gtu_logo

Elektronik Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜFREDAT KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Ali ALKUMRU

Komisyon Başkanı

22.05.2023 - 3 YIL

Doç. Dr. Koray KAYABOL

Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi İhsan ÇİÇEK

Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

1-Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

2-Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek,

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-39 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 tarih ve 20/47 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 tarih ve 21/18 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç.Dr. Koray KAYABOL

 Komisyon Başkanı 

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU

 Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Bölüm Başkanlığı yazısı: 02.08.2020 tarih ve E.16050

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı:  09.08.2019 tarih ve 19/27 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM YATAY DİKEY GEÇİŞ İNTİBAK KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof.Dr. Serkan AKSOY

 Komisyon Başkanı 

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU

 Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

22.05.2023 - 3 YIL

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM MÜDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Engin AFACAN

Başkan

22.05.2023-3 YIL

Doç. Dr. Koray KAYABOL

Üye

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

Üye

22.05.2023-3 YIL

Ar. Gör. İlter TÜRKMENLİ

Üye

22.05.2023-3 YIL

Ar. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU

Üye

22.05.2023-3 YIL

Ar. Gör. Enes SAĞLICAN

Üye

22.05.2023-3 YIL

Ar. Gör. Lütfullah ÖZKAN

Üye

22.05.2023-3 YIL

Bölüm Başkanının Görevi:

Akreditasyonun gerekliliğini anlatmak ve benimsetmek ve akreditasyon çalışmalarına tüm bölüm çalışanlarının katılmasını sağlamak.

Bölüm Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

1- Bölümdeki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.

2- Akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki akreditasyon çalışmaları

hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.

3- Akreditasyonla ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

4- Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 07.01.2019 tarih ve 19/01-02 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Güncellenme Tarihi: Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 25.09.2020-E.18727 sayılı yazısı ve 28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı FYK Kararı

Güncellenme Tarihi: Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın 19.10.2021-E.32902 sayılı yazısı ve 25.10.2021 tarih ve 21/43 sayılı FYK Kararı

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: ERASMUS+ PROGRAM KOMİSYONU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM 

 Komisyon Başkanı (Bölüm Erasmus Koordinatörü)

22.05.2023-3 YIL

 Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

 Komisyon Üyesi

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

 Komisyon Üyesi

22.05.2023-3 YIL
Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: STAJ KOMİSYONU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Doç. Dr. Fatih DİKMEN

Komisyon Başkanı

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

Komisyon Üyesi

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

Komisyon Üyesi

22.05.2023-3 YIL

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

KOMİSYONUN ADI: BÖLÜM YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

UNVAN-ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Ali ALKUMRU

Başkan

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL

Üye

22.05.2023-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ

Üye

22.05.2023-3 YIL

İlgili yazılar ve Kararlar

İlgili yazı

İlgili Karar

 

Elektronik Mühendisliği Bölüm

Başkanlığı'nın 18.08.2020-E.15987 sayılı yazısı

28.09.2020 tarih ve 20/37 sayılı karar

Güncellenme Tarihi: 22.05.2023 tarih ve 23/22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı