gtu_logo

STAJ TOPLANTISI VE STAJ SÜRCİNDE KARANTİNA HAKKINDA SORULAR

STAJ TOPLANTISI VE COVID KARANTİNA SEBEBİYLE AKSAYAN ARA DÖNEM STAJLARI

Daha hızlı staj bilgilendirme ve duyuruları için

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66c5c0b125c1472d98861c08a8185d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf390783-1112-4785-bace-87553132a840&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f   linkinden STAJ BİLGİLENDİRME kanalına GTÜ e-mailinizle katılınız. Sorularınızı lütfen sadece staj sayfasındaki (https://www.gtu.edu.tr/kategori/3164/0/display.aspx) belirtilen iletişim adreslerine yöneltiniz.

Gelen sorular üzerine Karantinada kalması gereken stajyerlerin durumu hakkında;

1- Karantina süresi toplam 5 iş günü (pratikte 7 gün) geçmeyecek şekilde stajın yapıldığı laboratuvar sorumlusunun kabul etmesi durumda staj çalışması uzaktan devam ettirebilir. Staj defterine o günler için uzaktan yapılan çalışmalar işlenmelidir ve staj yeri sorumlusunca onaylanmalıdır. Hastalığı sebebiyle çalışamayacaklar için o günün karşılığında staj defterine hastalık sebebiyle çalışılmamıştır şeklinde yazılmalıdır ve staj yeri sorumlusunca imzalanmalıdır. İlgili test sonuçları veya raporlar staj defterine iliştirilmelidir. 5 iş gününden daha fazla eksik staj günleri staj gün sayısından düşürülecektir ve bu işlemden sonra 15 gün altındaki stajlar geçersiz olacaktır.

2- 20 şubattan önce karantinadan çıkılması durumunda Staj Fişi yenilerek sigorta girişinin Sultan Önkol hanım tarafından uzatılması sağlanarak eksik günler tamamlanır. Staj bitiş tarihi ötelenmiş ise staj defter kapağındaki tarih de güncellenmelidir. Stajların 20 şubattan önce tamamlanması gerekmektedir.

Staj defterleri 11 Mart 2022 tarihine kadar MBG bölüm sekterliğine teslim edilirken staj defteri kapağı üzerine yapılan staj türü (STAJ I, STAJII veya İsteğe bağlı STAJ gibi ve staj iş günü sayısı, 15, 20, 25 vb not edilmelidir.

Yıllık Staj Bilgilendirme Toplantısı,

23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 15-16 arasında Staj Bilgilendirme Team üzerinde online bilgilendirme yapılacaktır.

Öğrencilerimizi   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66c5c0b125c1472d98861c08a8185d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf390783-1112-4785-bace-87553132a840&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

 linkinden toplantıya katılabilirler.