Formlar

 

ANKETLER 

FR-0001 Eğitim Memnuniyet Anketi (FR-0001 Training Satisfaction Survey)

FR-0006 Mezunlar Memnuniyet Anketi

FR-0007 Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0008 SKS Yemekhane Memnuniyet Anketi (FR-0008 Directorate of Health Culture and Sports Dining Hall Satisfaction Survey)

FR-0009 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Memnuniyet Anketi (FR-0009 Office of Press and Public Relations Satisfaction Survey)

FR-0010 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Memnuniyet Anketi (FR-0010 Directorate of Information Technology Satisfaction Survey)

FR-0011 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burslar Şubesi Memnuniyet Anketi

FR-0012 Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi (FR-0012 Support Services Coordination Office Satisfaction Survey)

FR-0013 Engelsiz GTÜ Birimi Anketi (FR-0013 GTU Accessibility Division Satisfaction Survey)

FR-0014 Enstitüler İdari Kısım Anketi (FR-0014 Institutes Administrative Division Satisfaction Survey

FR-0015 Fakülteler İdari Kısım Anketi (FR-0015 Faculties Administrative Division Satisfaction Survey)

FR-0016 Genel Sekreterlik Memnuniyet Anketi 

FR-0017 Güvenlik Anketi (FR-0017 Security Services Coordination Office Satisfaction Survey)

FR-0018 Hukuk Müşavirliği Memnuniyet Anketi

FR-0020 İdari Mali İşler Memnuniyet Anketi (FR-0020 Administrative and Financial Affairs Satisfaction Survey)

FR-0021 Kalite Ofisi Memnuniyet Anketi (FR-0021 Quality Office Satisfaction Survey)

FR-0022 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketi (FR-0022 Career Center Satisfaction Survey)

FR-0023 Kütüphane Anketi (FR-0023 Library Satisfaction Survey)

FR-0024 Yapı İşleri Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi (Directorate of Construction and Technical Works Satisfaction Survey)

FR-0025 SKS Fitness Memnuniyet Anketi (FR-0025 Directorate of Health Culture and Sports Fitness Area Satisfaction Survey)

FR-0026 SKS Kapalı Havuz Memnuniyet Anketi (FR-0026 Directorate of Health Culture and Sports Indoor Swimming Pool Satisfaction Survey)

FR-0027 SKS Kırtasiye ve Fotokopi Hizmetleri Memnuniyet Anketi (FR-0027 Directorate of Health Culture and Sports Stationery and Photocopy Services Satisfaction Survey)

FR-0028 SKS Topluluklar Anketi (FR-0028 Student Societies Satisfaction Survey)

FR-0029 SKS Açık ve Kapalı Spor Alanları Memnuniyet Anketi (FR-0029 Directorate of Health, Culture and Sports Indoor and Outdoor Sports Areas Satisfaction Survey)

FR-0030 SKS (İdari) Memnuniyet Anketi (FR-0030 Directorate of Health Culture and Sports Administrative Satisfaction Survey)

FR-0031 SKS Kafetarya (Kantin)-Restoran-Otomat Memnuniyet Anketi (FR-0031 Directorate of Health Culture and Sports Cafeteria (Canteen)-Restaurant-Vending Machine Satisfaction Survey)

FR-0032 SKS Anaokulu ve Anasınıfı Memnuniyet Anketi (FR-0032 Directorate of Health Culture and Sports Nursery Satisfaction Survey)

FR-0033 SKS Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketi (FR-0033 Psychological Counseling Satisfaction Survey)

FR-0034 SKS Diş Hekimliği Memnuniyet Anketi (FR-0034 Dental Clinic Satisfaction Survey)

FR-0036 Öğrenci İşleri Anketi (FR-0036 Directorate of Student Affairs Satisfaction Survey)

FR-0038 Personel Anketi (FR-0038 Directorate of Personnel Affairs Satisfaction Survey)

FR-0039 Rektörlük Anketi (FR-0039 Rectorate Satisfaction Survey)

FR-0040 SKS Misafirhane Hizmetleri Memnuniyet Anketi (FR-0040 Guest House Satisfaction Survey)

FR-0041 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi

FR-0042 TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Memnuniyet Anketi (FR-0042 Technology Transfer Office Satisfaction Survey)

FR-0043 Ulaştırma Anketi (FR-0043 Transportation Services Coordination Office Satisfaction Survey)

FR-0046 Oryantasyon-Rotasyon Sonu Değerlendirme Raporu

FR-0058 Etik Değerler Uyum Anketi

FR-0060 Çalışan Memnuniyet Anketi

FR-0066 İşveren Memnuniyet Anketi (FR-0066 Employer Satisfaction Survey

FR-0072 SKS Gezi Memnuniyet Anketi (FR-0072 Directorate Of Health, Culture And Sports - Off-Campus Trips And Tours Satisfaction Survey)

FR-0074 Bisiklet Memnuniyet Anketi (FR-0074 Directorate of Health Culture and Sports Bicycle Service Satisfaction Survey)

FR-0080 Staj Yerinin Stajyeri Değerlendirme Anketi (FR-0080 Intern Evaluation Survey for Place of Internship

FR-0142 Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0144 Birim İçi Eğitim Etkinlik Değerlendirme Anketi

FR-0145 Oryantasyon Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi (Orientation Rotation Training Evaluation Survey)

FR-0185 Staj Degerlendirme Anketi (FR-0185 Internship Evaluation Form for Students)

FR-0186 Stajyerin Kurumu Degerlendirme Anketi (FR-0186 Place of Internship Evaluation Form for Students

FR-0234 Erasmus+ Gelen Öğrenci Anketi

FR-0235 Erasmus+ Gelen Personel Anketi

FR-0236 Erasmus+ Giden Öğrenci Memnuniyet Anketi (FR-0236 Erasmus+ Outgoing Student Satisfaction Survey

FR-0237 Erasmus+ Giden Personel Anketi 

FR-0276 TTO Danışmanlık Memnuniyet Anketi

FR-0278 Tedarikçi Memnuniyet Anketi

FR-0279 Sürekli Eğitim Merkezi Memnuniyet Anketi 

FR-0339 Öğretim Üyesi Öğrenci İngilizce Seviyesi Memnuniyet Anketi

FR-0343 Surekli Eğitim Merkezi İş Birliği Kuruluşları Memnuniyet Anketi 

FR-0355 Speaking Club Etkinliği Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0376 Girişimcilik Zirvesi Anketi 

FR-0377 Eski Mezun Anketi

FR-0378 Yeni Mezun Anketi 

FR-0384 Denetçi Memnuniyet Anketi 

FR-0390 Moleküler Biyoloji ve Genetik Akreditasyon Anketi

FR-0439 Çap Yandal Memnuniyet Anketi  (FR-0439 Double Major Minor Program Satisfaction Survey)

FR-0455 Enstitüler Burs Memnuniyet Anketi 

FR-0460 Endüstriyel Hizmetler Koordinatörlüğü Müşteri Memnuniyet Anketi 

FR-0497 Yabancı Diller Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0520 Mimarlık Bölümü Mezun Memnuniyet Anketi

FR-0521 Mimarlık Bölümü Mezun İşverenleri Memnuniyet Anketi

FR-0522 Matematik Bölümü Akreditasyon Anketi (FR-0522 Department of Mathematics Accreditation Survey

FR-0541 Mevlana Gelen Öğrenci Anketi / Mevlana Incoming Student Survey

FR-0542 Mevlana Giden Öğrenci Anketi

FR-0569 Genel Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0600 Yabancı Diller Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mimarlık Bölümü Ders Değerlendirme Anketleri

FR-0611 Gebze Teknik Üniversitesi İç Paydaş Anketi

FR-0612 Gebze Teknik Üniversitesi Dış Paydaş Anketi

FR-0642 GTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anketi

FR-0665 Fuar Memnuniyet Anketi

FR-0669 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Memnuniyet Anketi

FR-0674 Gebze Teknik Üniversitesi Liseler İçin Kampüs Gezi Programı Memnuniyet Anketi

FR-0679 Öğrenci Toplulukları Memnuniyet Anketi

FR-0682 Dış Paydaşlar Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0707 Konferans/Kongre/Seminer/Fuaye Alanları Kullanımı Memnuniyet Anketi

FR-0714 KAGEM Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0715 KAGEM Teknik Gezi Memnuniyet Anketi

FR-0719 KAGEM Stajyer Memnuniyet Anketi

FR-0726 KAGEM Öğrenci Mülakat Memnuniyet Anketi

FR-0727 KAGEM Firma Mülakat Memnuniyet Anketi

FR-0728 Temizlik Hizmetleri Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi

FR-0731 İş Kulübü Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0732 Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi Memnuniyet Anketi

 

KALİTE FORMLARI

FR-0002 Güncel Doküman Listesi (FR-0002 Current Document List

FR-0004 Kalite Kayıtları Listesi (FR-0004 Forms Registration List)

FR-0005 Kaplumbağa Şeması

FR-0037 Eğitim Katılım Formu (FR-0037 Training Participation Form)

FR-0044 Toplantı Tutanak Formu

FR-0047 Doküman Değişiklik Talep ve Onay Formu

FR-0048 Personel Eğitim Planı  

FR-0050 Bakım Planı

FR-0051 Doküman/Kayıt Talep Formu

FR-0052 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)

FR-0053 Görev Tanımı Formu

FR-0054 Risk Analizi 

FR-0056 Prosedür Formu

FR-0057 Mezunlar Anketi Analizi  

FR-0059 Onaylı Tedarikçi Listesi 

FR-0061 Eğitim Öğretim Ders Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0062 Eğitim Öğretim İdari Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0063 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

FR-0064 Periyodik Bakım Kayıt Formu

FR-0065 Etkinlik Katılımcı Formu

FR-0134 Eğitim Memnuniyet Anket Analizi

FR-0138 İş Akış Diyagramı

FR-0139 Doküman Dağıtım Listesi

FR-0140 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

FR-0141 Talimat Formu

FR-0143 Değişiklik Takip Veri Tabanı

FR-0149 Süreç Değişiklik Talep ve Takip Formu

FR-0150 Kalibrasyon Listesi  

FR-0151 Memnuniyet Anketi İyileştirme Faaliyetleri Takip Formu

FR-0152 EYS İç Denetçi Listesi

FR-0153 EYS İç Denetim Planı

FR-0154 EYS İç Denetimi Soru Listesi

FR-0155 Kalite Faaliyet Planı

FR-0156 KYS İç Denetim Raporu

FR-0157 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-0158 Doküman Yayın Onay Formu

FR-0169 Uygunsuzluk Tespit Formu

FR-0177 GTU İç Denetim Uygunsuzluk Matrisi 

FR-0183 Kalite El Kitabı

FR-0184 Müşteri Şikayetleri El Kitabı

FR-0189 Neden&Sonuç Formu  

FR-0198 KYS İç Denetim Notları Formu 

FR-0258 Cihaz Kullanım Talimatı

FR-0260 Kılavuz Formu 

FR-0274 Toplantı Katılım Listesi

FR-0288 Anket Analiz Formu

FR-0289 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu

FR-0290 Swot Formu

FR-0292 DF Veri Tabanı 

FR-0320 Vekalet Eğitimleri Hazırlama Matrisi Formu

FR-0356 Yönerge Formu (FR-0356 Directives Form)

FR-0375 Yönetmelik Formu (FR-0375 Regulations Form)

FR-0425 Etkinlik Memnuniyet Analiz Formu (FR-0425 Event Satisfaction Survey Analysis Form)

FR-0444 Doküman Yürürlükten Kaldırma Formu  

FR-0456 KYS İç Denetim Katılım Tutanağı 

FR-0515 YGG Toplantı Tutanağı Formu 

FR-0528 Birim Oryantasyon\Rotasyon Takip Formu (Orientation Rotation Follow Up Form)

FR-0576 Oryantasyon/Rotasyon Uygulama Takip Çizelgesi 

FR-0673 GTÜ İletişim Planı

FR-0734 Sertifika Dağıtım Tutanağı

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FORMLARI

FR-0003 Yeni Öğrenci Veri Toplama Formu (FR-0003 New Undergrad Student Data Collection Form) 

FR-0067 Diploma Talep Formu

FR-0068 Lisans Ara Sınav/Final Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi

FR-0069 Staj Defteri Kapak (FR-0069 Internship Logbook Cover

FR-0075 Staj Yeri Kabul Belgesi (FR-0075 Place of Internship Student Acceptance Form)

FR-0076 Staj Fişi (FR-0076 Student Internship Form)

FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu (FR-0077 Form for Unemployment Fund Contribution to Internship Payments)

FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi (FR-0078 Letter of Request for Statement of Internship)

FR-0079 Yaz Öğretimi Dilekçe Formu (FR-0079 Letter of Request for Summer School)  

FR-0081 DR Jüri Üyeliği Ücret Formu

FR-0082 DR Tez İzleme Komitesi Formu

FR-0083 YL-DR Danışman Değişikliği Formu

FR-0084 YL-DR II.Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0085 YL-DR ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0086 YL-DR Farklı Üniversiteden Ders Alma Bildirim Formu

FR-0087 YL-DR Mazeretli Kayıt Formu

FR-0088 YL-DR Özel Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0089 YL-DR Ders Saydırma Formu

FR-0090 100-2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

FR-0091 DR Tez İzleme Raporu Tutanağı

FR-0092 DR Tez İzleme Raporu (FR-0092 PhD Thesis Progress Report

FR-0094 DR Tez Önerisi Savunma Tutanağı

FR-0095 DR Tez Önerisi Raporu (FR-0095 Doctoral Dissertation Proposal Report)

FR-0098 DR Doktora Tez Teslim Tutanağı

FR-0099 DR Tez Savunabilirlik-Makale-Taahhüt-Jüri Öneri Formu 

FR-0100 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu

FR-0101 DR Makale İnceleme Komisyon Kararı

FR-0102 DR Jüri Onay Formu (İngilizce Form için tıklayınız.)

FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu

FR-0107 Tez Yazımı Uygunluk Raporu

FR-0110 DR Yeterlik Sınav Tutanakları

FR-0111 DR Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları

FR-0112 DR Yeterlik Başvuru Formu

FR-0113 DR Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu

FR-0114 DR Yeterlik Sınav Sonucu

FR-0115 YL Tez Konusu Bildirim Formu

FR-0116 YL Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı

FR-0117 YL Tez Savunabilirlik-Yayın-Taahhüt-Jüri Öneri Formu

FR-0118 YL Jüri Onay Formu (İngilizce Form için tıklayınız.)

FR-0135 Diplomasını İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu

FR-0162 Öğrenci Bilgi Formu 

FR-0171 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi

FR-0172 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi (Staj İçin)

FR-0173 Harç İade Dilekçesi

FR-0175 Lisans/Lisansüstü İlişik Kesme Formu

FR-0178 Güncel Lisans İntibak Tablosu 

FR-0179 Engelsiz GTÜ Birimi Öğrenci Başvuru Formu

FR-0182 Mazeretli Kayıt Dondurma Formu 

FR-0187 DR-100-2000 YÖK_Doktora_Bursiyeri_Bilgi_Formu

FR-0188 Tek Ders Sınav Dilekçesi 

FR-0200 LAB Kullanım İzni Dilekçe

FR-0201 LAB Kullanım Bilgi Formu

FR-0202 LAB Öğrenci İmza Formu

FR-0203 LAB Kullanılacak Alet ve Çalışma Programı Formu  

FR-0208 Not İtiraz Dilekçesi 

FR-0216 Devamsızlık Dilekçesi

FR-0219 Lisansüstü Öğrenci Opsiyon Bildirim Formu

FR-0220 Şube Değişiklik Formu

FR-0221 MBG İntership Acceptance Letter

FR-0222 Öğrenci Kimlik Kartı Bozuk Dilekçesi

FR-0223 Öğrenci Kimlik Kartı Deforme Dilekçesi

FR-0224 Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Beyanı Dilekçesi

FR-0238 Bina Giriş İzin Formu 

FR-0241 MBG İnternship Evaluation Letter

FR-0243 MBG İnternship Letter

FR-0245 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Katılım Listesi

FR-0248 Tez Savunma Sunum İlanı

FR-0259 Haftalık Derslik Programı 

FR-0262 Kimyasal Madde Listesi/Envanteri Formu

FR-0263 Kimyasal Ödünç Listesi Formu

FR-0264 Kitap Ödünç Listesi Formu

FR-0265 Laboratuvar Cihaz Listesi Formu

FR-0266 Malzeme Ödünç Listesi Formu 

FR-0267 NMR Analiz Kayıt Formu

FR-0268 NMR Cihazı Azot Dolum Takip Formu

FR-0269 NMR Cihazı Günlük Helyum Takip Formu

FR-0270 NMR Sıvı Helyum Dolum Takip Formu

FR-0282 Sınav Tutanağı

FR-0283 Mimarlık Bölümü Büro Staj Raporu Şablonu

FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi (Türkçe) (FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi - İngilizce)

FR-0286 Mimarlık Fakültesi Bölümleri Staj Yeri Onay Formu

FR-0287 Mimarlık Bölümü Şantiye Staj Raporu Şablonu 

FR-0333 Kayıt Yaptırmayan Öğrenci Af Başvuru Formu

FR-0336 Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi (Gönüllü Staj İçin)

FR-0337 Temel Bilimler Fakiültesi Staj Yeri Kabul

FR-0338 Temel Bilimler Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi 

FR-0345 Ders Devam Çizelgesi 

FR-0346 Ders İçeriği (GTÜ Yabancı Diller Bölümü)

FR-0349 Öğrenci Devamsızlık Bilgilendirme Formu 

FR-0350 Sınav Evrak Teslim Tutanağı 

FR-0351 Sınav Görevlendirme Formu 

FR-0352 Sınav Notu İlan Formu 

FR-0353 Sınav Notu Yeniden Değerlendirme Formu 

FR-0354 Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Ders Kayıt Formu GTÜ Yabancı Diller Bölümü 

FR-0371 Elek. Müh. Cihaz Ödünç Alma Formu (FR-0371 Elec Eng Equipment Loan Form)

FR-0372 Elektronik Mühendisliği Bitirme Projesi Formu (FR-0372 Elec Eng Graduation Project Topic Submission Form)

FR-0380 Mimarlık Atolye Kullanım İzin Formu

FR-0381 Mimarlık Konferans Salonu Kullanım Formu (FR-0381 Request Form to Use the Conference Hall or Orange Lecture Hall)

FR-0382 Mimarlık Maket Atölyesi Lazer Kesim Formu (FR-0382 Laser Cutter Usage Request Form)

FR-0388 Lisans İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi

FR-0389 Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi

FR-0407 Ders Ekleme Çıkarma Formu (FR-0407 Course Add Drop Form)

FR-0408 Lisans Bitirme Projesi Bildirim Formu

FR-0409 Lisansüstü Danışman Belirleme Formu

FR-0410 Lisansüstü Ders Kayıt Formu

FR-0411 Lisansüstü Seminer Konusu Bildirme Formu (FR-0411 Graduate Seminar Topic Submission Form)

FR-0414 GTU Bilg. Müh. Lisans Uzmanlık Alan Belirleme Formu

FR-0415 Dış Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0416 İç Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0417 Merkezi Yatay Geçiş Ek Madde 1 Başvuru Formu 

FR-0426 Application Form for International Graduate Students

FR-0430 Mühendislik Fakültesi Çift Anadal Başvuru Formu (FR-0430 Faculty of Engineering Double Major Program Application Form

FR-0435 Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı 

FR-0436 Proje Uygunluk Raporu 

FR-0448 Kaydı Silinen Öğrenci Af Başvuru Formu 

FR-0449 Lisansüstü Tez Erişiminin Sınırlandırılması Formu 

FR-0451 Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu 

FR-0453 Genel Kimya Laboratuvar Tutanağı 

FR-0495 Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Konu Seçme Formu

FR-0498 Bölümler Arası Çift Anadal Anlaşması (ÇAP) 

FR-0505 Confirmation Letter

FR-0507 Lisansüstü Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-0518 Yenilenen Ders Planı Uygunluk Formu 

FR-0523 100-2000 YÖK Doktora Bursiyerinin Devamlılık ve Çalışma Durumu Dilekçesi  

FR-0524 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Raporu Şablonu

FR-0525 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dilekçe Sicil Fişi (Türkçe) (FR-0525 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dilekçe Sicil Fişi - İngilizce)

FR-0549 Staj Saydırma Dilekçesi  

FR-0553 Mühendislik Fakültesi Yandal Basvuru Formu  

FR-0572 Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı Çalışma İzin Formu 

FR-0575 Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarında Kullanılması Önerilen Referans Mektubu TR (FR-0575 Letter of Recommendation for Graduate Study Entrance Exams in the Department of Architecture ENG)

FR-0578 Temel Bilimler Fakültesi Yandal Başvuru Formu 

FR-0587 Temel Bilimler Fakültesi Bölümleri İçin Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

FR-0590 MBG 495 Graduation Project I

FR-0591 MBG 495 - MBG 496 Graduation Project II (Theoric)

FR-0592 MBG 496 Graduation Project II (Experimental)

FR-0604 35. Madde Kapsamındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0623 Kimya Bölümü Kırılan Sarf Malzeme Tutanağı

FR-0624 Yabancı Diller Bölümü Haftalık Ders Devam Çizelgesi

FR-0625 Yatay Geçiş Engel Yoktur Onay Belgesi

FR-0626 GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Foreign National Student-Letter of Application)

FR-0638 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Protokolü ve Öğrenci Sözleşmesi (Industrial Applications Course Protocol and Student Contract

FR-0639 Lisansüstü Mazeret Sınav Dilekçesi (Graduate Letter of Request for Makeup Exam)

FR-0645 Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeni ile Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0646 Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeni ile Özel Öğrenci Başvuru Formu

FR-0647 Erasmus Onay Dilekçesi

FR-0648 Erasmus Vazgeçme Dilekçesi

FR-0649 Kimya Bölümü Bitirme Projesi Teslim Tutanağı (Department of Chemistry Graduation Project Submission Report)

FR-0656 Lisansüstü Öğrencileri İçin Af Başvuru Formu

FR-0657 Lisans Öğrencileri İçin Af Başvuru Formu

FR-0662 Erasmus Staj Katılım Belgesi

FR-0675 Sınav Salon Tutanağı

FR-0676 Müfredat Dışı Etkinlik Raporu (Extracurricular Activity Report)

FR-0677 Müfredat Dışı Etkinlik Dersi Raporu (Extracurricular Activity Course Report)

FR-0678 GTU 101 Müfredat Dışı Etkinlik Değerlendirme Formu (GTU 101 Extracurricular Activities Assessment Form)

FR-0700 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi

FR-0701 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi-İngilizce

FR-0703 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Firma) Proje Öneri Formu (Faculty of Engineering Industrial Applications Course Project Proposal Form (Company))

FR-0704 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Firma) Proje Değerlendirme Formu (Faculty Of Engineering Industrial Applications Course Project Evaluation Form (Company))

FR-0705 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Koordinatör) Değerlendirme Formu (Faculty of Engineering Industrial Applications Course Evaluation Form (Coordinator))

FR-0706 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Proje Raporu (Industrial Applications Course Project Report)

FR-0711 Lisans Mezuniyet Talep Dilekçesi

FR-0712 ÇAP Başvuru Formu / Temel Bilimler - İşletme Fakülteleri

FR-0716 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çift Anadal Başvuru Formu

FR-0717 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yandal Başvuru Formu

