2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Tez Önerisi Savunması (02-31 Ocak 2024)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Doktora Tez Önerisi Savunması 02-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılması, ilgili evrakların 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Senato Esası - Tez Önerisi Savunması

MADDE 52 SE - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci takip edilen yarıyılda Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırdıktan sonra Ocak/Haziran aylarında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesine sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Komite, bu kararını tez izleme toplantısını izleyen üç gün içinde bir tutanak ile Program Koordinatörüne ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. İlgili anabilim dalı tutanağı Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim eder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.Doktora Tez Önerisi Savunması formları aşağıda yer almaktadır.

 Doktora Tez Önerisi İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum