gtu_logo
Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
E-posta: akbasm@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 125
Telefon: (262) 605 25 30
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi,
Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Asuman DEMİROĞLU-ZERGEROĞLU
Prof. Dr. Asuman DEMİROĞLU-ZERGEROĞLU
E-posta: ademiroglu@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 102
Telefon: (262) 0262 605 2513/2550
Kanser Moleküler Biyolojisi,
Hücre Sinyal iletim Sistemleri,
Hücre Ölüm Mekanizmaları,
Anti-Kanser ilaçlar,
Hücre Kültür Sistemleri

Ayten KANDİLCİ
Prof. Dr. Ayten KANDİLCİ
E-posta: akandilci@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 228
Telefon: (262) 605 25 25
DEK proteinin normal ve kanseröz hücre biyolojisindeki rolünün incelenmesi.
Işıl KURNAZ
Prof. Dr. Işıl KURNAZ
E-posta: ikurnaz@gtu.edu.tr
Ofis: , 2524
Telefon: (262) 02626051000
Moleküler Nörobiyoloji, gen regülasyonu, ETS proteinleri, nöronal sağkalım, nörokorunma, nörodejenerasyon, beyin tümörleri, biyoteknoloji, biyoekonomi
Ferruh ÖZCAN
Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN
E-posta: ferruh.ozcan@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 211
Telefon: (262) 605 25 08 - 25 49
Obezitenin nöronal etiyolojisi, Adiposit Farklılaşması, ER Stresi, inflamasyon, Reseptör Tirozin Kinazlar (RTKs)ve Serin Treonin Kinazlar ile hücresel sinyal İletimi.
Yelda  ÖZDEN ÇİFTÇİ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: ozden@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2512
Telefon: (262) 605 25 12 - 25 53
Bitki doku kültürü, bitki biyoteknolojisi, molekuler belirtecler, kriyoprezervasyon, sentetik tohum uretimi, gaz kromatografisi, gen düzeltilmesi, CRISPR, bitki-bakteri etkileşimi, mikrobiyal gübre
Nuri ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK
E-posta: nuriozturk@gtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 110
Telefon: (262) 605-2521
CRİSPR-tabanlı genom düzenlemesi ve biyoteknolojik uygulamaları, Biyolojik saat ve insan sağlığı ilişkisi (Kanser ve Kök Hücre Farklılaşması), Işık tarafından biyolojik saatin düzenlenmesi mekanizması
Uygar Halis TAZEBAY
Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
E-posta: tazebay@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 210
Telefon: (262) 6052522
İşlevsel genombilim, Hücre bölünmesinin moleküler kontrolü, Taşıyıcı zar proteinleri ve kodlayıcı genlerin transkripsiyon düzeyinde kontrolü.
Sedef TUNCA GEDİK
Prof. Dr. Sedef TUNCA GEDİK
E-posta: sgedik@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 25 09 - 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji. Mikrobiyal ikincil metabolit biyosentezini etkileyen moleküler mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik moleküler yaklaşımlar.
Tamer YAĞCI
Prof. Dr. Tamer YAĞCI
E-posta: tyagci@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 224
Telefon: (262) 605 25 73
Hepatokarsinogenezin moleküler biyolojisi ve genetiği
Hibridoma teknolojisi uygulamaları: Kanserde moleküler belirteç ve tedavi hedeflerine yönelik monoklonal antikorların geliştirilmesi
Özlem AKKAYA
Doç. Dr. Özlem AKKAYA
E-posta: ozlem@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, GTU MAR-Z19
Telefon: (262) 605 25 10, laboratuvar: 25 29
Mikrobiyal Biyoteknoloji, Biodegradasyon, Sentetik Biyoloji, Metabolizma Mühendisliği, Bitki-Bakteri Etkileşimi
Fatma AYDINOĞLU
Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU
E-posta: faydinoglu@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 101
Telefon: (262) (0262) 605 25 71
Bitki büyüme düzenleyici genler, Bitkilerde hücre bölünmesi, Bitki hücre döngüsünün genetik düzenlenmesi, Bitki stres cevabında rol alan genlerin transkriptomik ve genomik analizleri
Mine GÜL ŞEKER
Doç. Dr. Mine GÜL ŞEKER
E-posta: gul@gtu.edu.tr
Ofis: C Blok, GTU-MBG 112
Telefon: (262) 605 25 96
Mikrobiyoloji,antibakteriyel etki, bitki virüsleri, bitki-bakteri etkileşimi, endofitik bakteriler
F. İnci ÖZDEMİR
Doç. Dr. F. İnci ÖZDEMİR
E-posta: i.ozdemir@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0 262 605 2516
Telefon: (262) 605 25 16 - 25 35
PROTEAZLAR; Termofilik bakterilerde ATP-bağımlı(Proteazom, HslVU, Lon, FtsH proteazlar) ve geleneksel proteazlar(Asparaginaz, Lipaz, Proteaz).

Siderofor üretimi.
Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
E-posta: senturk@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Ofis No: 201
Telefon: (262) 605 25 31 - 25 57
Bitki Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Molekuler markırlar kullanarak akrabalik iliskilerinin belirlenmesi, morfolojik ve molekuler verilerin iliskilendirilmesi ile tur tıplendirme
Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
E-posta: siozturk@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 111
Telefon: (262) 605 25 14 - 25 40
Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Endüstriyel Enzimler, Terapötik Proteinler, Protein Mühendisliği, Enzim Mühendisliği
Yosun MATER
Dr. Öğr. Üyesi Yosun MATER
E-posta: ymater@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 113
Telefon: (262) 605 25 18 - 25 37
Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Glikobiyoloji, Transmisyon Elektron Mikroskobu
Sonay ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖZKAN
E-posta: dr.sonayozkan@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 114
Telefon: (262) +90 (262) 605 25 15
Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoplankton, Denizel biyoçeşitlilik, Probiyotik mikroorganizmalar.
Abu Musa Md Talimur REZA
Dr. Öğr. Üyesi Abu Musa Md Talimur REZA
E-posta: talimur@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 213
Telefon: (262) +48739504779
small RNAs (microRNA, transfer RNA)
Regulation of small RNA genes
tRNA modifications
cancer-stromal cross-talk

Öğretim Görevlileri

Hüseyin BALCI
Dr. Hüseyin BALCI
E-posta: hbalci@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Moleküler Genetik-Fermentasyon Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 25 40
Yabanıl ve rekombinant soylardan enzim üretimi ve saflaştırılması, Klasik ve rekombinant tekniklerle enzim üretiminin artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi. Biyoteknoloji
İrem YALIM CAMCI
Dr. İrem YALIM CAMCI
E-posta: iyalim@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218
Telefon: (262) 0 (262) 605 25 46
Hepatoselüler karsinoma, Epitelyal-mezenşimal geçişte rol alan transkripsiyonel faktörler, bu faktörlerin ilişkili olduğu mi-RNA ve ce-RNA'lar
Dr. Nilüfer AKMAN DOĞAN
Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer AKMAN DOĞAN
E-posta: nakman@gtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 605 2501
Adli Genetik, DNA parmakizi, DNA profilleme

Öğretim Yardımcıları

Hülya Akdemir
Doç. Dr. Hülya Akdemir
E-posta: hakdemir@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 205
Telefon: (262) 605 25 54
Metabolizma mühendisliği, Bitki metabolitlerinin mikrobiyal üretimi, Transgenik bitkiler, Bitkilerde gen ekspresyonu, Doku kültürü
Gamze ŞEKER
Dr. Gamze ŞEKER
E-posta: gseker@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 25 36
Mikrobiyal biyoteknoloji, Biyoetanol üretimi, Bakteriyel hemoglobin, Gıda patojenleri, Doğal antimikrobiyal ve antibiyofilm ajanlar
Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
Dr. Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
E-posta: m.tuzlakoglu@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 2556
Moleküler Hücre Biyolojisi, Protein-Protein Etkileşimleri, Proteinlerin Sıvı-Sıvı Faz Ayrımı Davranışları
Muslum  YILDIZ
Dr. Muslum YILDIZ
E-posta: muslum@gtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 02626052501
Structural studies on enzyme-substrate/inhibitor complexes involved in neurodegenerative and viral diseases by x-ray crystallography and molecular dynamics.
Arzu AYSAN
Arş. Gör. Arzu AYSAN
E-posta: arzuaysan@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218 Moleküler Hücre Biyolojisi Lab.
Telefon: (262) 605 25 46
Hepatosellüler karsinoma, Kanser moleküler biyolojisi, Hücre kültür modelleri, Neuroblastoma, Glioblastoma, Nöronal farklılaşma, Nörojenez
Büşra Nur ÇİÇEK
Arş. Gör. Büşra Nur ÇİÇEK
E-posta: bncicek@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 221-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı (AXANLAB)
Telefon: (262) 605 25 48
Moleküler Nörobiyoloji, RNA Terapötikler, Beyin Tümörleri
Betül ERTURAL
Arş. Gör. Betül ERTURAL
E-posta: bertural@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 221-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı (AXANLAB)
Telefon: (262) 605 2548
Moleküler Nörobiyoloji, Beyin Tümörleri, Kanser Kök Hücre
Aycan KAYRAV
Arş. Gör. Aycan KAYRAV
E-posta: aycankayrav@gtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 203
Telefon: (262) 605 25 52
Protein Mühendisliği, Metagenomik
Pelin KİRAZ
Arş. Gör. Pelin KİRAZ
E-posta: pkiraz@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 25 36
Mikrobiyal biyoteknoloji, Biyoetanol üretimi, Gıda patojenleri, Doğal antimikrobiyal ve antibiyofilm ajanlar
Yaprak NARMANLI
Arş. Gör. Yaprak NARMANLI
E-posta: yapraknarmanli@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 123
Telefon: (262) 605 25 38
Bitki Moleküler Biyolojisi, Patojenlere Karşı Bitkilerde Bağışıklık Sistemi ve Moleküler Düzeyde Stres Cevapları,Kanser Moleküler Biyolojisi, Hepatosellüler Karsinoma, Epitelyal-Mezenkimal Geçiş(EMT)
Emrah ÖZÇELİK
Arş. Gör. Emrah ÖZÇELİK
E-posta: eozcelik@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0
Telefon: (262) 0 262 605 2556
Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Hematoloji, Multipl Miyelom
Gülseren TURHAL
Arş. Gör. Gülseren TURHAL
E-posta: gturhal@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 223 - Kanser Sinyal İleti ve Apoptoz Lab. (KASİAL)
Telefon: (262) 605 2550
Kanser Moleküler Biyolojisi, Hücre Kültür Modelleri, Anti-Kanser İlaçlar ve Etki Mekanizmaları, Hücre Sinyal İleti ve Ölüm Mekanizmaları
M.Soner TÜRKÜNER
Arş. Gör. M.Soner TÜRKÜNER
E-posta: msturkuner@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, GTU-MBG: 221-MINDLAB / GTU-MAR: Proteomiks Lab.
Telefon: (262) 605 2548 (MINDLAB) / 2598 (Proteomiks Lab)
Moleküler Hücre Biyolojisi, Obezite ve İlişkili Metabolik Hastalıklar, Adipogenez, Hipotalamik İştah Merkezi, Kök Hücreler, Genom Düzenleme, CRISPR/Cas9 Teknolojisi, Proteostasis, LC-MS/MS
Ayşe YAZICI
Arş. Gör. Ayşe YAZICI
E-posta: ayseyazici@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 221- Obesity and Diabetes Research Lab. (OBEDIA)
Telefon: (262) (262) 605 2548
Moleküler Hücre Biyolojisi, Obezite ve Diyabet, ER stres, Hipotalamik inflamasyon
Halil YILMAZ
Arş. Gör. Halil YILMAZ
E-posta: halil.yilmaz@gtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 118
Telefon: (262) 605 2534
Bakteri Genetiği, Biyoteknoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji,Sekonder Metabolit,
Rekombinant DNA Teknolojisi,Moleküler Biyoloji ve Uygulamaları

Eski Öğretim Elemanları