Tez Savunması için Yapılması Gerekenler

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci mezun olmak için YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında belirtilen gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe* kadar aşağıdaki açıklamalara dikkat ederek form ve eklerini Anabilim Dalına teslim eder. 

*Azami süresi içinde ise Akademik Takvimde belirtilen sürede tez teslim işlemlerini başlatmayan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başladığında işlemlerini başlatabilir. Azami Süresini doldurmuşsa öğrencinin ilişiği kesilir.

   

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

2 Adet FR-0118 YL Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı: Danışman ve Öğrenci İşleri onayından sonra 1 sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. Formun diğer sureti de aşağıda belirtilen ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletilecektir. Formun ekleri; 

 

 

> 1 Adet FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu: Öğrenci ve Danışman tarafından imzalandıktan sonra, ekinde Danışman tarafından onaylanmış  Akademik İntihal Engelleme Raporu (Turnitin hakkında web linki) ile birlikte,

1 Adet FR-0100 YL/DR Tez Jüri Öneri Formu: Danışman ve Program Koordinatörün onayı ile, 

> 1 Adet DR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt Formu: Öğrencinin imzası ile,

> 1 Adet FR-0117 YL Yayın İnceleme Onay Formu: Danışman tarafından onaylanmış ve ekinde yayın bilgileri ile,

> 1 Adet Yüksek Lisans Tezi: Tez Yazım Formatı’na uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak, 

 

Enstitü Yönetim Kurulu Kararından sonra;

 

> 1 Adet FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı:  Jüri üyelerine imzalattıktan sonra, sınav tarih/saat ve yeri belirlendikten 1(bir) hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

DOKTORA PROGRAMI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci mezun olmak için YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında belirtilen gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe* kadar aşağıdaki açıklamalara dikkat ederek form ve eklerini Anabilim Dalına teslim eder. 

*Azami süresi içinde ise Akademik Takvimde belirtilen sürede tez teslim işlemlerini başlatmayan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başladığında işlemlerini başlatabilir. Azami Süresini doldurmuşsa öğrencinin ilişiği kesilir.

  

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

2 Adet FR-0098 DR Doktora Tez Teslim TutanağıDanışman ve Öğrenci İşleri onayından sonra 1 sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. Formun diğer sureti de aşağıda belirtilen ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletilecektir. Formun ekleri; 

 

 

> 1 Adet FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu: Öğrenci ve Danışman tarafından imzalandıktan sonra, ekinde Akademik İntihal Engelleme Raporu (Turnitin hakkında web linki) ile birlikte,

> 1 Adet FR-0100 YL-DR Tez Jüri Öneri Formu: Danışman ve Program Koordinatörün onayı ile,

> 1 Adet FR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt FormuÖğrencinin imzası ile,

>1 Adet  FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu: Makale yayını ekiyle birlikte Danışmanı ve tez izleme jürisine imzalatılmalı, (Formun I. kısmında yer alan öğrenci bilgilerini Enstitümüzden e-posta yolu/elden temin edilebilir.)

1 Adet  FR-0102 DR Makale Inceleme Komisyon Kararı:  FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Form ve eklerinin eklenerek, Danışman Öğretim Üyesinin EBYS kanalıyla başlatacağı bir form olup, Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve Eğitim Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı’ndan oluşan Makale İnceleme Komisyonu’na imzalatılır. İmzalar tamamlandıktan sonra karar yazısı  Danışmana EBYS üzerinden iletilir. Makale İnceleme Komisyonu Başkanı rolünün imzacı olarak belirlenmesi dokümanından yararlanabilirsiniz.

 

> 1 Adet Doktora Tezi: Tez Yazım Formatı’na uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak

 

Enstitü Yönetim Kurulu Kararından sonra;

 

> 1 Adet FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı:  Jüri üyelerine imzalattıktan sonra, sınav tarih/saat ve yeri belirlendikten 1(bir) hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum