Mechanical Enginnering

 Administration
Babür ÖZÇELİK (Rektör Yardımcısı)<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span> Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK (Chair) +90(262) 605 27 79
ozcelik@gtu.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali ARSLAN (Vice Chair) +90(262) 605 27 81
mehmet.arslan@gtu.edu.tr
  Zeynep Göktaş (Secretary) +90(262) 605 27 74
zgoktas@gtu.edu.tr