gtu_logo

Harita Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

Harita Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Öğr. Gör. Dr. Şaziye Özge ATİK

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Araş. Gör. Furkan BİLUCAN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Bölüm Başkanlığı’nın 09/01/2019 tarih

ve E.643 sayılı yazısı

28.01.2019 tarih ve

19/04-02 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

  

Harita Mühendisliği Bölümü Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Prof.Dr. Mehmet Halis SAKA

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Doç.Dr. İsmail ÇÖLKESEN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölümü Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Mehmet Halis SAKA

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PEHLİVAN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Doç.Dr. Cumhur ŞAHİN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölümü Erasmus+ Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof.Dr. Umut Güneş SEFERCİK

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

20.11.2020 tarih ve E.22367 sayılı yazısı

2020/45 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölümü Müfredat Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Doç.Dr. İsmail ÇÖLKESEN

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PEHLİVAN

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

28/10/2018-E.20856

05.11.2018 tarih ve

18/42-39 oturum sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

 

Harita Mühendisliği Bölümü Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Unvan -Ad/soyad

Görevi

Görev Süresi

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

Başkan

15.05.2023 – 3 YIL

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Öğr. Gör. Nur YAĞMUR

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Öğr. Gör. Dr. Şaziye Özge ATİK

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Araş. Gör. Dr. Hasan TONBUL

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Araş. Gör. Dr. Mert BEZCİOĞLU

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

Araş. Gör. Rabia BOVKIR

Üye

15.05.2023 – 3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

28/10/2018-E.20856 sayılı yazısı

07.01.2019 tarih ve

19/01-02 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

24.09.2019 tarih ve E.20300 sayılı yazısı

30.09.2019 tarih ve

2019/34-14 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

15.04.2022 tarih ve E.55405 sayılı yazısı

25.04.2022 tarih ve

2022/17 sayılı karar

 

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın

10.05.2023 tarih ve E.104380 sayılı yazısı

15.05.2023 tarih ve

2023/21 sayılı karar

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak