Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN

 Komisyon Başkanı 

05.11.2018-3 YIL

 Prof. Dr. Y. Sinan AKGÜL

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 YIL

Doç. Dr. Yakup Genç

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr.Erkan ZERGEROĞLU

Başkan

28.01.2019 – 3 YIL

Doç.Dr.Mehmet GÖKTÜRK

Üye

28.01.2019 – 3 YIL

Araş. Gör. Gökhan KAYA

Üye

20.04.2020 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın  22/01/2019-E.1668 sayılı yazısı

28.01.2019 tarih ve 19/04-02 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı'nın 16/04/2020-E.8502 sayılı yazısı

20.04.2020 tarih ve 2020/18 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

 ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU
 Adı-Soyadı  Görevi
 Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR   Komisyon Başkanı 
 Prof. Dr. Y. Sinan AKGÜL  Komisyon Üyesi
 Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN  Komisyon Üyesi

  

 YATAY-DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU
 Adı-Soyadı  Görevi
 Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR   Komisyon Başkanı 
 Prof. Dr. Y. Sinan AKGÜL  Komisyon Üyesi
 Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN  Komisyon Üyesi

 

 ERASMUS İNTİBAK KOMİSYONU
 Adı-Soyadı  Görevi
 Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK   Komisyon Başkanı 
 Prof. Dr. Y. Sinan AKGÜL  Komisyon Üyesi
 Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN  Komisyon Üyesi

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yakup GENÇ

Komisyon Başkanı 

27.04.2020-3 YIL

Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Komisyon Üyesi

27.04.2020-3 YIL

Doç. Dr. Habil KALKAN

Komisyon Üyesi

27.04.2020-3 YIL

Araş.Gör. İlhan AYTUTULDU

Komisyon Üyesi

27.04.2020-3 YIL

Mühendis Osman UTAR

Komisyon Üyesi

27.04.2020-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 27.04.2020 tarih ve 20/19-08 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı