Öğretim Üyeleri

Mehmet Ali ARSLAN
Prof. Dr. Mehmet Ali ARSLAN
E-posta: mehmet.arslangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z23
Telefon: (262) 605 27 81
Makine Tasarımı - Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri - Tasarım Optimizasyonu ve Sonlu Elemanlar Analizi - 2/3 Boyutlu Mesh(Ağ) Oluşturulması  - Dinamik Analiz - Denysel Veri Analizi - Kompozit
Fevzi BEDİR
Prof. Dr. Fevzi BEDİR
E-posta: fevzibedirgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z22
Telefon: (262) 605 27 80
Kompozit malzemeler ve mekanik özellikleri,
İmalat teknolojileri,
Plastik şekil verme yöntemleri,
Kaplama teknolojileri,
İmplant uygulamaları,
FEM analiz ve uygulamaları
İlyas KANDEMİR
Prof. Dr. İlyas KANDEMİR
E-posta: kandemirgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z07
Telefon: (262) 605 27 85
Moleküler Gaz Dinamiği, Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği, Aerodinamik, Yenilenebilir Enerji, İnternet Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları
Süleyman KARSLİ
Prof. Dr. Süleyman KARSLİ
E-posta: skarsligtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z08
Telefon: (262) 6052783
Enerji Verimliliği, Mühendislik Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Analizi, İki Fazlı Akışlar, Yenilenebilir Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Isı Pompaları ve Soğutma Makinaları
Alp Er KONUKMAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: konukmangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z13
Telefon: (262) 605 27 87
Enerji Sistem Mühendisliği, Proses Sistem Mühendisliği, Enerji Verimliliği, Enerji Ekonomisi, Ekserkoekonomi, Moleküler Dinamik, Nanoteknoloji
Babür ÖZÇELİK
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK
E-posta: ozcelikgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z18
Telefon: (262) 605 27 76
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC Tezgahlar ve programlama, Talaşlı imalat ve Kesici takımlar, Plastik enjeksiyon ve dövme kalıpçılığı, Plastik malzemeler ve mekanik özellikleri.
Selim SİVRİOĞLU
Prof. Dr. Selim SİVRİOĞLU
E-posta: ssivrioglugmail.com
Ofis: H2 Blok, Z19
Telefon: (262) 605 27 77
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Aktif ve yarı aktif titreşim kontrolü
Taşıt süspansiyon sistemleri
Elektromanyetik levitasyon manyetik yataklar
Gamze GEDİZ İLİŞ
Doç. Dr. Gamze GEDİZ İLİŞ
E-posta: ggedizgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z12
Telefon: (262) +902626051000
Gözenekli Yapılarda Isı ve Kütle Transferi, Isı Pompası, Adsorpsiyonlu Isı Pompası, Enerji Depolama, Soğutma, Elektrikli Araçlar
Ahmet Sinan ÖKTEM
Doç. Dr. Ahmet Sinan ÖKTEM
E-posta: sinan.oktemgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z11
Telefon: (262) 6052786
İleri Malzemeler ve Yapısal Analizleri, Analitik ve Nümerik (FEA,Meshless) Yöntemler, Nano ve Mikro Yapıdaki Malzemelerin Üretimi-Analizi, Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi
Mustafa Fazıl SERİNCAN
Doç. Dr. Mustafa Fazıl SERİNCAN
E-posta: mfserincangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z21
Telefon: (262) 605 2779
Li-ion bataryaların ve yakıt pillerinin modellenmesi; Havacılık uygulamalarında ısı boruları ve kompakt ısı değiştiriciler ile ısıl yönetim; Mühendislik uyg için transport olaylarının CFD çözümleri
Recep ÖNLER
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖNLER
E-posta: ronlergtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z10
Telefon: (262) 605 27 82
Eklemeli İmalat, İleri İmalat Yöntemleri, Mikro-Nano Üretim, Hassas Mühendislik, Ürün ve Proses Geliştirme, Biyomedikal Aletler, Yüzey Mühendisliği, Yapısal Seramikler, Metroloji
Sedat TOKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TOKGÖZ
E-posta: sedattokgozgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z20
Telefon: (262) 6052778
Deneysel akışkanlar dinamiği, türbülans, belirgin türbülans yapıları, akış görselleme, tomografik/stereo/mikro-PIV, vorteks dinamiği, sınır tabaka, Taylor-Couette, dönel akışlar, aerodinamik
Salih Özen ÜNVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen ÜNVERDİ
E-posta: sunverdigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z09
Telefon: (262) 605 27 84
Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferi, Çok Fazlı Akışlar, Türbülans, CFD-FEA Otomotiv Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Türbomakinalar.

Öğretim Yardımcıları

Emel KURAM
Dr. Emel KURAM
E-posta: kuramgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z15
Telefon: (262) 605 27 88
√Talaşlı İmalat √Kesici Takımlar ve Aşınma √Deneysel Tasarım Teknikleri √Mekanistik Modelleme √Polimerler √Polimerlerin Mekanik Özellikleri √Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı √Mikro İmalat
İlke ALGÜL
Arş. Gör. İlke ALGÜL
E-posta: ilkeesgtu.edu.tr, ilkees89gmail.com
Ofis: H2 Blok, Z-15
Telefon: (262) 605 27 88
*Sonlu Elemanlar Analizi
*Katı cisimler mekaniği
*Bilgisayar destekli tasarım
*Tasarım optimizasyonu
Hasan ÇINAR
Arş. Gör. Hasan ÇINAR
E-posta: hasancinargtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-34
Telefon: (262) 605 27 88
Akışkanlar Dinamiği,
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,
Kalp Destek Pompaları(Santrifüj,Karışık Akışlı, Eksenel)

Fethiye Coskun
Arş. Gör. Fethiye Coskun
E-posta: fethiyekucukgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 2737
Mustafa DEMİRSÖZ
Arş. Gör. Mustafa DEMİRSÖZ
E-posta: mdemirsozgtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Tuncay Erzurumlu
Arş. Gör. Tuncay Erzurumlu
E-posta: terzurumgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z14
Telefon: (262) 605 27 89
Sonlu Elemanlar Yöntemi Plastik Enjeksiyon KalıplamaYapay Sinir Ağları  ve Uygulamaları Genetik Algoritmalar ve Optimizasyon CIM (CAD/CAM/CAE, CAQ, CAPP, PP&C) SistemleriUygulamalı Matem
Mehmet Emin GENÇ
Arş. Gör. Mehmet Emin GENÇ
E-posta: megencgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-34
Telefon: (262) 605 2788
Enerji Ekonomisi, Enerji Verimliliği, Termal Sistem Tasarımı
Başak GÖK
Arş. Gör. Başak GÖK
E-posta: basakgokgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 27 37
Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Redox Flow Batarya Sistemleri
Bilgisayar Destekli Tasarım
Alper Can İNCE
Arş. Gör. Alper Can İNCE
E-posta: a.incegtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 2689
Yakit Pili ve Hidrojen Teknolojileri(PEM,SOFC,SOE),
Redox Flow Batarya Sistemleri
Isı ve guc sistemleri termodinamik simulasyonu,
Isı ve Kütle Transferi,
Isı degistiricileri,
Burak IŞIK
Arş. Gör. Burak IŞIK
E-posta: bisik2018gtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-34
Telefon: (262) 6052799
Enerji Ekonomisi, Enerji Verimliliği, Termal Sistem Tasarımı
Onur KAYA
Arş. Gör. Onur KAYA
E-posta: onur.kayagtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
• Kompozit Malzeme Mekaniği
• Bilgisayar Destekli Tasarım
• Sonlu Elemanlar Analizi
• Nano-mikro Kaplama
Ahmet Selim KOCA
Arş. Gör. Ahmet Selim KOCA
E-posta: askocagtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Eklemeli imalat
Fahreddin Fatih ÖNGÜL
Arş. Gör. Fahreddin Fatih ÖNGÜL
E-posta: f.ongulgtu.edu.tr
Ofis: , Z-38
Telefon: (262) 2789
Erhan ÖZÇARE
Arş. Gör. Erhan ÖZÇARE
E-posta: erhanozcaregmail.com / erhanozcaregtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Makine Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-CAM-CAE)
Analitik ve Sayısal Hesaplamalar
Sonlu Elemanlar Analizi
Eda ÖZYILMAZ
Arş. Gör. Eda ÖZYILMAZ
E-posta: eozyilmazgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, H2 Blok, Z-34
Telefon: (262) 0(262) 605 27 88
Mekanik, Sonlu elemanlar analizi, Biyomekanik.
Esma PALA
Arş. Gör. Esma PALA
E-posta: esma.palagtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z27
Telefon: (262) 605 2788
İnsansız Hava Araçları, Moleküler Dinamik Simülasyonları
Ongun Bora SABAN
Arş. Gör. Ongun Bora SABAN
E-posta: obsabangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 89
• Hidrojen Teknolojisi ve Yakıt Pilleri
• Lityum-iyon Batarya Sistemleri
• Elektrokimyasal Sistemlerin Modellenmesi & Optimizasyonu
• Elektrokimyasal Analizler
• Korozyon & EES
Mehmet Orhan ŞENASLAN
Arş. Gör. Mehmet Orhan ŞENASLAN
E-posta: msenaslangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
• Statik
• Dinamik
• Mukavemet
• Bilgisayar Destekli Tasarım
• Sonlu Elemanlar Analizi
Ahmet Hikmet Untuç
Arş. Gör. Ahmet Hikmet Untuç
E-posta: ahmetuntucgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Termodinamik,
Isı Transferi,
Akışkanlar Mekaniği
Fırat Can YILMAZ
Arş. Gör. Fırat Can YILMAZ
E-posta: fcyilmazgtu.edu.tr
Ofis: , H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Optimal Kontrol