Sıkça Sorulan Sorular

1. Mühendis nedir?

Mühendis; karmaşık yapıları, makineleri, ürünleri ve sistemleri tasarlayan, üreten ve test eden kişidir. Sistemlerin en verimli şekilde hizmet etmesi için gereksinimleri göz önüne alarak yeni yöntemler geliştirir.

2. Bilgisayar Mühendisi nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar bilimleri ve elektronik-elektronik mühendisliği gibi birçok alanı birleştiren bir disiplindir. Bilgisayar Mühendisi çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayardonanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analiz, tasarım, test ve geliştirme süreci ile ilgilenir.

3. Kimler Bilgisayar Mühendisi Olabilir?

Analitik problem çözme yeteneğine sahip, problemi doğru ve verimli bir şekilde çözmeye istekli, problem çözmede sabırlı ve hırslı davranan, teknolojiye ilgisi olan kişiler bilgisayar mühendisi olabilirler.

4. GTÜ Bilgisayar Mühendisliğinin Eğitim Süreci Nasıldır?

Öğrencilere temel mühendislik disiplinleri olan programlama dilleri, bilgisayar mimarisi ve donanımı, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri, iletişim ağları ve kuramsal temellerin yanı sıra bilgisayar mühendisliği alanlarında özelleşmelerini sağlayan dersler verilmektedir.

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine üç farklı alandan birinde uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.

Öğrencilerin bir alanda uzmanlaşmaları profesyonel kariyerlerinde (özellikle iş hayatına atacakları ilk adımda) daha başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler aşağıdaki alanlardan ilgilerine göre bir tanesi seçerek başarıyla bitirdikleri takdirde ‘Uzmanlık Alanı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklardır. Detaylar için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Uzmanlık alan derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm derslere buradan ulaşabilirsiniz.

5. Bilgisayar Mühendisliğinin Çalışma Ortamları Nasıldır?

Bilgisayar Mühendislerinin tek bir alanda çalıştığını söylemek zordur. Çünkü Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilirler. Günümüzde birçok meslek gibi; bilgisayar mühendisleri, genellikle yazılım ve donanım mühendisi olarak ofislerde ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarda çalışmaktadırlar. Genellikle sessiz bir ortamda çalışmaktadırlar. Pazarlama alanında çalışanlar beraber çalıştıkları diğer ortamlarla etkileşim halinde olup daha sosyal bir iş ortamına sahiptirler. İş analistleri ise sahada gözlemler yapar. Akademisyenliği tercih eden bilgisayar mühendisleri bunlara ek olarak dersliklerde de görev yapabilmektedirler.

Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

6. Bilgisayar Mühendisinin İş İmkânları Nedir? Ne kadar kazanırlar?

Bilişim teknolojileri hızla gelişmekte ve günümüzde sağlık, eğitim, haberleşme, savunma, eğlence ve bankacılık gibi birçok alanda önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu nedenle Bilgisayar Mühendisliği bölümü birçok alanda iş bulma kolaylığı sunmaktadır.

Çalışanlarının büyük bir bölümü bilgisayar mühendislerinden oluşan ve temel işi mühendislik olan yazılım şirketlerinde, farklı alanlarda çalışan birçok şirketin bilişim bölümlerinde, devlet bünyesinde proje odaklı çalışan araştırma-geliştirme bölümlerinde, kamu sektöründe ve üniversitelerde bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisi istihdam edilmektedir.

Bilgisayar mühendisleri birçok mesleğe kıyasla yüksek rağbet görmektedirler ve yüksek ücretler alırlar. Buna bağlı olarak iş değiştirme oranları bilgisayar mühendislerinde yüksek seviyelerdedir ve işsiz kalma süreleri oldukça azdır. Özellikle devletin de desteklediği bir çok kobi projesiyle ile kendi girişimlerini kurabilme şansları da bilgisayar mühendislerinin yüksek kazanç elde edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

7. Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun Olunduğunda Görev Tanımları Nelerdir?

Bilgisayar mühendisleri geniş bir görev tanımına sahiptir. Mezun olunduğunda farklı görevlerde çalışabilmektedir. Aşağıda bu görev tanımları ile ilgili örnekler verilmektedir.

 • Sistem Çözümleyici: Bilgi işlem sistemlerini kuran ve yeni bilgi toplayan, sistemlerin kurulmaları ve çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlayan, kurulumlarını yapan, denetleyen ve gelişmeleri için önerilerde bulunan nitelikli kişidir.
 • Sistem Programcısı: Bilgisayarın sistem yazılımını tasarlayan, programlayan ve bakımını yapan, yapımcı firma tarafından verilen yazılımı inceleyerek gerekli optimum yapıyı kararlaştıran, yapımcının yazılımda yaptığı değişiklikleri inceleyerek mevcut işletim sistemleri, sistem tasarımı, programlama ve işletme yöntemlerine etkilerini belirleyen, yeni ya da değiştirilmiş yazılımları kurmadan önce deneyerek sistem yazılımının kullanımı ve uygulama programlarına bağlantısı konularında sistem çözümleyicilere ve programcılara yol gösteren kişidir.
 • Uygulama Programcısı: Programın mantığını tasarlayan, deneyen ve hazır hale getirerek bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlayan, dizi ve kütük gereksinimlerinin belirlenmesi için sistem tasarımcısına yardımcı olan, programlama standartlarına göre tamamlanmış olan programların işlemesini ve diğer programlara bağlantısını deneyen nitelikli kişidir.
 • Veri Tabanı Yöneticisi: Bir veri tabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veritabanı dizaynı çıkarma, fiziksel olarak veritabanı oluşturma, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.
 • Veri İletişim Uzmanı: Veri madenciliği ile ilgilenen, büyük verilerin daha efektif nasıl kullanılabileceği sorusuna çözümler geliştiren ve bunları raporlayan uzmanlardır.
 • Bilgi İşlem Yöneticisi: Çalışanlar için gereken yazılım, donanım ve network araçlarının oluşturulması, kurulumu, yönetimi ve bakımı gibi işler ile ilgilenir.
 • Eğitmen: Üniversitelerde yeni bilgisayar mühendislerinin yetişmesi için çalışırlar.
 • Danışman: Şirketlere bilişim teknolojileri ile ilgili gerekli konularda danışmanlık yaparlar.
 • Bilgisayar Donanımı Tasarımcısı: Bilgisayarların fiziksel parçalarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde görev alırlar.
 • Bilgisayar Donanımı Tasarımcısı: Bilgisayarların fiziksel parçalarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde görev alırlar.

8. Neden GTÜ Bilgisayar Mühendisliğini Tercih Etmeliyim?

GTÜ konumu itibari ile GOSB, TÜBİTAK Serbest Bölge, KOSGEB ve benzeri bir çok AR-GE Merkezi alanında bulunmaktadır. Bu durum staj, mezuniyet öncesi ve sonrası iş olanakları sağlamaktadır. İstanbul’a yakın olması nedeniyle İstanbul’da ikamet etme ve çalışma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilere yaptırılan projelerle sadece teorik bilgide kalmayan bunun yanında saha tecrübesi kazandıran bir eğitim verilmektedir.

9. GTÜ Bilgisayar Mühendisliğinin Eğitim Kadrosu Nasıldır?

Yurtdışında eğitim almış ve farklı ekollerden gelen öğretim üyelerine sahiptir. Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde öğretim üyelerine ait bilgiler verilmektedir.

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Kadrosu

Öğretim Üyesi

Lisans

Doktora

Dr. Yusuf Sinan Akgül

ODTÜ / TR

Delaware / US

Dr. Erchan Aptoula

Galatasaray / TR

Strasbourg / FR

Dr. Alp Arslan Bayrakçi

ODTÜ / TR

Koç / TR

Dr. Hasari Çelebi

YTÜ / TR

South Florida / US

Dr. Yakup Genç

İTÜ / TR

Illinois UC / US

Dr. Mehmet Göktürk

Boğaziçi / TR

George Washington / US

Dr. Didem Gözüpek

Sabancı / TR

Boğaziçi / TR

Dr. Habil Kalkan

EGE / TR

ODTÜ / TR

Dr. Gökhan Kaya

ODTÜ / TR

Florida / US

Dr. Hacı Ali Mantar

İTÜ / TR

Syracuse / US

Dr. Erdoğan Sevilgen

Boğaziçi / TR

Syracuse / US

Dr. İbrahim Soğukpınar

İTÜ / TR

İTÜ / TR

Dr. Murat Şeker

YTÜ / TR

GYTE / TR

Dr. Burcu Yılmaz

İstanbul / TR

GYTE / TR

Dr. Zafeirakis  Zafeirakopoulos

Atina / GR

Johannes Kepler / AU

Dr. Erkan Zergeroğlu

Hacettepe / TR

Clemson / US

10. Laboratuvar ve Araştırma Olanakları Nasıldır?

GTÜ Bilgisayar Bölümü bünyesinde 10 farklı alanda araştırmaların yürütüldüğü araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

 • Ağ ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı
 • Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
 • Bilgisayarla Görme Laboratuvarı
 • Çizge Teorisi ve Ağ Optimizasyonu Laboratuvarı
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı
 • Kablosuz Araştırma Laboratuvarı
 • Robotik ve Kontrol Laboratuvarı
 • Simülasyon ve Savunma Teknolojileri Laboratuvarı
 • Veri Madenciliği Laboratuvarı
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

Ayrıntılı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

11. Burs Olanakları Var Mıdır?

Burs olanaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Net bir sayı verememekle birlikte çevredeki firmalar tarafından okul yönetiminin belirlediği öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır.

12. Barınma Olanakları Nelerdir?

Muallimköy Yerleşkesi’nin batısında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilen yerde yurdumuz 320 kız 440 erkek olmak üzere toplam 760 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir.

GTÜ Barınma ve Yurtlar hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Ayrıca üniversiteye yürüme mesafesinde öğrencilerin ev tutabileceği siteler bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde mavi ile çizilmiş yerler İstanbul ve Gebze bölgesinde öğrencilerin yoğunlukla yaşadıkları yerlerdir.

ogrenci_konaklama_noktalari

13. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Kolay İş Bulabilir mi?

Üniversitemiz birçok Teknopark ve ARGE merkezine yakın olduğundan, bu çevredeki firmaların ilgi odağı halindedir. Birçok mezunumuz bu çevredeki firmalarda yarı-zamanlı veya tam-zamanlı olarak çalışmakta, yeni mezunlara da ön ayak olmaktadırlar.

14. Bilgisayar Mühendisi ile Yazılım Mühendisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yazılım Mühendisliği eğitim sürecinde yazılım odaklı çalışırken, Bilgisayar Mühendisliği bilgisayarı bir bütün olarak ele alır, öğrenciyi yazılımın yanında donanım konusunda da bilgili olacak şekilde yetiştirmeyi amaçlar.

15. Ulaşım Olanakları Nasıldır?

16. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencilere Erasmus Programı ile Yurtdışına Gitme Hakkı Sağlıyor mu?

Üniversitemiz Erasmus öğrenim hareketliliği programına dahildir ve en az 3 ay en fazla 12 ay olacak şekilde öğrencilere yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

GYTE Bilgisayar Mühendisliği Fransa, İspanya, Almanya, Belçika, Polonya gibi bir çok farklı ülkedeki üniversitelere bu program ile öğrenciler göndermektedir.

Erasmus programı kapsamında bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri öğrenmek için buraya tıklayınız.

17. GTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Öğrenci İken de; Bir Şirkette ya da Projede Çalışabilir miyiz?

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği İstanbul-Kocaeli il sınırında bulunan bir üniversite olduğu için hem İstanbul hem de Kocaeli ilinde bulunan şirketlere yakınlığı nedeniyle özellikle 3.sınıftan sonra üniversite de öğrenilen bilgileri iş hayatında uygulamaya koymak isteyen öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Öğrenciler için ders programında boş gün ve saatler ayarlanarak kısa zamanlı çalışmak isteyen öğrencilere kolaylıklar sunulmaktadır.

Ayrıca bölümün dış destekli araştırma projelerinde öğrencilere çalışma fırsatları verilmektedir.

18. Gebze Teknik Üniversitesi'nin Aldığı Başarılar Nelerdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan üniversitelerin akademik başarılarını değrlendiren URAP kurumuna göre Gebze Teknik Üniversitesi 2000 yılından önce kurulan üniversiteler genel sıralamasında 5. olurken, tıp fakültesi olmayan üniversiteler genel sıralamasında 2. olmuştur.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin 2017 yılına ait en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi sırılamasında GTÜ üniversitesi 3. olmuştur. Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında yirmiüç göstergeye göre sıralanmaktadır.

Türkiye’deki tüm üniversite mezun deneyimleri üzerine kurgulanmış; istihdamdan ücrete, eğitim kalitesinden üniversitelerin yurt, burs ve sosyal yaşam olanaklarına kadar pek çok temel göstergeyi test eden bir araştırma şirketi olan CALIBRE tarafından yayınlanan yükseköğretim istihdam endeksine göre mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler sıralamasında GTÜ 4. sıradadır.

2018 Times Higher Education World University Ranking’ de yer alan Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) eğitim, araştırma, atıf sayısı, sanayi geliri ve üniversitelerin uluslarası görünümlerinin temel alınıp değerlendirildiği araştırmada 600-800 bandında yer alan GTÜ, sıralamada Türkiye’den katılan 22 üniversite içinde ise 5. oldu.

19. GTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Çift Anadal ve Yandal Programları Var mıdır?

Üniversitemiz belirli not ortalamasını sağlayan öğrencilere çift anadal ve yandal programları ile ikinci bir diploma veya sertifika olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciler ilan edilen (Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gibi) yandal ve çiftanadal programına anadal lisans programının 3. ve 5. döneminde başvurabilir.

20. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Eğitim Dili Nedir?

Bilgisayar Mühendisliğinde eğitim dili %100 İngilizcedir. Öğrenciler eğitime başlamadan önce 1 yıl İngilizce hazırlık kursu görmektedirler. İngilizceleri yeterli olan öğrenciler kursa başlamadan önce İngilizce hazırlık geçiş sınavına girerek, bu kurstan muaf olarak eğitime başlama hakkına sahiptir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum