gtu_logo

Kimya Mühendisliği

 

Kimya Mühendisliği, fiziksel ve kimyasal değişimlerin gerçekleştiği proseslerin geliştirilmesi ve uygulamasıyla ilgili bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisinin görevi mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, hem ekonomik hem de çevresel etkileri hesaba katarak toplum ihtiyaçlarını karşılayacak kimyasal süreçleri tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve hatta işletmektir. Günümüzde Kimya Mühendisliği bölümü çok hızlı gelişmekte ve sıklıkla disiplinler arası çalışmaların içinde yer almaktadır. GTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, bu gelişmeler doğrultusunda hazırlamış olduğu ders seçenekleri ve araştırma laboratuvarlarıyla öğrencilere Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde) eğitim ve araştırma imkanı sunmaktadır. Kimya Mühendisliği bölümü, Proses ve Reaktör tasarımı, Kimyasal Teknolojiler, Termodinamik ve Temel işlemler dallarında yaptıkları araştırmalarıyla uluslararası atıf indekslerince (SCI) tanınan dergilerde yaptığı yayınlarla ciddi uluslararası başarılara imza atmıştır. Kimya Mühendisliği bölümü Lisans eğitim programı 2017 yılında başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri deneysel veya teorik modelleme alanında olmakla beraber, endüstriye yönelik tez çalışmalarının yapılması da teşvik edilmektedir. Bu amaçla özel sektörde çalışıp yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler tez çalışmalarını çalıştıkları firmalardaki bir problemin çözülmesi konusunda da yapabilmektedirler.

 

 

          Araştırma Makaleleri

             Yayınlar

                          

                             Projeler

                         

                            Tezler

                 

                 Akademik Faaliyet Veri Girişi


Kimya Mühendisliği ©2017