gtu_logo
Rezan DEMİR ÇAKAN
Prof. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN
E-posta: demir-cakan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 209
Telefon: (262) 605 21 25
Şarj edilebilir piller, Elektrokimyasal Teknolojiler, Elektrot malzemeleri, Hidrotermal karbonizasyon, Enerji depolama
Mehmet MELİKOĞLU
Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU
E-posta: mmelikoglu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 222
Telefon: (262) 6052111
Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Gıda Mühendisliği
Ercan ÖZDEMİR<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ercan ÖZDEMİR
(Bölüm Başkanı)
E-posta: e.ozdemir@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 221
Telefon: (262) 605 21 21
Hidrojen teknolojileri,
PEM yakıt hücreleri,
Kimyasal hidrojen depolama,
Kataliz ve katalitik reaksiyonlar,
Bor teknolojileri.
Murat ÖZDEMİR
Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR
E-posta: ozdemirm@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 21 09
Polimer teknolojileri, kompozitler ve nano malzemeler, ekstrüzyon teknolojisi, istatistiksel proses optimizasyonu, gıda işleme ve muhafaza mühendisliği, gıda ambalajlama, matematiksel modelleme
Esra BİLGİN ŞİMŞEK
Doç. Dr. Esra BİLGİN ŞİMŞEK
E-posta: ebilgin@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 206
Telefon: (262) 605 2152
Heterojen Reaksiyonlar, Katalizör ve Katalitik Tepkimeler, Fotokataliz ve Fotokatalitik Tepkimeler, Kuantum parçacıklar, Karbon Malzemeler, Malzeme Kimyası, Adsorpsiyon, İleri Ayırma Prosesleri
Ebru ERÜNAL ÜSDÜN
Doç. Dr. Ebru ERÜNAL ÜSDÜN
E-posta: ebruerunal@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 204
Telefon: (262) (605 21 16) 2108
Fonksiyonel Seramikler, Polimerler, Nanoteknoloji, Katalizörler, Hidrojen Depolama Malzemeleri, Malzeme Bilimi, Endüstriyel Polistiren Üretimi
İrem FIRTINA ERTİŞ
Doç. Dr. İrem FIRTINA ERTİŞ
E-posta: iremertis@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 206
Telefon: (262) 605 2141
Hidrojen Enerjisi, PEM ve Metanol Yakıt Hücreleri, Alkali ve PEM Elektrolizörler, Katalizör Tasarımı ve Karakterizasyonu, Fotokatalitik Hidrojen Üretimi, Yenilenebilir Enerji, Katı Atık Yönetimi
Murat Oluş ÖZBEK
Doç. Dr. Murat Oluş ÖZBEK
E-posta: olus.ozbek@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 201
Telefon: (262) 605 2126
Süreç Denetimi, Heterojen Katalizör, Kimyasal Reaktörler, Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Katalizör Araştırmaları, Matematiksel Modelleme, Mikrokinetik Modelleme.
Mutlu ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ÇELİK
E-posta: mutlucelik@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 205
Telefon: (262) 605 21 51
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Gıda Teknolojileri ve Muhafaza Yöntemleri, Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları, Gıda Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal İnaktivasyon Kinetiği, Bilgisayarlı Resim Analizi
Emrah KIRTIL
Dr. Öğr. Üyesi Emrah KIRTIL
E-posta: emrahkirtil@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 205
Telefon: (262) 605 2110
Yüzey kimyası, çözeltiden protein/polimer/yüzey aktif madde adsorpsiyonu, ıslanma ve yayılma, kolloid stabilitesi, emülsiyonların dinamikleri ve stabilitesi, TD-NMR Relaxometri ve MR Görüntüleme
Çiğdem TAŞDELEN-YÜCEDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN-YÜCEDAĞ
E-posta: cigdem@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 202
Telefon: (262) 605 21 20
Polimer Kimya ve Teknolojisi, Organik Kaplamalar, İleri Düzey Polimer Sentez ve Karakterizasyonu Teknikleri, Membran Teknolojisi, Elektrolit Membranlar, Nanolifler
Özgün YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Özgün YÜCEL
E-posta: yozgun@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 214
Telefon: (262) 605 21 23
Enerji Sistemleri, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Matematiksel Modelleme, Hidrojen Üretimi, Yenilenebilir Enerji, Gazlaştırma, Yapay Zeka

Öğretim Görevlileri

Başak TEMUR ERGAN
Doç. Dr. Başak TEMUR ERGAN
E-posta: btemur@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 2140
Proses ve Reaktör Tasarımı,Mikrodalga Enerjisi,Kimyasal Kinetik,Mikrodalga Destekli Proseslerin Modellenmesi ve Analizi,Polimer Prosesleri,Yenilenebilir Enerji,Biyodizel,Elektro-Fenton Prosesleri.
Tansel KEMERLİ KALBARAN
Dr. Tansel KEMERLİ KALBARAN
E-posta: tkemerli@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Mikroenkapsülasyon, dondurarak kurutma, ısı-kütle eş zamanlı modelleme, temel işlemler

Öğretim Yardımcıları

Öznur KAYHAN
Dr. Öznur KAYHAN
E-posta: okayhan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Termokimyasal Çevrimler ile Hidrojen Üretimi, Yüksek İrtifa Haberleşme Balonları, Taşınım Olayları, Termodinamik, Matematiksel Modelleme, Nümerik Metotlar, Dondurarak Kurutma Teknolojisi
Emine Sena KAZAN KAYA
Dr. Emine Sena KAZAN KAYA
E-posta: eskazan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 2140
Etanol Elektro-Oksidasyonu,
Heterojen Katalizörler,
Fatıma Büşra ASLAN
Arş. Gör. Fatıma Büşra ASLAN
E-posta: fatimabusraaslan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Heterojen Katalizör, Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Katalizör Araştırmaları
Şebnem CİNGİSİZ UYGUN
Arş. Gör. Şebnem CİNGİSİZ UYGUN
E-posta: sebnem.cingisiz@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 2113
Silicon anode material for lithium-ion batteries
Nurseli GÖRENER ERDEM
Arş. Gör. Nurseli GÖRENER ERDEM
E-posta: ngorener@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 104
Telefon: (262) 605 2112
Veranur GÜNGÖR BİLGİÇER
Arş. Gör. Veranur GÜNGÖR BİLGİÇER
E-posta: v.gungor2020@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 104
Telefon: (262) 605 2112
Selina KÜÇÜKHASANOĞLU
Arş. Gör. Selina KÜÇÜKHASANOĞLU
E-posta: selina@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Hidrojen teknolojileri,
Kimyasal hidrojen depolama,
Kataliz ve katalitik reaksiyonlar
Tutku MUTLU ÇETİNKAYA
Arş. Gör. Tutku MUTLU ÇETİNKAYA
E-posta: tutkumutlu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Li-Se Bataryalar
Hatice ÖNER
Arş. Gör. Hatice ÖNER
E-posta: oner@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 104
Telefon: (262) 605 21 12
Hydrogen Generation,
Hydrogen Storage,
Catalysis and Catalytic Reactions
Seray PEHLİVAN
Arş. Gör. Seray PEHLİVAN
E-posta: spehlivan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 121
Telefon: (262) (262) 605 21 42
Züleyha SARAÇ
Arş. Gör. Züleyha SARAÇ
E-posta: zsarac@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 2113
Nanofibers, Electroblowing, Electrospinning, Air filtration membranes, and AEMs.
Selin SARIYER
Arş. Gör. Selin SARIYER
E-posta: selinsariyer@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 6052114
Sulu Zn-İyon Bataryalar
Ümran ÜNLÜ
Arş. Gör. Ümran ÜNLÜ
E-posta: umranunlu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 21 42
Kaan YEŞİLOVA
Arş. Gör. Kaan YEŞİLOVA
E-posta: kyesilova@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 106
Telefon: (262) 605 21 17
Emülsiyon Polimerizasyonu,
Boya Bileşenleri ve Bağlayıcılar

Eski Öğretim Elemanları