FR-0718 Havacılık ve Uzay Bilimleri Gönüllü Staj Formu

FR-0721 KAGEM Staja Kabul Beyan Formu

FR-0738 Araştırma Görevlisi Sınav Tutanağı

FR-0744 Mühendislik Fakültesi Sektör Stajı Protokolü

FR-0745 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Raporu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Report)

FR-0746 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Raporu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Course Report)

FR-0747 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Değerlendirme Formu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Course Assessment Form)

FR-0748 Mühendislik Fakültesi Ders Ekleme/Çıkarma Formu

FR-0749 Mühendislik Fakültesi Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-0751 Zorunlu Staj Stajyeri Bilgi Formu

FR-0753 Sigortası Şirket Tarafından Karşılanan Stajyer İçin Kurum ve Öğrenci Bilgi Formu

 

LABORATUVAR CİHAZ ANALİZ TALEP FORMLARI

FR-0190 Floresans Lifetime Analiz İstek Formu

FR-0191 NMR Analizi İstek Formu

FR-0192 X-ray Analiz Formu

FR-0193 FTIR Analiz Talep Formu

FR-0194 GPC Analiz Talep Formu

FR-0195 MALDİ-MS Analiz Talep Formu

FR-0196 Termal Analiz Talep Formu (DSCTGA)

FR-0197 UV-Vis Spektrofotometre Analiz Talep Formu  

FR-0516 Circular Dichroism Spectroscopy (CD) Analizi İstek Formu

FR-0526 Gebzelab Proforma Formu

FR-0579 Nanoteknoloji Enstitüsü Kurum İçi Numune Analiz Talep Formu 

FR-0588 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Kurum İçi Numune Analiz Talep Formu

FR-0589 Elektrokimya Analizi İstek Formu

FR-0593 GTÜ Laboratuvar Rapor Formu

FR-0616 Malzeme Test Cihazı Analiz İstek Formu

 

SKS FORMLARI

FR-0253 SKS Açık Kapalı Spor Alanları Kontrol Formu

FR-0254 SKS Kapalı Havuz ve Fitness Kontrol Formu

FR-0255 SKS Misafirhane Kontrol Formu 

FR-0307 SKS Kantin/Kafeteryalar/Restoran Kontrol Formu 

FR-0309 SKS Fotokopi Kırtasiye Kontrol Formu

FR-0310 SKS Anaokulu ve Anasınıfı Kontrol Formu

FR-0312 SKS Yemekhane Kontrol Formu

FR-0313 SKS İhtiyaç Talep Formu

FR-0360 Bisiklet Taahhütnamesi

FR-0361 Diş Hekimliği Anamnez ve Onam Formu (FR-0361 Dental Patient Medical History and Consent Form)

FR-0362 Konaklama Tutanak Belgesi (FR-0362 Accommodation Official Report)

FR-0363 Kültürel/Sportif Etkinlikler Kurs Kayıt Formu (FR-0363 Cultural/Sports Activities Course Registration Form)

FR-0364 Misafirhane Kayıt Formu (Guest House Registration Form)

FR-0365 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İstek Formu (Kurum İçi) (Event Request Form Student Societies (Internal Use))

FR-0366 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İstek Formu (Kurum Dışı) (Event Request Form for Student Societies (External Events))

FR-0367 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Hizmetleri Personel/Öğrenci Başvuru ve Onam Formu 

FR-0369 Spor Ekinliği Bilgi Formu (FR-0369 Sports Event Information Form)

FR-0370 SKS Topluluk Kurma Formu

FR-0418 Diş Hekimliği Reçete (FR-0418 Dentist's Office Medical Prescription)

FR-0419 Diş Hekimliği Muayene/Tedavi Bilgi Raporu

FR-0420 Diş Hekimliği Konsültasyon Formu (FR-0420 Dentist Consultation Form)

FR-0421 Diş Hekimliği Radyoloji İstem Formu 

FR-0422 Dentistry Anamness And Significant Distribution

FR-0452 SKS Öğrenci Topluluk/Kulüp Etkinlikleri Katılım Formu

FR-0458 Bisiklet Teslim Tutanağı ve Taahhütname  

FR-0462 SKS Başvuru Zarfı Alındı Belgesi

FR-0463 SKS Belge Kontrol Tutanağı

FR-0464 SKS İhale Kararı

FR-0465 SKS Kıymet Takdir Kararı

FR-0466 SKS Kiralama Onay Belgesi

FR-0467 SKS Ödeme Planı

FR-0468 SKS Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı

FR-0469 SKS Teklif Mektubu

FR-0470 SKS Teklif Zarflarının Komisyona Teslimi Tutanağı

FR-0471 Açık/Kapalı Yüzme Havuzu Günlük Bakım Formu

FR-0472 SKS Denetim Raporu

FR-0474 SKS Misafirhane Konaklama İzin Dilekçesi

FR-0475 SKS Tutanak

FR-0482 SKS Hurdaya Ayrılan ve İmha Edilecek Taşınırlar

FR-0483 SKS Hurdaya Ayrılacak Demirbaş Listesi

FR-0484 SKS Hurda Komisyon Kararı

FR-0485 SKS Hurda Komisyon Tutanağı

FR-0486 SKS Hurda Taşınırların Teslim Tesellüm Tutanağı

FR-0487 SKS Hurdaya Ayrılan Taşınırlar

FR-0488 SKS Taşınır Hurda Tutanağı

FR-0489 SKS Topluluk Akademik Danışman Yardımcısı Başvuru Dilekçesi

FR-0490 SKS Topluluk Akademik Danışman Başvuru Dilekçesi 

FR-0508 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Dilekçesi

FR-0509 Öğrenci Toplulukları Kuruluş Komisyon Kararı

FR-0510 Öğrenci Toplulukları Kapatma Komisyon Kararı 

FR-0514 SKS Topluluk Kuruluş Fakülte-Enstitü Onay Dilekçesi 

FR-0519 Öğrenci Topluluğu Ön Talep Dilekçesi

FR-0537 Öğrenci Topluluğu Tüzük Formu  

FR-0545 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Dilekçe Formu  

FR-0547 KS Taşınır Kayıt Depo Stok Kartı 

FR-0559 SKS Sosyal Tesisler (Misafirhane) Kullanım Çizelgesi

FR-0560 SKS Sosyal Tesisler Gelir Cetveli

FR-0580 GTÜ Spor Kompleksi Fitness/Havuz Üyelik Başvuru Formu

FR-0581 GTÜ Spor Kompleksi Kullanıcı Sözleşmesi

FR-0582 GTÜ Spor Kompleksi Üye Kartı ve Üyelik Tablosu

FR-0583 GTÜ Program Kartı

FR-0601 İş Yeri Demirbaş Teslim Tutanağı

FR-0606 SKS Sahil Tesisi Kontrol Formu

FR-0654 Öğrenci Yoklama/Sınav Muafiyet Listesi

FR-0658 GTÜ Kapalı Havuz/Fitness Veli İzin Dilekçesi

FR-0663 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuru Formu

FR-0702 SKS Daire Başkanlığı Bakım/Onarım/Montaj vb. İş ve İstek Tamamlama Formu

FR-0735 Kapalı Spor Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0736 Spor Kompleksi (Soyunma Odası) Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0737 Spor Kompleksi (Fitness Salonu) Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0750 SKS Büfe Kontrol Formu

FR-0752 SKS Sosyal Tesisler (Kapalı Spor Salonu-Açık Spor Alanları ve Kapalı Havuz -Fitness) Kullanım Çizelgesi

 

PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR

FR-0121 İzin Onay Formu

FR-0122 Hastalık İzin Formu

FR-0123 Üniversite Personeli İlişik Kesme Belgesi

FR-0124 Refakatçi İzin Formu

FR-0127 Doğum Dilekçe

FR-0128 Evlenme Dilekçesi

FR-0129 Pasaport Talep Dilekçesi

FR-0131 Çalışma Belgesi

FR-0132 AYDEK Başvuru Dilekçesi

FR-0146 Personel Eğitim Talep Analiz Formu

FR-0148 Eğitim Talep Formu

FR-0204 Personel Eğitim Kartı 

FR-0240 Başvuru Dilekçe Profesör Doçent

FR-0242 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekcesi 

FR-0271 Öğretim Elemanı Asıl Aday Dilekçe

FR-0293 Hazırlık Değerlendirmesi Talep Dilekçesi

FR-0294 Hizmet Belgesi Talep Dilekcesi

FR-0295 Personel Kurum Kimlik Kartı Talep Dilekçesi

FR-0296 Kimlik Bilgileri Degisikligi Bildirim Dilekcesi

FR-0297 Öğrenim Durumu Değişikliği Dilekçesi

FR-0298 Universitemizde Gorev Yaptigini Gosterir Belge Talep Dilekcesi

FR-0322 Atama Değerlendirme Formu

FR-0438 Hizmet İçi Eğitim Planı

FR-0446 Ön Değerlendirme Formu 

FR-0447 Sonuç Açıklama Formu 

FR-0502 Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

FR-0527 Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi 

FR-0544 SHÇEK Başvuru Dilekçesi 

FR-0558 Naklen Atanma Dilekçesi

FR-0562 Kurumiçi Unvan Değişikliği Atanma Dilekçesi 

FR-0563 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 1)

FR-0564 Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 2)

FR-0565 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 3)

FR-0566 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu (Tablo 4)

FR-0567 Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Talep Formu (Tablo 5)

FR-0568 Fakültede Ders Verecek Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu (Tablo 6)

FR-0570 Geçici Görevlendirme Başvuru Dilekçesi

FR-0571 Geçici Görevlendirme Bilgi Formu

FR-0574 Sürekli İşçi Atama Başvuru Dilekçesi 

FR-0577 Öğretim Elemanı Norm Kadro Hesaplama Çizelgesi

FR-0602 Kontenjan Tahsis Talep Çizelgesi

FR-0605 Diploma Değerlendirmesi (İdari Personel)

FR-0614 Birim İçi Dış Kaynaklı Eğitim Kayıtları

FR-0615 Doktor Öğretim Üyesi Atanma Dilekçesi

FR-0641 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi

FR-0653 Emeklilik Talep Dilekçesi

FR-0664 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Dilekçesi

FR-0680 Kurumiçi Unvan Değişikliği Atanma Dilekçesi (Doktor Öğretim Üyesi)

FR-0681 Hizmet İçi Eğitim Etkinlik Değerlendirme Soruları

FR-0688 Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Geçiş için Nitelik Formu

 

GENEL FORMLAR

FR-0119 Ek Ders Çarşaf Listesi

FR-0120 Ders Yükü Bildirim Formu

FR-0125 İhtiyaç Talep Formu

FR-0126 Görevlendirme Talep Formu

FR-0136 Fazla ve Yersiz Ödenen Aylık ve Ücretler ile Diğer Ödemelerin Geri Alınmasına İlişkin Ödeme Emri

FR-0137 Ödenek Gönderme Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol Talep Formu

FR-0159 Psikolojik Taciz Başvuru Değerlendirme Formu   

FR-0160 Posta Gönderileri İzleme Formu

FR-0163 Sponsor Firma Bilgi ve Sözleşme Formu

FR-0181 Araştırma Görevlisi Atama Yenileme Talep Formu

FR-0207 Avans Mahsup Fişi (Projeler) 

FR-0209 Ödeme Belgesi Tesellüm Tutanağı

FR-0210 Araştırma Projesi İhtiyaç Talep Formu

FR-0211 Hizmet Alımlar Tutanağı

FR-0213 Malzeme Muayene Raporu

FR-0215 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

FR-0218 Danışmanlık İşi Talep Formu

FR-0227 GTÜ Fotoğraf Çekimi Talep Formu

FR-0228 GTÜ Grafik Tasarım Talep Formu

FR-0229 GTÜ Kamera Çekim Talep Formu

FR-0233 GTÜ Websayfası Duyuru Başvuru Formu 

FR-0239 Fakülte/Enstitü Görevlendirme Talep Formu

FR-0246 Kişi Adına Bölüme Yazılan Görevlendirme Talep Dilekçesi

FR-0247 Kırtasiye Malzemesi Dağıtım Formu

FR-0249 Günlük/Saatlik İzin Formu

FR-0252 Merkez Ambar İhtiyaç Talep Formu

FR-0261 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

FR-0272 Öğretim Elemanı Yedek Aday Dilekçe

FR-0273 Sınıf ve Gözetmen Talep Formu 

FR-0277 Mesai Saati Dışı Çalışma Talep Formu 

FR-0280 Malzeme Talep Formu 

FR-0281 Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu 

FR-0291 Atık Takip Formu  

FR-0300 Etik Sözleşme

FR-0302 İş İstek Formu

FR-0314 Rutin İşler İçin Kısa/Uzun Süreli Talep Formu

FR-0318 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Katkı Payı Hesaplama Aracı

FR-0319 Döner Sermaye AR-GE Proje/Faaliyet Değerlendirme Formu

FR-0321 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi

FR-0325 EK-2 AYDEK Başvuru Formu (Doktor Öğretim Üyesi, Doç., Prof.)

FR-0327 KPSS Açıktan veya Naklen Atama Dilekce Formu

FR-0328 Temizlik Planı

FR-0329 Temizlik Takip Çizelgesi

FR-0330 Peyzaj Planı

FR-0331 Peyzaj İşleri Takip Çizelgesi

FR-0342 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Formu 

FR-0359 Personel Görev Dağılım Formu (FR-0359 Personnel Role Distribution Form)

FR-0373 Bakım Planına Uyum Kontrol Formu (FR-0373 Maintenance Plan Compliance Monitoring Form)

FR-0374 Öğretim Elemanı Haftalık Program Formu

FR-0379 Engelsiz GTÜ Birimi Personel Başvuru Formu 

FR-0385 Isıtma Sistemi Kontrol Formu (FR-0385 Heating System Inspection Form)

FR-0386 Jeneratör Kontrol Formu (FR-0386 Generator Inspection Form)

FR-0387 Kompresör-Vakum Kontrol Formu (FR-0387 Compressor Vacuum Pump Inspection Form)

FR-0392 Doktor Öğretim Üyesi Adayları İçin Yabancı Dil Sınav Tutanağı (FR-0392 Foreign Language Exam Record for Assistant Professorship Candidates)

FR-0493 Etkinlik Katılımcı Listesi

FR-0399 Araştırma Görevlisi Görev Dağılım Formu (FR-0399 Distribution Form for Research Assistants)

FR-0405 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Başvuru Formu

FR-0406 Kırtasiye Malzemesi Kullanım Formu (FR-0406 Stationary Receipt Form)

FR-0412 Muayene Formu 

FR-0413 Ön Mali Kontrol Formu

FR-0423 Tedarikçi Arıza Bildirim ve Bakım Formu

FR-0428 Doktor Öğretim Üyesi Atama Yenileme Talep Formu (Mühendislik Fakültesi ve Temel Bilimler Fakültesi) 

FR-0429 Akademik Faliyet Bildirim Formu 

FR-0433 Kurumda Çalıştığına Dair Dilekçe Formu (FR-0433 Proof of Employment Letter Request Form)

FR-0434 Yeni Ders Değerlendirme Formu (FR-0434 New Course Evaluation Form

FR-0445 Döner Sermaye İşletmesi İhtiyaç Talep Formu 

FR-0450 Yabancı Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu 

FR-0454 Akreditasyon Sürecinde İyileştirme Önerileri Takip Formu 

FR-0457 Burs Başvuru Formu  

FR-0476 Revize Edilen Yönetim Kurulu Kararı Formu

FR-0477 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)

FR-0478 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

FR-0479 Mimarlık Fakültesi Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0480 Mevzuat Komisyonu Karar Tutanağı 

FR-0481 TTO Toplantı Tutanağı 

FR-0491 AYDEK Toplantı Tutanağı

FR-0492 Buluş Bildirim Formu 

FR-0494 Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0503 Personel Görevlendirme Örnek Dilekçesi

FR-0513 Temizlik Malzemeleri Stok Takip Listesi 

FR-0530 Bağış Yayın Formu

FR-0532 Yetki Devri Formu

FR-0533 İmza Devri Formu  

FR-0535 Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi 

FR-0538 Lisans Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0539 Lisansüstü Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0543 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu ve Taahhütnamesi 

FR-0546 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Başvuru Formu 

FR-0548 Dış İlişkiler Ofisi Promosyon ve Kırtasiye Malzemeleri Takip Listesi 

FR-0551 Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu 

FR-0552 Öğrenci İşleri Stok Takip Formu

FR-0554 Akademik Teşvik Birim Puan Tablosu

FR-0555 Akademik Teşvik Birim Değerlendirme Raporu

FR-0556 Akademik Teşvik Birim Komisyon Üst Yazısı

FR-0557 Akademik Teşvik İtiraz Dilekçesi

FR-0584 Yayın Öneri Formu

FR-0585 Yayın Önerisi Değerlendirme Formu

FR-0586 Yayın Sözleşme Formu

FR-0598 Doktor Öğretim Üyesi Atama Yenileme Talep Formu (İşletme Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi)

FR-0599 Seminer Tutanak Formu

FR-0603 Kurum Dışında Ders Vermek Üzere Görevlendirme Talepleri İçin Talep Değerlendirme Formu

FR-0613 SKS Öğrenci Toplulukları Yıllık Faaliyet Planı Bildirim Formu

FR-0643 Harcama Birimleri İçin Yetki Talep Formu

FR-0644 Kimya Mühendisliği Bölümü Mesai Saati Dışı Öğrenci Çalışma İzin Formu (Yüksek Lisans ve Doktora)

FR-0650 Kütüphane Sarf Malzemeleri Stok Takip Formu

FR-0655 Öğretim Elemanı Fiyat Teklifi Önerisi Dilekçe Formu

FR-0661 Mühendislik Fakültesi Akademik/İdari Personel İçin İlişik Kesme/Ücretsiz İzin/Uzun Süreli Görevlendirmelerde Kontrol Belgesi

FR-0666 GTÜSEM Ücret İade Dilekçesi

FR-0667 GTU Confirmation Letter for Erasmus Staff Mobility

FR-0671 Erasmus Misafir Personel Başvuru Formu

FR-0672 GTÜ Kurum İçi/Kurum Dışı Etkinlik Onay Formu

FR-0683 Tübitak Projeleri Kurum Hissesi Rektörlük Payı İhtiyaç Talep Formu

FR-0684 İMİD İhtiyaç Talep Formu

FR-0685 Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Atama Yenileme Dilekçe Örneği

FR-0686 Endüstriyel Hizmet Başvuruları Değerlendirme AR-GE İşi Ön Başvuru Formu

FR-0687 Endüstriyel Hizmet Başvuruları Değerlendirme Danışmanlık İşi Ön Başvuru Formu

FR-0708 Kütüphane Çalışma Saatleri Çizelgesi

FR-0722 Eğitim İçeriği Kayıt Formu

FR-0724 Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuru Formu (Postdoctoral Researcher Application Form)

FR-0725 Kısmi Zamanlı Araştırmacı Başvuru Formu (Part-Time Researcher Application Form)

FR-0729 İŞKUR İş Kulübü Eğitimi Katılımcı Formu

FR-0730 Uluslararası Proje Özel Hesabı Açılması Talep Dilekçesi

FR-0733 Yangın Söndürme Cihaz  Kontrol Formu

FR-0739 Sivil Savunma Servis Personellerinde Gönüllü Olarak Görev Almak İsteyen Personel Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0740 Sivil Savunma Servis Personellerinde Zorunluluk Nedeni ile Değişiklik Yapılması için Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0741 Sivil Savunma Servis Personelleri Eğitimleri ile Görev Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0742 Acil Durum Tatbikat Formu

FR-0743 Acil Durum Tatbikat Raporu

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FORMLARI

FR-0165 GTÜ BAP Başvuru Formu

FR-0168 GTÜ BAP Avans Senedi

FR-0205 GTÜ BAP Yolluk Hesap İcmali 

FR-0207 Avans Mahsup Fişi (Projeler)

FR-0210 Araştırma Projesi İhtiyaç Talep Formu

FR-0214 GTÜ BAP Onay Belgesi

FR-0250 GTÜ BAP Ara Rapor Formu

FR-0251 GTÜ BAP Sonuç Raporu Formu

FR-0257 GTÜ BAP Projeleri Sözleşme Formu

FR-0689 GTÜ BAP Projeleri Başvurusu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0690 Araştırma Üniversitesi Destek Programı 2024 Proje Başvuru Formu

FR-0691 GTÜ BAP Projeleri Ara Rapor Hakem Değerlendirme Formu

FR-0692 GTÜ BAP Projeleri Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0693 GTÜ113 Projesi Başvurusu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0694 GTÜ113 Projesi Sözleşme Formu

FR-0695 GTÜ113 Ara Rapor Hakem Değerlendirme Formu

FR-0696 GTÜ113 Projesi Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0697 GTÜ BAP Başvuru Beyan Formu

FR-0698 Emekli Öğretim Üyesi / Doktora Sonrası TÜBİTAK Proje Başvurusu Beyan Formu

FR-0699 GTÜ111 Patent Teşvik Desteği Proje Başvuru Formu

FR-0713 GTÜ113 Projesi Sonuç Raporu Formu

YÖK ADEP Projeleri Ara Rapor Formu

 

KVKK FORMLARI

FR-0607 Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Çalışan Açık Rıza Metni

FR-0608 Çalışanlar için Biyometrik Verilere Yönelik Açık Rıza Metni

FR-0609 Çalışanlar için Gizlilik Taahhütnamesi

FR-0610 Çalışanlar için Cihaz ve İletişim Araçlarının Kullanımına Yönelik Taahhütname

FR-0627 Sözleşmeli Çalışan Personellere Ait Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Açık Rıza Metni

FR-0628 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri İşleme Anlaşması (Veri Sorumlusu-Veri İşleyen)

FR-0629 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri işleme Sözleşmesi (Veri sorumlusu-Veri Sorumlusu)

FR-0630 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Tedarikçi Firma Çalışanı Açık Rıza Metni

FR-0631 Yurtdışı ile Veri Paylaşımı Yapılacak Durumlarda Kullanılan Belge

FR-0632 Akdedilen Sözleşmelere Eklenebilecek Belge

FR-0633 İşçi Olarak Çalışan Personellerin İş Sözleşmelerine Eklenecek Belge

FR-0634 Kişisel Veri İmha Formu

FR-0635 KVKK Veri Sahibi Talep Başvuru Formu

FR-0636 Kişisel Veri Üniversite İçi İhlal Bildirim Formu

FR-0637 Kişisel Veri Toplama-İşleme Öncesi Bildirim Formu

 

İSG FORMLARI

FR-0301 İSG Kantin Cafe Restorant Kontrol Formu

FR-0303 İSG Kreş ve Anaokulu Kontrol Formu

FR-0304 İSG Yemekhane  Kontrol Formu

FR-0305 İSG Havuz Kontrol Formu

FR-0306 İş Kazası Tutanağı

FR-0308 Ramak Kala Olay Bildirim Formu

FR-0659 İSG Kök Neden Analiz Formu

FR-0660 Gebze Teknik Üniversitesi İSG Birimi Yıllık Eğitim Planı

FR-0668 İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risk Tespit Formu

FR-0670 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Yıllık Çalışma Planı

FR-0709 İSG Risk Analizi Tablosu

FR-0710 Saha Denetim Raporu

FR-0720 Laboratuvar Güvenli Çalışma Taahhüdü

FR-0723 Fizik Bölümü Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları

 

 
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum