Kalite Yönetimi

 


Kurum Misyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.

 

Kurum Vizyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.

 

LEE Misyonumuz

Lisansüstü eğitim-öğretimde kalite iyileştirme süreçlerini teşvik ederek sektör ihtiyaçlarını karşılayan nitelikte yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektir. Bilim ve teknolojiyi etkin kullanan, üretken ve sorgulayıcı, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu ögrenmeyi kendisine ilke edinmiş ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmektir. Üniversite-kamu-sanayi işbirliği ile disiplinlerarası araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlamaktır.

 

LEE Vizyonumuz

Araştırma ve geliştirmeye öncülük eden, teknolojik ilerlemeye katkıda bulunan, ulusal ve bölgesel beklentilere uygun, toplumsal gereksinimleri karşılamaya yönelik, uluslararası düzeyde yeterli yetkinliğe ulaşmış, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış bilim adamı ve profesyoneller yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

 

GTÜ Kalite Politikası

  • İlgili yasa, yönetmelik, ve standartlara uyan,
  • Öğrenci ve çalışan memnuniyeti ile niteliğini arttıran
  • Dış paydaş beklentilerini karşılamak için aksiyonlar geliştiren
  • Hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunabilen
  • Teknolojik geliştirmelere adapte olabilen
  • Araştırma ve geliştirme konusunda öncü
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren
  • Tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmek.

 


Geri Bildirim Sistemi

Üniversite ve Enstitümüz hakkında bilgi almak, bidirimde bulunmak için aşağıda linki verilen sayfa üzerinden süreç başlatabilirsiniz.

http://sys.gtu.edu.tr/

  


Kurum Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde "kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" hükmü yer almaktadır. 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 2022-2026 Stratejik Plan

  


Üniversitemizde Kullanılan Formlar

Üniversitemizde kullanılan güncel formlar burada yer almaktadır. 

 


Üniversitemizde Kullanılan İş Akışları

Üniversitemizde kullanılan güncel İş Akışları burada yer almaktadır. 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum