gtu_logo

İnşaat Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Onur ŞEKER

Başkan

02.01.2023- 3 Yıl

Doç. Dr. Onur AKAY

Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR

Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Dr. Öğr. Üyesi Savaş KARABULUT

Yedek Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Bölüm Başkanlığı'nın 10/01/2019-E.832 sayılı yazısı.

Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendisliği Bölümü Müfredat Komisyonu

UNVAN-ADI-SOYADI

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğretim Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER

Başkan

02.01.2023- 3 Yıl

Doç. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR

 Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Doç. Dr. Onur ŞEKER

 Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Prof. Dr. Ferit ÇAKIR

Yedek Üye

02.01.2023- 3 Yıl

Komisyonun Görevi:

1-Fakültemiz Bölümlerinde Bölüm Ders Planlarının Ve Ders Bilgi Formlarının Düzenlenmesi İle İlgili İşleri Yürütmek,

2-Ders Planlarındaki Değişikliklerin Uygunluğunu, Yeni Açılacak Olan Derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının Uygunluğunu, Mevcut Derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında Yapılan Güncellemelerin Uygunluğunu Denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih Ve Sayısı: 05.11.2018 Tarih Ve 18/42-39 Oturum Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

  

KOMİSYONUN ADI: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KURULU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Ferit ÇAKIR

Başkan 

02.01.2023-3 YIL

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

Üye

02.01.2023-3 YIL

Prof. Dr. Abdullah Tolga ÖZER

Üye

02.01.2023-3 YIL

Doç. Dr. Onur AKAY

Üye

02.01.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR

Üye

02.01.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER

Üye

02.01.2023-3 YIL

Doç. Dr. Onur ŞEKER

Yedek Üye

02.01.2023-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 tarihli 20/37 FYK Kararı

Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendisliği Bölümü Çit Anadal ve Yandal Komisyonu  

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER

Başkan

02.01.2023-3 Yıl 

Doç. Dr. Onur ŞEKER

Üye

02.01.2023-3 Yıl 

Doç. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR

Üye

02.01.2023-3 Yıl 
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

Yedek Üye

02.01.2023-3 Yıl 

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili Yazı

İlgili Karar

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 16/09/2020 tarih-E.18018 sayılı yazısı

21/09/2020 tarih ve 20/36 sayılı karar

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 23.12.2022 tarih-E.87019 sayılı yazısı

02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı karar

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendisliği Bölümü Erasmus+ Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi                      

Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU              

Başkan

02.01.2023- 3 YIL

Prof. Dr. Selçuk TOPRAK

Üye

02.01.2023- 3 YIL

Doç. Dr. Onur AKAY

Üye

02.01.2023- 3 YIL

Doç. Dr. Onur ŞEKER

Yedek Üye 02.01.2023- 3 YIL

İlgi yazılar ve Kararlar

İlgi yazılar

İlgi kararlar

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 23/11/2020-E.22401 sayılı Yazısı

2020/46 oturum sayılı karar                                            

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 23.12.2022 tarih-E.87019 sayılı yazısı

02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı karar

 

Komisyonun Adı: İnşaat Mühendisliği Bölümü Denklik ve İntibak Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi                      

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER              

Başkan

02.01.2023- 3 YIL

Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV

Üye

02.01.2023- 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR

Üye

02.01.2023- 3 YIL

Doç. Dr. Onur AKAY

Yedek Üye 02.01.2023- 3 YIL

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 02.01.2023 tarih ve 23/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı