gtu_logo

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Enstitü Hakkında

GTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 26 Anabilim Dalı, 40 Tezli Yüksek Lisans, 1 Tezli İ.Ö Yüksek Lisans, 9 Tezsiz İ.Ö Yüksek Lisans ve  24 Doktora Programı bulunmaktadır. Enstitümüz süreçlerini; Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mimarlık, Planlama ve Tasarım ile disiplinlerarası Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Ulaşım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Savunma Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin uluslararası standartlarda, alanlarında uzman olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayacak şekilde belirlemekte ve yürütmektedir. Enstitümüz anabilim dalları tarafından oluşturulan ölçütlerle yüksek standartlarda ulusal ve uluslararası öğrenci kabulünü sağlayarak anabilim dallarımızdaki nitelikli öğrenci sayısının artmasını desteklemektedir. Bir araştırma üniversitesi olan GTÜ de ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve farklı sektörlerle işbirlikleri geliştirilmesinin önünü açmakta ve disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba sarf etektedir.