Kimya Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

Kimya Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi (3 yıl)

Doç. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN

Başkan

14.09.2020

Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Üye

14.09.2020

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Üye

14.09.2020

Arş. Gör. Tutku MUTLU

Üye

14.09.2020

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR Yedek Üye 14.09.2020

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

09/09/2019 tarih ve E.18862 sayılı yazısı.

30.09.2019 tarih ve

2019/34 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi (3 Yıl)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞILDIR

Başkan

14.09.2020 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Murat Oluş ÖZBEK

Üye

14.09.2020 – 3 yıl

Dr. Öznur KAYHAN

Üye

14.09.2020 – 3 yıl

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

14.09.2020 – 3 yıl

Araş. Gör. Seray PEHLİVAN

Üye

14.09.2020 – 3 yıl

Araş. Gör.Meral YILDIRIM YALÇIN

Üye

14.09.2020 – 3 yıl

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Yedek Üye

14.09.2020 – 3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019 tarih ve

23-09 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayıl karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü ERASMUS+ ve Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Oluş ÖZBEK

Başkan

14.09.2020 –3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞILDIR

Üye

14.09.2020- 3 yıl

Araş. Gör. Şebnem CİNGİSİZ

Üye

14.09.2020- 3 yıl

Araş. Gör. Veranur GÜNGÖR

Üye

14.09.2020- 3 yıl

Prof. Dr. Yıldırım ERBİL

Yedek

14.09.2020- 3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı

FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.0.92020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü ÇİFT ANADAL – YANDAL  Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Başkan

14.09.2020-3 yıl

Doç. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN

Üye

14.09.2020-3 yıl

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

14.09.2020-3 yıl

Araş. Gör. Nurseli GÖRENER

Üye

14.09.2020-3 yıl

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR

Yedek

14.09.2020-3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı

FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes ORUÇ

Başkan 

14.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Emine Sena KAZAN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Kaan YEŞİLOVA

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Eda Hazal TÜMER

Üye

14.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Mahmut BAYRAMOĞLU

Yedek

14.09.2020-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.07.2019 tarihli E.13524 sayılı yazısı.

05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve 2020/35 sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ

Başkan

14.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes ORUÇ

Üye

14.09.2020-3 YIL

Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Üye

14.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞILDIR

Üye

14.09.2020-3 YIL

Öğr. Gör. Tansel KEMERLİ KALBARAN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Meral YILDIRIM YALÇIN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Züleyha SARAÇ

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Selin SARIYER

Üye

14.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Mahmut BAYRAMOĞLU

Yedek

14.09.2020-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

 

07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 18/03/2020-E.7339 sayılı yazısı

23.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve 2020/35  sayılı karar

 

BÖLÜM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

UNVAN-ADI-SOYADI GÖREVİ        GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Başkan

14.09.2020-3 YIL                                     

Dr. Öğr. Üyesi Murat Oluş ÖZBEK

Üye

14.09.2020-3 YIL

Arş. Gör. Şebnem CİNGİSİZ

Üye

14.09.2020-3 YIL

Arş. Gör. Tutku MUTLU

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Veranur GÜNGÖR

Üye

14.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Yedek

14.09.2020-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar İlgili yazı İlgili Karar
 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONU

UNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Rezan DEMİR ÇAKAN

Başkan

14.09.2020-3 YIL                                                        

Arş. Gör. Selin SARIYER

Üye

14.09.2020-3 YIL

Arş. Gör. Tutku MUTLU

Üye

14.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Yıldırım ERBİL

Yedek

14.09.2020-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar İlgili yazı İlgili Karar
 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar

 

MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİSYONU

UNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Başkan

14.09.2020-3 YIL                                          

Dr. Öznur KAYHAN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Öğr. Gör. Tansel KEMERLİ KALBARAN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

14.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Nurseli GÖRENER

Üye

14.09.2020-3 YIL

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Yedek

14.09.2020-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili Yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar