Yönetim

Prof. Dr. Alp Er Konukman

Bölüm Başkan V.

+90(262) 605 27 87
konukman@gtu.edu.tr

Prof. Dr. İlyas Kandemir

Bölüm Başkan Yard.

+90(262) 605 27 85
kandemir@gtu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Tokgöz 

Bölüm Başkan Yard.

+90(262) 605 27 78
sedattokgoz@gtu.edu.tr 
 

Meliha Çuğ

Bölüm Sekreteri

+90(262) 605 27 74
mcug@gtu.edu.tr