gtu_logo

Genel Bilgi

Kimya Mühendisliği Bölümünde, bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GTÜ’nün misyon ve vizyonu doğrultusunda, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmekte, lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri deneysel veya teorik modelleme alanında olmakla beraber, endüstriye yönelik tez çalışmalarının yapılması da teşvik edilmektedir. Bu amaçla özel sektörde çalışıp yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler tez çalışmalarını çalıştıkları firmalardaki bir problemin çözülmesi konusunda da yapabilmektedirler. Bu amaçla kurulan araştırma laboratuvarlarımızda, polimer teknolojisi, ileri yüzeysel işlemler, ultrases, fotokimya, mikrodalga, yakıt hücreleri, proses kontrol ve optimizasyonu, çeşitli proseslerin matematiksel modellenmesi, katalitik yanma reaksiyonları, aktif gıda ambalajlama teknolojileri, nanokompozit polimer sentezi, dondurarak kurutma teknolojisi ve gıda mikrobiyolojisi gibi mesleğin modern konularında çalışmalar yapılmakta, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.