İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

 

STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2019-E.832 sayılı yazısı

Doç.Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR

Üye

  

Komisyonun Adı: Bölüm Müfredat Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Anıl Dindar

 Komisyon Başkanı 

05.11.2018-3 Yıl

Dr. Ülgen Mert Tuğsal

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 Yıl

Arş. Gör. Muhammet Asan

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 Yıl

Komisyonun Görevi:

1-Fakültemiz Bölümlerinde Bölüm Ders Planlarının Ve Ders Bilgi Formlarının Düzenlenmesi İle İlgili İşleri Yürütmek,

2-Ders Planlarındaki Değişikliklerin Uygunluğunu, Yeni Açılacak Olan Derslerin Akts-Tyyç Ders Bilgi Formlarının Uygunluğunu, Mevcut Derslerin Akts-Tyyç Ders Bilgi Formlarında Yapılan Güncellemelerin Uygunluğunu Denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih Ve Sayısı: 05.11.2018 Tarih Ve 18/42-39 Oturum Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

  

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM AKREDİTASYON KURULU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğretim Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU

Başkan 

28.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Selçuk TOPRAK

Üye

28.09.2020-3 YIL

Doç. Dr. Burak AYDOĞAN

Üye

28.09.2020-3 YIL

Doç. Dr. Ferit ÇAKIR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 tarihli 20/37 FYK Kararı

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendsiliği Bölümü Çit Anadal ve Yandal Komisyonu  

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Ahu MUTLU

Başkan

21/09/2020-3 Yıl 

Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL

Üye

21/09/2020-3 Yıl

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR

Üye

21/09/2020-3 Yıl 

Doç. Dr. Burak AYDOĞAN

Yedek Üye

21/09/2020-3 Yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili Yazı

İlgili Karar

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 16/09/2020 tarih-E.18018 sayılı yazısı

21/09/2020 tarih ve 20/36 sayılı karar

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendisliği Bölümü Erasmus+ Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi                      

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR                        

Başkan

30.11.2020 - 3 YIL

Prof. Dr. Selçuk TOPRAK

Üye

30.11.2020 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU

Üye

30.11.2020 - 3 YIL

İlgi yazılar ve Kararlar

İlgi yazılar

İlgi kararlar

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 23/11/2020-E.22401 sayılı Yazısı

2020/46 oturum sayılı karar