gtu_logo

Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat EYVAZ 

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK 

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMIRZA

Üye

15.05.2023-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Güncelleme Karar Tarih ve Sayısı: 10.08.2020 tarih ve 20/30 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Güncelleme Karar Tarih ve Sayısı: 07.03.2022 tarih ve 2022/10 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Güncelleme Karar Tarih ve Sayısı: 15.05.2023 tarih ve 2023/21 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Serdar KARA

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Öğr. Gör. Gülfem SOYDEMİR

Üye

15.05.2023-3 YIL

Öğr. Gör. Beyza ÖZGÜRSES

Üye

15.05.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 
 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

23/02/2022-E.48629 sayılı yazısı

07/03/2022 tarih ve

2022/10  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

04.05.2023-E.103886 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21  sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ÇİFT ANADAL-YANDAL, YATAY-DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU

 UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

 GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Cengiz YATMAZ

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Doç. Dr. Orhan SEVİMOĞLU

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR

Üye

15.05.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

23/02/2022-E.48629 sayılı yazısı

07/03/2022 tarih ve

2022/10  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

04.05.2023-E.103886 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21  sayılı karar

  

KOMİSYONUN ADI: DEĞİŞİM PROGRAMLARI ERASMUS- MEVLANA KOMİSYONU 

 UNVAN-ADI-SOYADI

 GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ 

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMİRZA

Üye

15.05.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

24/01/2019-E.1918 sayılı yazısı

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

23/02/2022-E.48629 sayılı yazısı

07/03/2022 tarih ve

22/10  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

04.05.2023-E.103886 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21  sayılı karar

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK KOMİSYONU

UNVAN-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç.Dr. Pınar ERGENEKON

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Doç.Dr. Banu ÇETİN

Üye

15.05.2023-3 YIL

Doç. Dr. Murat EYVAZ

Üye

15.05.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

14.09.2017 tarih ve E.16664 sayılı yazısı.

 

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

19.09.2019 tarih ve E.19805 sayılı yazısı.

30.09.2019 tarih ve

2019/34-03 sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

27/07/2019-E.14418 sayılı yazısı

10/08/2020 tarih ve

20/30  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

23/02/2022-E.48629 sayılı yazısı

07/03/2022 tarih ve

22/10  sayılı karar

 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın

04.05.2023-E.103886 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21  sayılı karar

 

KOMİSYONUN ADI: ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

Başkan

15.05.2023-3 YIL

Doç. Dr. Murat EYVAZ

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR

Üye

15.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMİRZA

Üye

15.05.2023-3 YIL

Öğr. Gör. Ünal ŞEN

Üye

15.05.2023-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarih ve Sayısı: 10.08.2020 tarih ve 20/30 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Güncellenme Tarih ve Sayısı: 28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Güncellenme Tarih ve Sayısı: 07.03.2022 tarih ve 22/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Güncellenme Tarih ve Sayısı: 21.11.2022 tarih ve 22/46 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Güncellenme Tarih ve Sayısı: 15.05.2023 tarih ve 23/21 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı