gtu_logo

STAJ BİLGİLENDİRME M. TEAMS TOPLANTISI

26 Şubat 2021 Cuma günü saat 10:30-12:00 arası zorunlu stajla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Kurallar ve işleyiş hakkında bilgi verilecek ve bu bilgilerin internet sayfamızdan nasıl ulaşılacağı açıklanacaktır. Özellikle pandemi süresince yapılan değişikler hakkında bilgi verilerek son kısımda öğrencilerimizin soruları cevaplanacaktır.

M. Teams linki

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66c5c0b125c1472d98861c08a8185d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf390783-1112-4785-bace-87553132a840&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

Veya 

Toplantı linki için tıklayınız.