gtu_logo

LEE İş Akışları

  

İA-0002 2. Tez Danışman Önerisi

İA-0003 Danışman Değişikliği

İA-0004 Doktora Başvurusu

İA-0005 Doktora Yeterlik Başvurusu

İA-0006 Doktora Tez Önerisi

İA-0007 Doktora Tez İzleme

İA-0008 Doktora Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0424 Doktora Tez Savunma Sınavı

İA-0009 Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0010 Farklı Üniversiteden Ders Alma

İA-0011 Feragat

İA-0012 Mazeretli Ders Kayıt

İA-0015 Öğrenci Kayıt Dondurma

İA-0016 Öğrenci Yatay Geçiş

İA-0017 Özel Öğrenci 

İA-0018 Tez İzleme Komitesi

İA-0019 Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0020 Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0021 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-0022 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0423 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

İA-0023 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0024 Lisansüstü Programların Kontenjanları ve Başvuru Şartları