gtu_logo

Tanıtım

Genel Bilgiler

  

  

1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'nin 5 fakültesinden biri olan Temel Bilimler Fakültesi; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde temel bilimler üzerine eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan araştırıcıları yetiştirmek ve dünya ile entegrasyonu sağlamayı hedefleyen araştırmalar yapılması amacı hedeflenmiştir.

---oooOOOooo---

Vizyon:

 GTÜ Temel Bilimler Fakültesi, fizik, kimya, matematik ile moleküler biyoloji ve genetik alanlarında bilgili, araştırma ve analitik düşünce ile disiplinlerarası çalışma becerisine sahip, bölgemizin ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik sorunlarının farkında ve rekabetçi bir dünyada bunlara çözüm getirebilecek kapasitede insan gücü yetiştirerek bilimde ve teknolojide öncü olacaktır.

Misyon:

 Fakültemiz, temel bilimler alanında yeni bilgiler üretmek ve uygulamanın yanısıra, eğitim ve akademik araştırmalar aracılığı ile bu bilgilerin yayılmasını sağlamayı özgörevi olarak benimsemiştir.

---oooOOOooo---

Temel Bilimler Fakültesi'nde 1994 yılından bu yana Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra, 2001 yılından itibaren Fizik ve Matematik bölümlerinde, 2010 yılından itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde dört yıllık lisans programı da yürütülmeye başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle de Kimya Bölümüne de lisans öğrencisi alınmaya başlanılmıştır.

Lisans veren Bölümler

Devam eden öğrenci

Mezun

 

Fizik

98

191

Kimya

49

 

Matematik 

251

303

Moleküler Biyoloji ve Genetik

303

135

Eğitim öğretim programlarımız %100 İngilizce’dir.

 


Temel Bilimler Fakültesi


FİZİK


KİMYA


MATEMATİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK


Toplam

Profesör

11

15

6

6

38

Doçent

3

6

1

5

15

Dr. Öğretim Üyesi

5

5

10

7

27

Araştırma Görevlisi

16

29

10

22

77

Öğretim Görevlisi

5

5

2

5

17

 Toplam

40

60

29

45

174

 

Fakültemizde sözleşmeli 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 5 adet yabancı uyruklu öğretim elemanı da ders vermekte ve araştırmalara katılmaktadır. Yukarıdaki listeye ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup Fakültemizde görevlendirilen Fizik Bölümünde 2 ve Matematik Bölümünde 1  olmak üzere toplam 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

Temel Bilimler Fakültesi’nde kadrolu 19 adet idari personel bulunmaktadır. Diğer birimlerden fakülteye, fakülteden diğer birimlere görevlendirmeler sonucunda;   1 Fakülte Sekreteri, 3 Şef, 1 Mühendis, 1 Fizikçi, 1 Veteriner, 5 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Tekniker, 1 Teknisyen ve 1 Laborant olmak üzere toplam 24 personel görev yapmaktadır.

Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde 2 Anfi, 37 Sınıf, 1 Bilgisayar Laboratuvarı ve 39 Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma Laboratuvarları ileri düzeyde araştırmalar yapmaya uygun donanımlara sahiptir. Bu laboratuarlarda yapılan araştırma çalışmalarından elde edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmaktadır. 2018 yılında bu kapsamda yayınlanmış makale sayısı 84’dir.

Geçen 26 yıl içinde Temel Bilimler Fakültesi Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli katkılar yapmanın gayreti içinde olmuştur. Bu gayretini uluslararası saygın dergilerde yaptığı yayınlarla belgelemiş ve enstitümüzün en üretken fakültesi konumuna gelmiştir.