gtu_logo

Genel Bilgi


Bölümün Kuruluşu

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1994 yılında açılmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ilk olarak Güz 1995'de Yüksek lisans öğrencisi almıştır. Üç öğretim üyesi ile başlayan Yüksek lisans eğitim/öğretimi devam ederken 2001 yılı güz döneminde Bilgisayar Mühendisliği'ne lisans öğrencisi alımı yapılmıştır. 2004 yılı'nda öğretim üyesi sayısını beş'e çıkaran Bölüm Doktora eğitimi açılması için müracaat etmiş ve 2005 -2006 Güz YY'nda doktora eğitimine başlamıştır.Geçen sürede Eğitim öğretim kadrosunu genişleten bölüm ayrılma katılmalar sonunda, altı profesör, iki Doçent, iki Dr. Öğretim Üyesi  ve bir Öğretim görevlisi olmak üzere toplam onbir öğretim elemanına ulaşmıştır.

Bölümümüzün amaçları GTÜ'nün kuruluş amaçlarına uygun olarak araştırma ve eğitim şeklinde aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Araştırma

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, modern dünyanın en önemli gelişme alanlarından biri olan bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları konusunda akademik ve teknolojik araştırmalar yapmaktır.

Eğitim/Öğretim

Bölümümüzde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel mühendislik, bilgisayar ve bilgi sistemleri konularında çok iyi donatılmış, yaratıcı ve üretken bilgisayar mühendisleri ve araştırmacılar yetiştirilmektir. Ana söylemimiz " İş arayan değil iş kuran mühendis yetiştirmek" olarak özetlenebilir.

Çalışma Alanlarımız

  • Bilgisayarla Görme: Kamera kalibrasyonu, 3 boyutlu şekillerin stereo, gölgeleme ve doku kullanılarak tespiti, hareket analizi ve obje takibi, obje tanıma ve teyit etme.
  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Ara yüz tasarımı, çokluortam, yazılım ve donanım ergonomisi.
  • Bilgi İletişim Ağları: Sistem tasarımı, uygulama, araştırma, kurulum ve analizleri.
  • Bilgi Güvenliği: Güvenlik analiz ve çözümleri, nüfuz tespit sistemleri, açıklık tarayıcı sistemler, biyometrik güvenlik.
  • Kontrol ve Robotik: Endüstriyel kontrol, robot kontrol, akıllı sistemlerin tasarım süreç denetimi.
  • Dağıtık Simülasyon Sistemleri: Tasarım ve geliştirme, performans analizi, HLA ve uygulamaları.
  • Yüksek Performanslı Hesaplama: Endüstriyel ve bilimsel uygulamalar, yazılım ve donanım tasarımı ve geliştirilmesi, performans analizi.
  • Yazılım: Teklife bağlı yazılım sistemi analiz, tasarım ve geliştirme, Araştırma projeleri 
  • Donanım çözümleri

Bilgisayar Mühendisleri için iş olanakları çok geniştir. Mezunlarımız, bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili her türlü mühendislik ve/veya araştırma/geliştirme alanında kariyer yapabilecek altyapıya sahiptir. Bilgi sistemlerini kullanan tüm organizasyonlarda görev alabilirler. Ulusal çaptaki yeniden yapılanma sürecinin yoğun olarak yaşandığı şu dönemde yeni teknolojileri bilen vizyon sahibi mühendislere gereksinim duyulmaktadır. Bazı görev başlıkları: yazılım mühendisi, bilgi sistemleri uzmanı, sistem analisti ve programcı, veritabanı yöneticisi, sistem ve ağ yöneticisi, ağ programcısı, bilgisayar grafik geliştirme uzmanı, yazılım danışmanı, bilgi işlem yöneticisi.