gtu_logo

Kimya Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

Kimya Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi (3 yıl)

Prof. Dr. Ercan ÖZDEMİR 

Başkan

18.03.2024-3 YIL

Prof. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN

Üye

18.03.2024-3 YIL

Doç. Dr. Ebru ERÜNAL ÜSDÜN

Üye

18.03.2024-3 YIL

Doç. Dr. Murat Oluş ÖZBEK

Yedek Üye

18.03.2024-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

09/09/2019 tarih ve E.18862 sayılı yazısı.

30.09.2019 tarih ve

2019/34 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

08/03/2024-E.144409 sayılı yazısı

18.03.2024 tarih ve

2024/12 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi (3 Yıl)

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ÇELİK

Başkan

16.10.2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Üye

16.10.2023 – 3 YIL

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

16.10.2023 – 3 YIL

Doç. Dr. Murat Oluş ÖZBEK

Üye

16.10.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Yedek Üye

16.10.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019 tarih ve

23-09 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayıl karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü ERASMUS+ ve Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Başkan

16.10.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Üye

16.10.2023 – 3 YIL

Doç. Dr. Murat Oluş ÖZBEK

Üye

16.10.2023 – 3 YIL

Doç. Dr. İrem FIRTINA ERTİŞ

Yedek Üye

16.10.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı

FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.0.92020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölümü ÇİFT ANADAL – YANDAL  Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN

Başkan

18.03.2024 – 3 YIL

Prof. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Üye

18.03.2024 – 3 YIL

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

18.03.2024 – 3 YIL

Doç. Dr. Ebru ERÜNAL ÜSDÜN

Yedek Üye

18.03.2024 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

02.07.2019 tarih ve E.13524 sayılı yazısı

08.07.2019/23-09 sayılı

FYK kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve

2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

08/03/2024-E.144409 sayılı yazısı

18.03.2024 tarih ve

2024/12 sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Esra BİLGİN ŞİMŞEK

Başkan 

18.03.2024-3 YIL

Doç. Dr. İrem FIRTINA ERTİŞ

Üye

18.03.2024-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ

Üye

18.03.2024-3 YIL

Prof. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Yedek Üye

18.03.2024-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.07.2019 tarihli E.13524 sayılı yazısı.

05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve 2020/35 sayılı karar

  Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 01/02/2022-E.45075 sayılı yazısı 07.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı karar
 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

08/03/2024-E.144409 sayılı yazısı

18.03.2024 tarih ve

2024/12 sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. İrem FIRTINA ERTİŞ

Başkan

18.03.2024-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KIRTIL

Üye

18.03.2024-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ

Üye

18.03.2024-3 YIL

Doç. Dr. Esra BİLGİN ŞİMŞEK

Üye

18.03.2024-3 YIL

Doç. Dr. Ebru ERÜNAL ÜSDÜN Üye

18.03.2024-3 YIL

Prof. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN

Yedek Üye

18.03.2024-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

 

07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 10/01/2020-E.819 sayılı yazısı

13.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 18/03/2020-E.7339 sayılı yazısı

23.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve 2020/35  sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 01/02/2022-E.45075 sayılı yazısı

07.02.2022 tarih ve 2022/06  sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

08/03/2024-E.144409 sayılı yazısı

18.03.2024 tarih ve

2024/12 sayılı karar

 

BÖLÜM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

UNVAN-ADI-SOYADI GÖREVİ        GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Murat Oluş ÖZBEK

Başkan

16.10.2023-3 YIL                                     

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KIRTIL

Üye

16.10.2023-3 YIL

Dr. Öznur KAYHAN

Üye

16.10.2023-3 YIL

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR

Yedek Üye

16.10.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar İlgili yazı İlgili Karar
 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONU

UNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR

Başkan

18.03.2024-3 YIL                                                     

Dr. Öznur KAYHAN

Üye

18.03.2024-3 YIL

Dr. Başak TEMUR ERGAN

Üye

18.03.2024-3 YIL

 

Yedek Üye

18.03.2024-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar İlgili yazı İlgili Karar
 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

08/03/2024-E.144409 sayılı yazısı

18.03.2024 tarih ve

2024/12 sayılı karar

 

MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİSYONU

UNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Başkan

16.10.2023-3 YIL                                          

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KIRTIL

Üye

16.10.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ÇELİK

Üye

16.10.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL

Yedek Üye

16.10.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili Yazı

İlgili Karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 11/09/2020-E.17689 sayılı yazısı

14.09.2020 tarih ve

2020/35  sayılı karar

 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10/10/2023-E.123639 sayılı yazısı

16.10.2023 tarih ve

2023/42 sayılı karar