Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat EYVAZ 

 Komisyon Başkanı 

05.11.2018-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ

 Komisyon Üyesi

10.08.2020-3 YIL

Öğr. Görevlisi Dr. Senem BAYAR 

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMIRZA

Komisyon Üyesi

10.08.2020-3 YIL

Araş. Gör. Tülin YILMAZ

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör. Ercan GÜRBULAK 

Yardımcı Personel

 

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 10.08.2020 tarih ve 20/30 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Serdar KARA

Başkan

05.11.2018-3 YIL

Prof. Dr. Mahir İNCE

Üye

10.08.2020-3 YIL

Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Üye

10.08.2020-3 YIL

Araş. Gör. Ercan GÜRBULAK

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör.Ahmet ERDEM

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör. Yasin Abdullah USLU

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör. Dilara ÖZTÜRK

Yardımcı Personel

 

Tekniker İpek SARSIK

Yardımcı Personel

 

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ÇİFT ANADAL-YANDAL, YATAY-DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU

 UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

 GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Cengiz YATMAZ

Başkan

10.08.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR

Üye

10.08.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Orhan SEVİMOĞLU

Üye

10.08.2020-3 YIL

Araş. Gör. Özge ÖSTÜRK

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör. Gizem ÇELİK

Yardımcı Personel

 

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

  

KOMİSYONUN ADI: DEĞİŞİM PROGRAMLARI ERASMUS- MEVLANA KOMİSYONU 

 UNVAN-ADI-SOYADI

 GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

 Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ 

Başkan

10.08.2020-3 YIL

Doç. Dr. Murat DOĞRU

Üye

10.08.2020-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK KOMİSYONU

UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç.Dr. Pınar ERGENEKON

Başkan

10.08.2020-3 YIL

Doç.Dr. Banu ÇETİN

Üye

10.08.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ

Üye

30.09.2019-3 YIL

Araş. Gör. Havva AĞIR

Yardımcı Personel

(İntibak, Yatay ve Dikey Geçişlerde Ders Saydırma)

 

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

14.09.2017 tarih ve E.16664 sayılı yazısı.

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19.09.2019 tarih ve E.19805 sayılı yazısı.

30.09.2019 tarih ve

2019/34-03 sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ABET AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ

Başkan

10.08.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi. Murat EYVAZ

Üye

10.08.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Arş. Gör. Ünal ŞEN

Yardımcı Personel

 

Arş. Gör. Bengisu ÇİFTÇİOĞLU

Yardımcı Personel

 

Araş. Gör. Havva AĞIR

Yardımcı Personel

 

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarih ve Sayısı: 10.08.2020 tarih ve 20/30 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Güncellenme Tarih ve Sayısı: 28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı