gtu_logo

STAJYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

2020-2021 Yarıyıl Tatillinde Yapılan Stajların Dosyalarının Teslimi, STAR Bursiyerleri için Dönem İçi Staj Bilgilendirmesi ve Genel Bilgiler

Sorularınız için metincetin@gtu.edu.tr adresinize iletebilirsiniz. Sorularınıza cevap alabilmek için iletinizde aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

       Öğrenci Ad Soyad ve numarası: Xxxxx  XXXX, ############

Kaçıncı sınıf olduğu ve 8.ci dönemi geçip geçmediği: 4. sınıf. 9. dönem

Daha evvel yapılan stajların tarih aralığını ve türü ve kaç gün yapıldığı: 01.02.2021 -26.02.2021 (Staj I)

Staj hakkındaki daha hızlı İletiler ve bilgilendirme video ve Dosyalarına ulaşmak  için M. Teams kanalına katılınız.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66c5c0b125c1472d98861c08a8185d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf390783-1112-4785-bace-87553132a840&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

1- STAR programındaki öğrencilerimizin ve normal staj yapan öğrencilerimizin staj defterleri:  Staj defterleri (her sayfası staj yeri görevlisi ve stajyer tarafından imzalı olarak) ve kapalı zarf içerisindeki staj değerlendirme anketini (https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Formlar/Formlar-T%C3%BCrk%C3%A7e/FR-0080_Staj_Deerlendirme_Belgesi-Anketi.docx) fiziksel olarak şahsen veya kargo ile bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir.

2- Online/Ödev yapılan stajlara ait defterler: Stajyer Dosyası (Staj Defteri-Öncelikle Stajınızı yöneten danışmana dosyanızı PDF olarak gönderiniz, staj danışmanınız olur verdikten sonra aşağıdaki linkten yükleme yapabilirsiniz. GTÜ içerisindeki danışman hocalarımızın staj defterinin her sayfasını imzalaması gerekli değildir sadece aşağıda açıklandığı gibi danışman değerlendirme dosyasını imzalı PDF olarak göndermeleri yeterli olacaktır.)

Staj başlangıç tarihinin 1 Şubat yerine 30 Ocak olması sorun değil.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8pBmBqaoiUiFLhJDcdy9b_wZSjS7pFNOvEvmF8pj7URUNEFYRDdVWVhSUlNVWDVIOFhTRDlEQldJQi4u

Danışman Değerlendirme Dosyası (İmzalı PDF doyası, Boş Word Dosyası aşağıdaki yükleme linkinin yönlendirdiği formda mevcuttur)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8pBmBqaoiUiFLhJDcdy9b_wZSjS7pFNOvEvmF8pj7URUQlBJNFdWRFEyVzVJV1JUNktQMEFWRFowTC4u

3- Pandemi sebebiyle sadece STAR programındaki sınıfına bakılmaksızın öğrencilerimizin ders almadıkları ve Cumartesi günlerde staj defteri tutmaları durumunda STAR kapsamındaki stajları zorunlu staj olarak kabul edilecektir. Bunun için, staj bittikten sonra staj defteriyle birlikte staj değerlendirme anketini kapalı zarf içerisinde bölüm sekreterliğine vermeleri durumunda 40 güne kadar zorunlu stajları kabul edilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz aşağıdaki pandemi sürecince geçerli formları arzuaysan@gtu.edu.tr adresinde göndermeleri gerekmektedir. Zorunlu stajlara 15-25, 20-20 veya 40 iş günü şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle sadece ders almadığınız günleri ve cumartesileri saymanız gerekmektedir ve staj defteriniz staj yeri görevlisince imzalanmış olması gerektiğini unutmayınız.

STAR programı dışında dönem içerisinde sadece 8. önemini geçmiş olan öğrenciler ders almadıkları günler staj yapabilirler.

 

Ön başvuru için gerekli formlar:

1.Staj fişi (A- FR-0076_Staj_Fisi)

2. Staj Zorunluluk belgesini (B- FR-0338_Staj-_Zorunluluk_Belgesi)