gtu_logo

Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

 

- EA1. Kimya Mühendisliği mezunları, başta kimya sanayi olmak üzere ilgili tüm sektörlerde, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevre şartlarını gözeterek üretim, tasarım, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinde çalışırlar.

 

- EA2. Ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarda disiplin içi ve/veya disiplinler arası programlarda lisansüstü akademik çalışmalarda bulunurlar.

 

- EA3. Mühendislik problemleri için ekonomik ve sürdürülebilir çözümler üreten, yenilikçi sistemler ve ürünler tasarlayan projelerde aktif rol alırlar.

 

- EA4. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, mesleki ve/veya kişisel eğitim faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine katılan mezunlar yetiştirmektir.