gtu_logo

Enstitüler

Gebze Teknik Üniversitesinde 9 adet enstitü bulunmaktadır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

>> Devamı 

 

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir GTÜ birimidir. Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.programla ilgili tüm güncel bilgi, belge ve duyurulara sitemizden ulaşabilir ve bizimle iletişim kurabilirsinizprogramla ilgili tüm güncel bilgi, belge ve duyurulara sitemizden ulaşabilir ve bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

 >> Devamı 

 

Nanoteknoloji Enstitüsü

2014 yılında 6562 sayılı kanun ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde ‘NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’ kurulmuştur. Bu sayede hem nanoteknoloji araştırmaları, hem nanoteknoloji eğitimi ve hem de ülke sanayimizin ihtiyacı olacak nanoteknoloji alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün yetiştirmesi için çalışmaların yapılacağı bir çatı kuruluş ortaya çıkmıştır.

 

 

Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji, yaşam bilimleri ile diğer temel bilimleri ve mühendislik dallarını bir arada barındırdan interdisipliner bir alan olarak, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde, bilim ile endüstriyi teknoloji ortak paydasında buluşturma özelliği ve yüksek ekonomik ve sosyal etki potansiyeli ile, her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Enstitümüz Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bu stratejik öneme sahip alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek için kurulmuş olup özellikle medikal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji ve sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarına odaklanmıştır. Yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi ve girişimciliği desteklemeyi kendisine misyon edinmiş olan ve çok farklı uzmanlık alanları olan seçkin öğretim üyelerinin destek verdiği genç enstitümüz, 2017-2018 akademik yılı itibariyle lisansüstü öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

 

 

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nde farklı mühendislik disiplinlerindeki yetkinlikler ile akıllı şehir ve ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesinde yenilikçi, sürdürülebilir, otonom, birlikte çalışabilir ve bağlanabilir çözümler sunan araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Temel mühendislik bilgileri ile ulaşım alanındaki problemlerin analizini yapan Enstitü, yerli ve milli teknolojik faaliyetlere katkı sağlamaya ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerine önem vermektedir.

 

 >> Devamı