yerleşkesindeki kalıcı binasına taşınan Biyoloji Bölümü, aynı yıl itibariyle altyapı, çalışan personel, araştırma konuları, verilen derslerin içerikleri ve bölümün gösterdiği gelişime uygun olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) Bölümü olarak değiştirilmiştir.  2010 yılında, eğitim dili en az %30 İngilizce olarak lisans eğitimine başlanmıştır. Eğitim dili 2016 yılından itibaren %100 İngilizce olmuştur.

 

MBG bölümü güncel yaklaşımlar ve açılımların yönelimi doğrultusunda;

-Bakteriyoloji Laboratuvarı

-Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

-Bitki Sistemleri Biyolojisi

-Bitki Moleküler Sistematiği Laboratuvarı

-Moleküler Genetik Laboratuvarı

-Biyolojik Saat Laboratuvarı

-Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı

-Hücre Bölünmesi ve Sentrozom Biyolojisi Laboratuvarı

-Kanser Sinyal İleti ve Apoptoz Laboratuvarı (KASİAL)

-Metabolizma, İmmünite ve Nörodejeneratif Hastalıklar Laboratuvarı (MINDLAB)

-Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı

-Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

-Mikrobiyota Laboratuvarı

-Moleküler Hematoloji Laboratuvarı

-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı (AXAN Lab),

-Moleküler Onkoloji Laboratuvarı

-Moleküler ve Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı (MOLTEM Lab),

-Sentetik Biyoloji Laboratuvarı (SynBio),

-Epigenetik Hastalıklar Laboratuvarı olmak üzere toplam 19 araştırma grubuyla bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Yürütülen araştırmalara uluslararası kurumlar (Avrupa Birliği, COST projeleri vb.), TÜBİTAK, TÜSEB, TAGEM, MARKA, Bakanlık ve üniversite bilimsel araştırma projeleriyle kaynak sağlanmaktadır.

 

Geçmişten Günümüze Bölüm Başkanlarımız:

-Prof. Dr. Abdülkadir AKÇİN (1994-2003)

-Prof. Dr. Füsun GÜMÜŞEL (2003-2011)

-Prof. Dr. Tamer YAĞCI (2011-2016)

-Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY (2016-2019)

-Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ (2019-2020)

-Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN (2020-2023)

-Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ (2023-Devam ediyor)