gtu_logo

Lisans Programı Öğretim Amaçları

Matematik Lisans Programı Mezunları,

 

ÖA1: Matematik temel alanında ya da ilgili alanlarda başarılı bir kariyere sahip olur,

ÖA2: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik, mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

ÖA3: Üstlendiği görevleri yerine getirirken mesleki ve etik değerleri gözetir,

ÖA4: Kazandığı matematiksel bilgileri uygun iletişim araçlarını kullanarak anlaşılır ve etkili bir şekilde toplumun her kademesine aktarır.