Elektronik Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Köksal HOCAOĞLU

 Komisyon Başkanı 

05.11.2018-3 YIL

Prof. Dr. Mehmet Hakan HOCAOĞLU

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 YIL

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arda ÜLKÜ

 Komisyon Üyesi

05.11.2018-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç.Dr. Koray KAYABOL

 Komisyon Başkanı 

10.06.2019

Doç.Dr. Köksal HOCAOĞLU

 Komisyon Üyesi

10.06.2019

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

10.06.2019

Bölüm Başkanlığı yazısı: 02.08.2020 tarih ve E.16050

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı:  09.08.2019 tarih ve 19/27 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM YATAY DİKEY GEÇİŞ İNTİBAK KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof.Dr. Serkan AKSOY

 Komisyon Başkanı 

10.06.2019

Doç.Dr. Köksal HOCAOĞLU

 Komisyon Üyesi

10.06.2019

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

10.06.2019

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ABET AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Fuad ALİEW

Başkan

28.09.2020-3 YIL

Doç. Dr. Koray KAYABOL

Üye

28.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

Üye

28.09.2020-3 YIL

Ar. Gör. İlter TÜRKMENLİ

Üye

28.09.2020-3 YIL

Ar. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU

Üye

28.09.2020-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarih ve Sayısı: Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 25.09.2020-E.18727 sayılı yazısı ve 28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı FYK Kararı

 

ERASMUS+ PROGRAM KOMİSYONU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM 

 Komisyon Başkanı (Bölüm Erasmus Koordinatörü)

 Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

 Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

 

STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2019 tarih ve E.788 sayılı yazısı

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

DOÇ. DR. FATİH DİKMEN

Komisyon Başkanı

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TUBA GÖZEL

Komisyon Üyesi

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ATİLLA UYGUR

Komisyon Üyesi

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Ali ALKUMRU

Başkan

28.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

Üye

28.09.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ

Üye

28.09.2020-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Elektronik Mühendisliği Bölüm

Başkanlığı'nın 18.08.2020-E.15987 sayılı yazısı

28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı karar