gtu_logo

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Yücel GENÇER

Başkan

09.09.2021 – 3 YIL

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Prof.Dr. Mehmet TARAKÇI

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Doç.Dr. Aligül BÜYÜKAKSOY

Yedek Üye

 03.04.2023– 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

20/09/2019-E.19914 sayılı yazısı

07.10.2019 tarih ve

2019/35 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

10/09/2021-E.27879 sayılı yazısı

20.09.2021 tarih ve

2021/38 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

28/03/2023-E.100169 sayılı yazısı

03.04.2023 tarih ve

2023/14-06 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

  

Malzem Bilimi ve Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Sedat ALKOY

Başkan

09.09.2021 – 3 YIL

Prof.Dr. Koray ÖZTÜRK

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ ŞAKIR

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Prof.Dr. Yücel GENÇER

Yedek Üye

09.09.2021 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

20/09/2019-E.19914 sayılı yazısı

07.10.2019 tarih ve

2019/35 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

10/09/2021-E.27879 sayılı yazısı

20.09.2021 tarih ve

2021/38 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

  

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Erdem ATAR

Başkan

09.09.2021 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Özgür GÜNDÜZ

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Merve MOCAN

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim GÖK

Yedek Üye

09.09.2021 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

20/09/2019-E.19914 sayılı yazısı

07.10.2019 tarih ve

2019/35 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

10/09/2021-E.27879 sayılı yazısı

20.09.2021 tarih ve

2021/38 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

   

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Erasmus+, Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr.Sedat ALKOY

Başkan

09.09.2021 – 3 YIL
Prof.Dr. Ahmet Yavuz ORAL

Üye

09.09.2021 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY

Üye

09.09.2021 – 3 YIL
Prof. Dr. Erdem ATAR

Yedek Üye

09.09.2021 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

20.09.2019-E.19914 sayılı yazısı

07.10.2019 tarih ve 2019/35 nolu

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

17.03.2021-E.9313 sayılı yazıs

22.03.2021 tarih ve 2021/12 nolu

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

Bölüm Başkanlığı’nın 

10/09/2021-E.27879 sayılı yazısı

20.09.2021 tarih ve

2021/38 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

  

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Müfredat Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

Prof. Dr. Yücel GENÇER

 Başkan

05.11.2021-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY 

 Üye

05.11.2021-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TAMSÜ SELLİ

 Üye

05.11.2021-3  YIL

Prof. Dr. Yahya Kemal TÜR Üye 05.11.2021-3  YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

  2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi    Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Kurul Başkan ve Üye Güncellemesi: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 10.09.2021-E.27879 sayılı yazısı ve 2021/38 –10 nolu karar

   

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Komisyonu

Unvan- Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Yahya Kemal TÜR

Başkan

26.02.2024-3 YIL

Doç. Dr. Neslihan TAMSÜ SELLİ

Üye

26.02.2024-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY 

Üye

26.02.2024-3 YIL

Arş. Gör. Tufan GÜMÜŞLÜ

Yedek Üye

26.02.2024-3 YIL

Arş. Gör. Seda KOL

Yedek Üye

26.02.2024-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Kurul Başkan Güncellemesi: 05.10.2020 tarih ve 2020/38 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu

Kurul Üye Güncellemesi: 23.11.2020 tarih ve 2020/45 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu

Kurul Üye Güncellemesi: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 05.01.2021-E.414 sayılı yazısı ve 2021/02 – 10 nolu karar

Kurul Üye Güncellemesi: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 26.02.2024-E.142496 sayılı yazısı ve 2024/10-12 nolu karar