gtu_logo

VİZYON-MİSYON

Vizyonumuz:

Akademik ve etik standartlar ışığında, bilimsel araştırmalar yapılan, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, araştırma ve öğretim kalitesiyle ülkemizin ve dünyanın saygın matematik bölümlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz:

Matematik ve matematiksel bilimlerde araştırmalar yapmak, matematiğin uygulama alanı bulduğu ulusal ve uluslararası tüm platformlarla işbirliği içerisinde ortak projeler üretmek, düzenli seminer, konferans ve grup çalışmaları yürütmektir. Tüm bu bilimsel süreçlere lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi katarak, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, üretilen dinamizm ile yenilenmek ve katılımcı eğitim anlayışı sayesinde bilim çağına öncülük edecek uluslararası standartlarda bilim insanı adayları yetiştirmektir.