Biyomühendislik Bölümü Komisyonları

 

Biyomühendislik Bölümü Müfredat Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR

Başkan

05.11.2018 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN

Üye

05.11.2018 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Saliha DURMUŞ

Üye

24.05.2019 – 3 yıl

Komisyonun Görevi: 

1- Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

 2- Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

Güncelleme Tarihi : 24.05.2019 tarih ve 2019/19-02 oturum sayılı FYK kararı.

  

Biyomühendislik Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Barış BİNAY

Başkan

24.05.2019 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASLAN CANPOLAT

Üye

28.01.2019 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Saliha DURMUŞ

Üye

28.01.2019 – 3 yıl

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 28.01.2018 tarih ve 19/04-02 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 Güncelleme Tarihi : 27.05.2019 tarih ve 2019/19-02 oturum sayılı FYK kararı.

 

 ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU
 Adı-Soyadı  Görevi
 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASLAN  Komisyon Başkanı 
 Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN   Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Tunahan ÇAKIR  Komisyon Üyesi

  

 ERASMUS+ VE YATAY-DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU 
 Adı-Soyadı  Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Ali AKPEK   Komisyon Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Barış BİNAY  Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan OFLAZ  Komisyon Üyesi

 

 İNTİBAK KOMİSYONU
 Adı-Soyadı  Görevi
 Dr. Öğr. Üyesi Saliha DURMUŞ   Komisyon Başkanı 
 Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN   Komisyon Üyesi
 Dr. Öğr. Üyesi Barış BİNAY  Komisyon Üyesi

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan OFLAZ

Başkan

28.09.2020-3 YIL

Dr.Öğr. Üyesi Pınar PİR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Onur SERÇİNOĞLU

Üye

28.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Sedef KAPTAN

Üye

28.09.2020-3 YIL

Araş. Gör. Müberra Fatma CESUR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarihi : 27.03.2019 tarihli 19/02 FYK kararı

Güncellenme Tarihi : 28.09.2020 tarihli 20/37 FYK kararı