gtu_logo

Endüstri Mühendisliği Bölüm Komisyonları

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan –Ad/Soyad

Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Ayşenur BUDAK

Komisyon Başkanı

10.04.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Burak PAÇ

Üye

09.10.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Figen ÖZTOPRAK TOPKAYA

Üye

10.04.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Burak PAÇ

Yedek Üye

09.10.2023-3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

14/10/2019-E.21931 sayılı yazısı

21.10.2019 tarih ve

2019/36 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19/03/2022-E.51954 sayılı yazısı

28.03.2022 tarih ve

2022/13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

06.04.2023-E.101369 sayılı yazısı

10.04.2023 tarih ve

2023/15-10 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

03.10.2023-E.122447 sayılı yazısı

09.10.2023 tarih ve

2023/41 nolu karar

    

Endüstri Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu

Unvan –Ad/Soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Özgür ÜNSAL

Komisyon Başkanı

26.02.2024-3 yıl

Doç. Dr. Ayşenur BUDAK

Üye

26.02.2024-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLALI TOMBUŞ

Üye

26.02.2024-3 yıl

Doç. Dr. Kemal SARICA

Yedek Üye

26.02.2024-3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

14/10/2019-E.21931 sayılı yazısı

21.10.2019 tarih ve

2019/36 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19/03/2022-E.51954 sayılı yazısı

28.03.2022 tarih ve

2022/13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

06.04.2023-E.101369 sayılı yazısı

10.04.2023 tarih ve

2023/15-10 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

16.02.2024-E.141215 sayılı yazısı

26.02.2024 tarih ve

2024/09-13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Unvan –Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Özgür ÜNSAL

Komisyon Başkanı

26.02.2024-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Burak PAÇ

Üye

26.02.2024-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLALI TOMBUŞ

Üye

26.02.2024-3 yıl

Doç. Dr. Kemal SARICA

Yedek Üye

26.02.2024-3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

14/10/2019-E.21931 sayılı yazısı

21.10.2019 tarih ve

2019/36 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19/03/2022-E.51954 sayılı yazısı

28.03.2022 tarih ve

2022/13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

06.04.2023-E.101369 sayılı yazısı

10.04.2023 tarih ve

2023/15-10 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

16.02.2024-E.141215 sayılı yazısı

26.02.2024 tarih ve

2024/09-13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Erasmus + Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Unvan –Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLALI TOMBUŞ

Komisyon Başkanı

10.04.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ

Üye

10.04.2023-3 yıl

Doç. Dr. Ayşenur BUDAK

Üye

10.04.2023-3 yıl

Doç. Dr. Kemal SARICA

Yedek Üye

10.04.2023-3 yıl

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

14/10/2019-E.21931 sayılı yazısı

21.10.2019 tarih ve

2019/36 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19/03/2022-E.51954 sayılı yazısı

28.03.2022 tarih ve

2022/13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

06.04.2023-E.101369 sayılı yazısı

10.04.2023 tarih ve

2023/15-10 nolu karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM AKREDİTASYON KURULU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Celal Özgür ÜNSAL

Başkan

26.02.2024-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ

Üye

26.02.2024-3 yıl

Doç. Dr. Kemal SARICA

Üye

26.02.2024-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Fİgen ÖZTOPRAK TOPKAYA

Yedek Üye 26.02.2024-3 yıl

Bölüm Başkanının Görevi: Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak.

Kurulun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 28.09.2020-tarih ve 20/37-31 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Güncellenme Tarih ve Sayısı: Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 19/03/2022-E.51954  sayılı yazısı/ 28.03.2022 tarih ve 2022/13 nolu karar

Komisyonun Güncellenme Tarih ve Sayısı: Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 06.04.2023-E.101369  sayılı yazısı/ 10.04.2023 tarih ve 2023/15-10 nolu karar
Komisyonun Güncellenme Tarih ve Sayısı: Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 16.02.2024-E.141215  sayılı yazısı/ 26.02.2024 tarih ve 2024/09-13 nolu karar

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Müfredat Komisyonu

Unvan –Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ

Komisyon Başkanı

22.05.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Suat GENÇ

Üye

22.05.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Üye

22.05.2023-3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Burak PAÇ

Yedek Üye

22.05.2023-3 yıl

   

 

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyon Kuruluş Tarihi ve Sayısı : Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 19.03.2022-E.51954 sayılı yazısı / 28.03.2022 tarih ve 2022/13 nolu karar

Komisyon Güncellenme Tarihi ve Sayısı : Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 06.04.2023-E.101369 sayılı yazısı / 10.04.2023 tarih ve 2023/15-10 nolu karar
Komisyon Güncellenme Tarihi ve Sayısı : Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 15.05.2023-E.104857 sayılı yazısı / 22.05.2023 tarih ve 2023/22 nolu karar