gtu_logo

Staj Defterleri Teslimi Hk.

Staj Defterleri Teslimi Hakkında (For English version of this text, please page down)

Staj defterleri en geç 13 Ekim 2023 tarihinde Ar. Gör. Betül ERTURAL veya Ar.Gör. Büşra Nur ÇİÇEK (C2 Blok, 221-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı (AXANLAB)’e yapılacaktır. Defter kapağı üzerine görülecek şekilde Staj I, Staj II veya Gönüllü Staj bilgisi ve hemen altına kaç gün staj yapıldığı bilgisi (25 gün gibi) ve eğer staj ERASMUS kapsamında yapıldı ise ERASMUS stajı şeklinde de not edilmesi gerekmektedir. Staj defterinin İngilizce olması ve ayrıca tüm stajın 1 sayfayı geçmeyen Türkçe özetini de içermesi gerekmektedir. Staj defterinde mutlaka gerekli yerde staj yapılan kurumun resmi mühür veya kaşesi olması gerekmektedir (Staj defterindeki imzanın gerçekliğini ispat için bu kaşe/mühür gereklidir). Staj defteriyle birlikte staj yeri sorumlusunca stajyerin stajını değerlendirdiği anketin kapalı zarf içerinde teslimi gerekmektedir. Eski Staj Teams linki kullanılmayacaktır.

Duyurulan yeni Teams adresi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apXRO6x1XAl-X3lKBeBn6XpayzcFMapGxdiGWbIC6BYY1%40thread.tacv2/Genel?groupId=5f5f63e4-a6b5-4287-8266-8e4c77736b3f&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

Sorularınızı sadece Web sayfasındaki iletişim e-maillerine gönderiniz.

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Özlem AKKAYA

Doç.Dr. Mine GÜL ŞEKER

Arş. Gör. Betül ERTURAL

Arş. Gör. Büşra NUR ÇİÇEK