gtu_logo

Biyomühendislik Bölümü Komisyonları

 

Biyomühendislik Bölümü Müfredat Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK

Başkan

13.05.2024– 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR

Üye

13.05.2024– 3 yıl

Öğr. Gör. Dr. Cansu Ülker TURAN

Üye

13.05.2024– 3 yıl

Araş. Gör. Dr. Sedef KAPTAN USUL

Yedek Üye

13.05.2024– 3 yıl

Araş. Gör. Tuğba Emine EKE

Yedek Üye

13.05.2024– 3 yıl

Komisyonun Görevi: 

1-Bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

Güncelleme Tarihi : 24.05.2019 tarih ve 2019/19-02 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.

  

Biyomühendislik Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Öğr. Gör. Dr. Cansu Ülker TURAN

Başkan

13.05.2024 – 3 yıl

Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU

Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Doç. Dr. Barış BİNAY

Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Araş. Gör. Dr. Sedef KAPTAN USUL

Yedek Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Araş. Gör. Deniz KONAK

Yedek Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Araş. Gör. Muhammet Tarık ÇÖPOĞLU

Yedek Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Araş. Gör. Ecehan ABDİK

Yedek Üye

13.05.2024 – 3 yıl

Komisyonun Görevi: 

1- Öğrencilerin stajlar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla seminerler düzenlemek.
2- Öğrencilerin staj yapacakları kurumların uygunluğuna karar vermek.
3- Stajların değerlendirmesini yapmak.
4- Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları varsa, bunları ilan etmek ve komisyonun önceden belirlediği kriterlere göre kontejanların öğrencilere tahsisini sağlamak.
5- Bölüm Staj Uygulama Esaslarını hazırlamak.
6- Bölüm Staj Komisyonu kararlarının Bölüm web sayfasından öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
7- Staj işlemleri kapsamında Bölüm başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 28.01.2018 tarih ve 19/04-02 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi : 27.05.2019 tarih ve 2019/19-02 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.

 

 Biyomühendislik Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu
 Adı-Soyadı  Görevi Görev Süresi
 Doç. Dr. Tunahan ÇAKIR Başkan  13.05.2024- 3 YIL
 Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR Üye 13.05.2024- 3 YIL
Öğr. Gör. Dr. Cansu Ülker TURAN Üye 13.05.2024- 3 YIL
Araş. Gör. Hatice Büşra LÜLECİ Yedek Üye 13.05.2024- 3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1- Komisyon, üniversitenin diğer bölümleri ile ÇAP ve Yandal programlarının oluşturulması için gerekli süreçlerin başlatılması ve yürütülmesi.

2- ÇAP ve Yandal programlarına yapılan başvuruların ön değerlendirilmesinin yapılması.

3- Başkan, ÇAP ve Yandal programlarının bölüm koordinatörlüğü görevini yürütür.

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.

  

 Biyomühendislik Bölümü İntibak ve Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu 
 Adı-Soyadı Görevi Görev Süresi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe A. CANPOLAT Başkan  13.05.2024- 3 YIL
Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR Üye 13.05.2024- 3 YIL
Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN Üye 13.05.2024- 3 YIL
Araş. Gör. Kübra LAÇİN Yedek Üye 13.05.2024- 3 YIL

Komisyonun Görevi:

1-Yatay/Dikey geçiş başvurularının değerlendirmesini yapmak.

2-Yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Gebze Teknik Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

3-Değişim programları ile yurtiçi/yurtdışı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören bölüm öğrencilerinin aldıkları derslerin intibaklarını gerçekleştirmek.

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.

 

 Biyomühendislik Bölümü Değişim Programları Komisyonu
 Adı-Soyadı  Görevi Görev Süresi
 Prof. Dr. Muhammet UZUNTARLA Başkan  13.05.2024- 3 YIL
 Doç. Dr. Hakan OFLAZ Üye 13.05.2024- 3 YIL
 Öğr. Gör. Dr. Cansu Ülker TURAN Üye 13.05.2024- 3 YIL
Araş. Gör. Merve TAŞ Yedek Üye 13.05.2024- 3 YIL
Araş. Gör. Gözde YEŞİLTAŞ Yedek Üye 13.05.2024- 3 YIL

Başkan, Erasmus +, Farabi, Mevlana vb. öğrenci ve personel değişim programları süreçlerinin bölüm koordinatörlüğünü yürütür.

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Öğrencilerin değişim programları ile ilgili bilgilendirmesini sağlamak.

2-Değişim programları ile gelen öğrencilerin bölüme uyumuna katkı vermek.

3-Değişim programları ile ilgili üniversite içi ve dışı yazışmaları yapmak.

4-Değişim programları kapsamında Bölüm başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.

 

Biyomühendislik Bölümü Akreditasyon Komisyonu

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN

Başkan

13.05.2024-3 YIL

Dr.Öğr. Üyesi Fatih TARLAK

Üye

13.05.2024-3 YIL

Araş. Gör. Muhammed Tarık ÇÖPOĞLU

Üye

13.05.2024-3 YIL

Araş. Gör. Tuğba Eimne EKE

Yedek Üye

13.05.2024-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarihi : 27.03.2019 tarihli 19/02 FYK kararı

Güncellenme Tarihi : 28.09.2020 tarihli 20/37 FYK kararı

Güncelleme Tarihi : 15.08.2022 tarih ve 2022/33 oturum sayılı FYK kararı.

Güncelleme Tarihi : 13.05.2024 tarih ve 2024/19 oturum sayılı FYK kararı.