Student Projects Supported by TÜBİTAK 2209-A and 2209-B

The results of the support applications for the “TÜBİTAK 2209-A Research Project Support Programme for Undergraduate Students” and “TÜBİTAK 2209-B Industry Oriented Research Project Support Programme for Undergraduate Students” have been announced.

From our university, 104 students from 17 departments have qualified to receive support under the 2209-A program, while 17 students from 7 departments have qualified for support under the 2209-B program.

The Department of Molecular Biology and Genetics at Gebze Technical University has received the highest number of project supports with 25 projects university-wide. We would like to thank Assoc. Prof. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özbil, and Dr. Ümit Barış Kutman from the (Biotechnology Institute), Dr. Aişe Ünlü (Department of Chemistry), faculty members and students of Molecular Biology and Genetics Department for their contributions.

2209-A ve 2209-B Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan öğrencilerimiz ve hocal

Students and mentors who have been granted under the 2209-A and 2209-B Support Programs

Project Type

Student

Mentor

Project Name (Turkish)

2209-B

Seda KAKAÇ

Doç. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU

Fermente ve Fermente Olmayan Spirulina Temelli Biyoaktif Yara Örtüsünün Araştırılması

2209-A

Tuba BAKAL

Doç. Dr. Mehmet ÖZBİL

Gen Terapisinde Kullanılan Adeno-İlişkili-Virüs2 Vp1 Vektörünü Bağışıklık Sisteminden Kaçıracak Myd88 Benzeri Peptitlerin Tasarlanması

2209-A

 Nisanur OKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN

Buğday Çiminin Selenyum İle Biyofortifikasyonu Ve Selenyumun Tuzluluk Stresi İle Etkileşiminin Çimlenme Döneminde Araştırılması

2209-A

Melek ALGÜN

Dr. Aişe ÜNLÜ

Rekombinant S. simulans Lizostafin Enziminin Immobead 150P İle Kovalent İmmobilizasyonu

2209-A

Gül Nihal KESİK

Dr. Aişe ÜNLÜ

Rekombinant Bacillus thermocatenulatus Lipaz (Btl2) Enziminin İmmobead 150P Matriksine Kovalent İmmobilizasyonu

2209-A

Ömer ASLANTAŞ

Doç. Dr. Özlem AKKAYA

Herbisit Degradasyon Kabiliyeti Yüksek Pseudomonas Sp. İzolatının Nicotiana tabacum Model Bitkisinin Büyüme Parametrelerine Olan Etkilerinin Hidroponik Sistemde Araştırılması

2209-A

Yasemin DURMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖZKAN

Marmara Denizi İzmit Körfezinden Saf Kültüre Alınmış Olan Ve Lipaz Enzimi Üretebilen Mikroorganizmaların Çeşitli Plastikleri Degradasyona Uğratma Yeteneklerinin Biyokimyasal Yöntemler Ve Görüntüleme Tekniği İle Araştırılması

2209-A

Kaan GÜRKAN

Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN

Sık2 Proteininin 3T3-L1 Adipogenezi Süresince Hücredeki Lokalizasyonunun Araştırılması

2209-A

 Dilara GÜNGÖR

Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN

Sık2 Protein Aktivasyonunun Pomc Proteininin Olgunlaşma Sürecindeki Etkilerinin İncelenmesi

2209-A

Dilan İrem AÇAN

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Nicotiana benthamiana Bitkisine Seçilmiş Bitki Büyümesini Teşvik Eden Seçilen Rhizobakterileri İçeren Mikrobiyal Konsorsiyumunun İnfiltrasyonu Ve Konsorsiyum Üyesi Bakterilerin Bitkiye Olası Patojenitesinin Belirlenmesi

2209-A

Melis BİRBAR

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Geliştirilmesinde Bitki Büyümesine Faydalı Rizosferik Bakterilerden Meydana Getirilmiş Konsorsiyumun Domates Bitkisinde Tuz Stresine Karşı Oluşacak Cevaba Etkisinin İncelenmesi

2209-A

Hatice KÜÇÜKALKAN

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Bitki Büyümesini Teşvik Eden (Pgpr) Seçilmiş Bakterilerin Bitkilere Olan Olası Patojenitelerinin Model Bitkide Araştırılması

2209-A

Zeliha İrem ÖZTÜRK

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Endemik Bir Biber Çeşidi Olan Çukurören Biberi Bitkisinin İn Vitro Ortamda Mikroçoğaltılması Ve Gövde Proliferasyonuna Gümüş Nanopartiküllerinin Etkisinin Belirlenmesi

2209-A

Gülsüm Hümeyra YILDIZ

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Human Kriptokrom İnteraktörlerinin Aşırı İfadesinin Uv Hasarına Bağlı Hücre Apoptozuna Etkisi

2209-A

Aslı Ceren EKER

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Manyetik Alanın Deri Kanseri Hücrelerinin Canlılık Oranına Etkisi

2209-A

Sude TOSLAK

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Sağlıklı Ve Kanserli Deri Hücrelerinde Beyaz Işığın Toksitesi

2209-A

Mahsun YILDIZ

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Bmal1 Nakavt Hücrelerde Miktar Bağımlı Bmal1 Geri Kazanımı İle Sirkadiyen Osilasyonun Kontrolü

2209-A

Merve ERYILMAZ

Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK

Düşük Ve Yüksek Glikoz Seviyelerinin Sirkadiyen Osilasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

2209-A

Ömer Faruk YAYCI 

Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ

Beyaz Dut Yaprağı (Morus alba) Ekstraktının Gram Pozitif Koklar Üzerindeki Antimikrobiyal Ve Antibiyofilm Etkilerinin Araştırılması

2209-A

Seda KUZLU

Prof. Dr. Ayten Kandilci

Mda-Mb-231 Meme Kanseri Hücre Hattında Flag Etiketli Dek3 İfadesinin İmmünfloresan Yöntemiyle Doğrulanması

2209-A

Ceren KESTEK

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin BALCI

Cry1 Ve Bmal1 İçin Ortak Bulunan Etkileşim Partnerlerinin Yaban Tipi Ve Bmal1 Nakavt Hücrelerde Protein Stabilizasyonuna Etkisinin İncelenmesi

2209-A

Asude ÖRNEK

Prof. Dr. Sedef TUNCA GEDİK

Patojenik Özellik Gösteren Enterococcus Türü Bakterilerin İnhibisyonunda Nisin Ve Gilaburu (Viburnum opulus)’un Etkisinin Araştırılması

2209-A

Yasemin İrem ŞAHİN

Doç. Dr. Mine GÜL ŞEKER

Aspergillus oryzae İzolatının Kojik Asit Üretiminin Gösterilmesi

2209-A

Buse Didem PERENDİ

 

Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU

Agrotransformasyon Yönteminin Bitki Patojenik Fungus Fusarium verticillioides Üzerinde Gen Susturma Potansiyelinin Araştırılması

2209-A

Candan ŞAHİNBOY

 

Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU

Fungal Patojen Fusarium verticillioides Enfeksiyonuna Karşı Zea mays Fidelerinin Yaprak Büyüme Cevabının Morfolojik Ve Genetik Düzeyde Araştırılması

2209-A

Öykü KANDEMİRER

 

Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU

Zea mays-Fusarium verticillioides Fitopatosisteminde Mir169'Un Etkileşimde Olduğu Rekabetçi Endojen Rna (Cerna)'Ların Bitki Bağışıklığında Rolünün Araştırılması

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree