gtu_logo

Tez Savunması için Yapılması Gerekenler

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci mezun olmak için YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında belirtilen gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe* kadar aşağıdaki açıklamalara dikkat ederek form ve eklerini Anabilim Dalına teslim eder. 

*Azami süresi içinde ise Akademik Takvimde belirtilen sürede tez teslim işlemlerini başlatmayan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başladığında işlemlerini başlatabilir. Azami Süresini doldurmuşsa öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

> 2 Adet FR-0116 YL Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı: Danışman ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı onayından sonra

1 sureti Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına,

diğer sureti ve ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir.

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne iletilir. Program Koordinatörlerine / Program Yürütme Kurullarına buradan ulaşabilirsiniz.

Formun ekleri; 

> 1 Adet FR-0117 Tez Savunabilirlik-Yayın -Taahhüt-Jüri Öneri Formu:  Öğrenci, Danışman ve Program Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra ekine Akademik İntihal Engelleme Raporu değerlendirme çıktısının 1. sayfası (Danışman imzası ile uygun olduğunu onaylamalıdır) ile Yayın tam metni/özeti kopyası ve katılım belgesi eklenmeli,

> 1 Adet Yüksek Lisans Tezi: Tez Yazım Formatına uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak, 

 

 

   

DOKTORA PROGRAMI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci mezun olmak için YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında belirtilen gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe* kadar aşağıdaki açıklamalara dikkat ederek form ve eklerini Anabilim Dalına teslim eder. 

*Azami süresi içinde ise Akademik Takvimde belirtilen sürede tez teslim işlemlerini başlatmayan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başladığında işlemlerini başlatabilir. Azami Süresini doldurmuşsa öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

> 2 Adet FR-0098 DR Doktora Tez Teslim Tutanağı: Danışman ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı onayından sonra

1 sureti Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına,

diğer sureti ve ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir.

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne iletilir. Program Koordinatörlerine / Program Yürütme Kurullarına buradan ulaşabilirsiniz.

Formun ekleri; 

> 1 Adet FR-0099 DR Tez Savunabilirlik-Yayın -Taahhüt-Jüri Öneri Formu:  Öğrenci, Danışman ve Program Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra ekine Akademik İntihal Engelleme Raporu değerlendirme çıktısının 1. sayfası (Danışman imzası ile uygun olduğunu onaylamalıdır) 

> 1 Adet  FR-0100 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu: Makale tam metniyle birlikte Danışman ve Tez İzleme Jürisine imzalatılmalı,

> 1 Adet  FR-0101 DR Makale Inceleme Komisyon Kararı:  FR-0100 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Form ve Makale Tam Metni eklenerek, Danışman Öğretim Üyesinin EBYS kanalıyla başlatacağı bir form olup, Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve Eğitim Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı’ndan oluşan Makale İnceleme Komisyonu’na imzalatılır. İmzalar tamamlandıktan sonra karar yazısı  Danışmana EBYS üzerinden iletilir. Makale İnceleme Komisyonu Başkanı rolünün imzacı olarak belirlenmesi dokümanından yararlanabilirsiniz.

1 Adet Doktora Tezi: Tez Yazım Formatına uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak