Harita Mühendisliği

 

 

 Öğrenci Adaylarımız için Kısayollarımız

   
 Sorularınız İçin Sizi Arayalım   GTÜ Harita Mühendisliği   GTÜ Harita Mühendisliği

 

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü 1996 yılında kurulmuş ve günümüze kadar Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bölümümüzde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Lisans programı açılmıştır. Lisans programımız her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 5 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 tanesi doktoralı toplam 15 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir.

Harita Mühendisliği Bölümü Lisans eğitim-öğretim planında; ilk yılında Matematik ve Fizik gibi temel bilimler uygulamalı olarak öğretilirken mesleğin temel esaslarını tanımlayan Harita Mühendisliğine Giriş ve Ölçme Bilgisi gibi temel dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Programın ikinci yılında, Fotogrametri, Kadastro Bilgisi ve Taşınmaz Mal Hukuku, Kartoğrafya, Konum ve Yükseklik Ölçmeleri gibi Harita Mühendisliğinin temelini oluşturan dersler ve uygulamaları öğrenciye verilmektedir. Lisans öğreniminin üçüncü yılından itibaren bölüm öğrencilerinin Harita mühendisliği alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayarak kariyer planlamalarında öncü olacak temel mesleki dersler ve ilgi duyulan uzmanlık alanına ilişkin güncel içerikli seçmeli dersler öğrencilerimize sunulmaktadır. Alınan bu derslerle öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı olarak harita mühendisliği mesleğinde detaylı analiz ve tasarım kabiliyeti edinirler. Lisans eğitiminin son yılı olan dördüncü yılda ise öğrencilerin teorik ve pratik bilgilerini sentezleyebileceği Tasarım Projesi ve meslekte uzmanlaşmasına imkân sağlayacak mesleki seçmeli derslere ağırlık verilmektedir. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tezini başarıyla savunan öğrenciler programdan Harita Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum