Tez Savunmandan Sonra Yapılması Gerekenler

 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Sonra

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

2 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri RaporuTez savunma sınavından sonra 1 sureti Öğrenciye, diğer sureti ise sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Enstitüye iletilecektir.

Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde Enstitüye tez teslim süresi 1 ay daha uzatılabilir.

Yapılması Gerekenler;  

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu için Tez Yazım Formatına uygun olarak hazırlanan tez çıktısı, bu form ile İlgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için Enstitü görevlisine teslim edilir. 

Enstitü, tez yazım uygunluğunu onayladıktan sonra Enstitüye tez teslim işlemi için;

 

> 4 Adet FR-0116 YL Jüri Onay FormuJüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilecek, diğer 3 sureti Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. Jüri Onay Sayfasında Anabilim Dalları ve Program İsimlerinin kontrolü için tıklayınız.

Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi hazırlamak isterse,YL-DR.08 Tez Kişisel Raporu

> 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu,

> 1 Adet FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu: Mezuniyet için online ilişik kesme işlemleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi, tüm birimlerden onayın takip edilerek ilgili sayfanın çıktısı eklenmeli (FBE onayı, tüm evrakların tamamlanıp Yönetim Kurulunda mezun kararından sonra yapılır.)

> 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Öğrenci e-devlet şifresi ile YÖK Tez Merkezi veri giriş formunun çıktısı öğrenci imzası ile (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalı),

> 3 Adet Ciltli Tez,

> 2 Adet CD, CD’lerin dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali yazdırılmalı ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. İçeriğinde;

    Tezin son hali olarak kaydedilmelidir (sıkıştırılmamış ve şifresiz).tek bir PDF dosyası
Eğer tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak sıkıştırılmalı, referans numarasını da içeren referansno.rar dosya isminde CD’ye kaydedilmelidir.
 

> 1 adet CD, CD içeriğinde de “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli; öğrencinin renkli olarak taranmış vesikalık fotoğrafı aynı CD içerisinde (JPEG formatında) yer almalıdır.

 

 Doktora Tez Savunma Sınavından Sonra

(İş Akışı Şeması İçin Tıklaynız) 

2 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez Jürisinin imzası ile, tez savunma sınavından sonra 1 sureti öğrenciye verilecektir, diğer sureti ise sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Enstitüye iletilecektir.

Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde Enstitüye tez teslim süresi 1 ay daha uzatılabilir.

Tez Savunma Sınavından sonra, sınav görselinin gönderilmesi ve video tez tanıtımının gerçekleştirilmesi gerekir.

Yapılması Gerekenler; 

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu için Tez Yazım Formatına uygun olarak hazırlanan tez çıktısı, bu form ile İlgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için Enstitü görevlisine teslim edilir. 

Enstitü, tez yazım uygunluğunu onayladıktan sonra Enstitüye tez teslim işlemi için;

 

> 4 Adet FR-0108 DR Jüri Onay FormuJüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilecek, diğer 3 sureti Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. Jüri Onay Sayfasında Anabilim Dalları ve Program İsimlerinin kontrolü için tıklayınız.

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu:Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi hazırlamak isterse, 

> 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu,

> 1 Adet FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu: İlgili birimlere onaylatıldıktan sonra,

> 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Öğrenci e-devlet şifresi ile YÖK Tez Merkezi veri giriş formunun çıktısı öğrenci imzası ile (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalı),

> 3 Adet Ciltli Tez,

> 2 Adet CD, CD’lerin dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali yazdırılmalı ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. İçeriğinde;

    Tezin son hali olarak kaydedilmelidir (sıkıştırılmamış ve şifresiz).tek bir PDF dosyası
Eğer tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak sıkıştırılmalı, referans numarasını da içeren referansno.rar dosya isminde CD’ye kaydedilmelidir
 

> 1 adet CD, CD içeriğinde de “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli; öğrencinin renkli olarak taranmış vesikalık fotoğrafı aynı CD içerisinde (JPEG formatında) yer almalıdır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum